Categories
ပရိုၚ်

အဘိဓါန် မန် => အၚ်္ဂလိက် သွက်စက်ကောန်ပျူတာနာနာ တိတ်ယျ

ပၞော်ကျာ – အဘိဓါန် မန်=>အၚ်္ဂလိက်ဏံဝွံ ပွံက်အဓိပ္ပဲါ နူမန်ဂှ် ကၠာဲပ္တိတ်ကဵု ဘာသာ အၚ်္ဂလိက်တိုက်ရိုက်မဒှ်ရ။ တၟေၚ်မွဲဂှ်အဘိဓါန်ဏံ သုၚ်စောဲ Multi OS ဂွံမဒှ်တုဲ ဇၟပ်ကောန်မန် ရပ်စပ်မံၚ် ကောန်ပျူတာ Window OS, Mac OS X, Linux တံဂှ် စုတ်တုဲ သုၚ်စောဲမာန်အိုတ်ရ။