Categories
ပရိုၚ်

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ညံၚ်ဂွံဒှ်တ္ၚဲကၟာတ်ရုၚ်လုပ်သၞောဝ်မာန် ချဳဒရာၚ်အာတ်မိက်ရောၚ်

ရန်တၟံကဵုကောန်ဂကူမန်တံ သွက်ဂွံဂွံအခေါၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဗွဲမတုပ်သၟဟ်မာန်ကီု၊ ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ညံၚ်ဂွံဒှ် တ္ၚဲကၟာတ်ရုၚ် ဗွဲမလုပ်သၞောဝ်မာန်ကီုဂှ် နူကဵုဂကောံကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်တံကီု၊ နူကဵုဂကောံသၚ်သၟတ်တံ အာတ်မိက် ချဳဒရာၚ်အာရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဗော် NBF ကောံဓရီု ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု

ဗော်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ် လုပ်ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၀ တံ ဒက်မဟာမိတ်တုဲ ပံက်လဝ်ဗော်ကောဒေံကောန်ဍုၚ်အရၚ် (ညီနောၚ်တိုၚ်းရၚ်းသားပါတီများဖက်ဒရေးရှၚ်း – Nationalities Brotherhood Federation- NBF) တံ ကၠောန်ပေါဲကောံဓရီု မရနုက်ကဵု (၂၃)ဝါ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်မတ်မလီု ဒၞာဲၝောံခန် ဟဝ်တေဝ် ရာမညရ။