Categories
ပရိုၚ်

ရုပ်သၟိၚ်ၜိုပ်ထဝ်တၟိ ကလေၚ်လဇံက်လဝ် ပ္ဍဲက္ဍိုပ်ဒဒန်ၜဳသြၚ်လောန် – မတ်မလီုဂှ် ဇၞော်နူရုပ်ၜိုပ်တြေံတေံဏီ

ရုပ်သၟိၚ်ၜိုပ်ထဝ်တၟိ ကလေၚ်လဇံက်လဝ် ပ္ဍဲက္ဍိုပ်ဒဒန်ၜဳသြၚ်လောန် – မတ်မလီုဂှ် ဇၞော်နူၜိုပ်တြေံ (ၜိုပ်လဇံက် လဝ်ကၠာ) ဂှ်ဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူ ညးပါလုပ် ကမ္မတဳကလေၚ်ကၠောန်ဗဂပ် အဝေါၚ်ရုပ်ၜိုပ် ကေုာံ ညးကၠောန် လဝ်ရုၚ်ၜိုပ် အေန်ဂျေန်နဳယာ နာဲသဵုတုၚ် (နိုၚ်စိုးသိန်း) ရ။