Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

အကြာဍာ်ပါၚ်ညးဍုၚ်ကွာန် ဂစာန်တုဲပြိုၚ် ဂလိုၚ်ဂှ်ဒးဂၠုဓီုဟာ

ပ္ဍဲလောကဝွံ မၞိဟ်တအ်ဂမၠိုၚ်ပြိုၚ်ပ္ကာန်မံၚ်ညးသ္ကံအိုတ်ရ၊ ညးမွဲကေုာံညးမွဲ ပြိုၚ်ပ္ကာန်ညးသ္ကံရ။ မွဲဂကောံကေုာံ မွဲဂကောံ ပြိုၚ်ပ္ကာန်ညးသ္ကံရ။ မွဲကွာန်ကဵုမွဲကွာန် ပြိုၚ်ပ္ကာန်ညးသ္ကံအိုတ်ရ။ မွဲဍုၚ်ကေုာံမွဲဍုၚ် ပြိုၚ်ပ္ကာန်ညးသ္ကံအိုတ်ရ။ ပရေၚ်ပြိုၚ်ပ္ကာန်ညးသ္ကံဏံ ဆလအ်မှ ဂွံအုပ်နိဂီုရော၊ ဟွံမွဲကဵုအုပ်နိဂီုရဟာ၊ ယဝ်ရဟီုဂလာန်လောကုတ္တဵုမ္ဂး- လုကဴ တန်တဴမံၚ်ပ္ဍဲ ဝဲခၞံၚ်သံသာဏံမ္ဂး မ္ဒးပြိုၚ်ပ္ကာန်မံၚ်ညးသ္ကံဟွံမွဲကဵု နိဂီုရ၊ ပြိုၚ်ပ္ကာန်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်၊ ပြိုၚ်ပ္ကာန်ပရေၚ်မၞိဟ် ပြိုၚ်ပ္ကာန်ပရေၚ်ပညာ ပြိုၚ်ပ္ကာန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပြိုၚ်ပ္ကာန်ပရေၚ်ဝေၚ်ဇြဟတ်၊ ဇၟာပ်ပ်တ္ၚဲ ပိုဲမၞိဟ်တံ ပြိုၚ်ပ္ကာန်မံၚ် ညးသ္ကံဂှ် ညာတ်ကၠးမံၚ်အိုတ်ရ။ ပ္ဍဲလောကဏံ အာမံၚ်နကဵုပရေၚ်ပြိုၚ်ပ္ကာန် ညးသ္ကံသီုဖအိုတ်ဟီုဂှ် ပဲါဓလေတ်ဟွံဗၠး ရ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ပရေၚ် ပြိုၚ်ပ္ကာန်ဟီုဂှ် အာလ္ပာ်ပရေံဖအိုတ်ဟွံသေၚ် ဗီုလ္ပာ်ပရေံနွံဂှ် လ္ပာ်ခိုဟ်လေဝ်နွံကီုရ။