Categories
ပရိုၚ်

သွက်သ္ဂောံဂွံ အခေါၚ်ဗ္တောန်လိက်မန် အပ္ဍဲအခိၚ်ဘာ အလဵုအသဳဂှ် ဂစာန်မံၚ်ဖိုဟ်

ပပ္တံနူ သၞာံဗ္တောန်ပညာ (၂၀၁၆-၁၇) ဏအ်တုဲ တၞဟ်နသ္ဂောံဂွံ အခေါၚ်ဗ္တောန်လိက်မန် အပ္ဍဲအခိၚ်ဘာအလဵုအသဳဂှ် ကမ္မတဳဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မပါလုပ် သီုညးစၞးကၠတ်ထဝ်ကီု၊ ကောန်ဂကောံ ပရေၚ်ယေန်သၞာၚ် ကဵု တၠပညာလိက်ပတ်မန် ဗွဲမ္ၚးတအ်ကီု ဂစာန်မံၚ်ဖိုဟ် ဂွံတီကေတ်ရ။