Categories
ပရိုၚ်

ဂိတုအဝ်ဂါတ်ဏံ ပံက်ဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ကဆံၚ် Diploma in Buddhism ပ္ဍဲဘာရာမညရဋ္ဌရောၚ်

သၞာံ၂၀၁၆ ဂိတု August ဏံ သွက်ဂွံပံက်ဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ကဆံၚ် Diploma in Buddhism ပ္ဍဲဘာရာမညရဋ္ဌဂှ် ဂကောံသၚ်ရာမညနိကာယ ကေုာံ တၠဂုဏ်အ္စာသဳလစာရတအ် စဳဇန်မံၚ်ယျရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူ ခေတ္တပါမောက္ခ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် တၠဂုဏ်အ္စာပါလရာမည ဘာတိုက်လိက်ပရိယတ္တိဝေဒဳဍုၚ်မတ်မလီုရ။