Categories
ပရိုၚ်

ချူလိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ကဵုဂွံချိုတ်ပၠိုတ်ဇပ်ဍပ်ညိ ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ကဵုသတိကုအလဵုအသဳတွဵုရး

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ဒုတိယတြဴဂိတု သွက်သၞာံ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် အကာဲအရာ နူဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ဒဵုစိုပ်ဂိတုမာတ်ဂှ် ကေုာံအကာဲအရာဗလးတိဂှ်လေဝ် ဗၠေၚ်ဒၟံၚ်၊ ရံၚ်ကဵုဥပဒေအုပ်ဓုပ်ဍုၚ်ပၠန်လေဝ် အရာဟွံဗဗွဲ နွံတၟာဂလိုၚ်တုဲ ချူလိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်မ္ဂး ချူညံၚ်ဂွံဇပ်ဍပ် ဇိပ်ဂၠိပ်ညိ ဒဝ်တန်အိ ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုကဵုသတိ ကုဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

သွက်ဂွံသမၠဲဇၞော်ပ္တိတ် သၞေဟ်ကွဳစက်တရဴဇမ္ၚောဲ (မြေနီကုန်း) အရာပ်လှာၚ် မတ်မလီုဂှ် အစဳဇန်ဟွံမွဲဏီ

သွက်ဂွံသမၠဲဇၞော်ပ္တိတ် သၞေဟ်ကွဳစက်ကုန်တိဗကေတ် အရာပ်လှာၚ် ဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အစဳဇန် ဟွံမွဲဏီရောၚ် ဝန်ဇၞော်ဓါတ်လလဳကေုာံအစောံဇြဟတ် နာဲထေန်အံၚ်ဟာန် နူဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုသောၚ်က္လး ပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဒၟါနူဍာ်ပရေံပရေံ တိတ်နူရုၚ်စက် (အရက်ပြန်) ဂှ်တုဲ နူ UNDP စၟဳစၟတ်စံဒၟံၚ် ဓါတ်ဂျိ

ဟိုတ်နူဍာ်ပရေံပရေံ မတိတ်နူရုၚ်စက် (အရက်ပြန်) ဍုၚ်ၜဳက္လေၚ် တွဵုရးမန်ဂှ်တုဲ အကာဲအရာဍာ် နွံပ္ဍဲကၟာ ပ္ဍဲပလိုၚ်တံ ဓါတ်လေပ်ဒှ်ဂျိ နွံဗီုလဵုကီုရော ဂွံတီသွဟ်ဍေံမာန် ကေတ်အရီုဗၚ် နူကိုန်အစဳဇန်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် ကုလသမဂ္ဂ (UNDP) တုဲ စမ်ၜတ် စၟဳစၟတ်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်ရောၚ် အ္စာသဝ်နာဲဟံၚ်ဍုၚ် ဝန်ဇၞော်ထိၚ်ဒဝ် သယံဇာတ ကေုာံ သဘာဝပွဳပွူ နူဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးမန် ဟီုရ။

Categories
ပရိုၚ်

ကာန်ထရာ်ဍုန်ပုၚ် စဝ်စုတ်ဍာ်ဂမ္တဴ ကုသၟတ်ဗြဴမွဲတၠဂှ် ဒးဒုၚ်ဒဏ်ထံၚ် ရ သၞာံ

ဒဝ်အေအေသဵု ကေတ်လဝ်ကာန်ထရာ်ဍုန်ပုၚ် ပ္ဍဲတက္ကသိုလ်မတ်မလီုဂှ် ဟိုတ်နူစဝ်စုတ်ဍာ်ဂမ္တဴ ကုကောန်ၚာ်ဗြဴ ခေန်န်ထောန် အယုက် (၁၄) သၞာံ မကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန်ဗိုၚ်ဍုၚ်ပုၚ်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုမေ ၁၈ ပယျာံသဝ်တ္ၚဲ ၄ နာဍဳကဝက် နူရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်ဍုၚ်မတ်မလီု ဖျေံအမိၚ် ဒဏ်ထံၚ် (၇) သၞာံရ။

Categories
ပရိုၚ်

အလဵုအသဳတွဵုရးမန် ထံက်ပၚ် ပေါဲကဵုလာဘ် လိက်ပတ် အလုံဒေသရးမန် သြန် ၄၀၀ ကိုဋ်ဒကေဝ်ရောၚ်

သွက်ပေါဲကဵုလာဘ် ဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာၚ်ဗုဒ္ဓဘာသာ အလုံဒေသရးမန်ဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒံက်တာအေဇြာန် ထံက်ပၚ်သြန် ၄၀၀ ကိုဋ်ဒကေဝ်ရောၚ် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ ဒုဥက္ကဌကၠထ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ညံၚ်ဂွံဒှ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ပြဟ်ဟ်ဂှ် အလဵုအသဳတွဵုရးဖ္တိုက်ဖအောဝ်

ဂိတုမေ ၁၆ ဂှ် အလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် ကေုာံဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံတုဲ နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ညံၚ်ဂွံဒှ်ထ္ပက်စၟတ်တဲပြဟ်ဟ် ကုလိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒေံါပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် NCA ဂှ် နူအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုဖ္တိုက်ဖၟောဝ်လဝ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရောၚ် အ္စာသဝ်နာဲဟံၚ်ဍုၚ် ဝန်ဇၞော်ထိၚ်ဒဝ်သယံဇာတ ကေုာံပွဳပွူသဘာဝ ဟီုရ။