Categories
ပရိုၚ်

UNESCO တံ ကၠောန်ပေဲါမၚ်မွဲ အရေဝ် လိက်ပတ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် အလုံလိုက်မွဲဂှ် ညးစၞးမန် တိုန်စိုပ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလိက်စံၚ်ကီုရောၚ်

သၞံၚ်တိုၚ်၊ ဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၃၀၊ သၞာံ ၂၀၁၉
ဂကောံ UNESCO တံ သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ် ပေဲါမၚ်မွဲ အရေဝ်လိက်ပတ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် အလုံလိုက်မွဲဂှ် ညးစၞးနူကဵုဍုၚ်မန် ဒံက်တာဗညာတိုန်နန် သွက်ဂွံတိုန်စိုပ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလိက်စံၚ် နွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုဂိတုအံက်တဝ်ဗာ (၃၀) ဂှ် စကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ပ္ဍဲကဵုတက္ကသိုလ်ပါဒူ ဍုၚ်ဝှတ်ဝိၚ်၊ တွဵုရးအေန္ဒဳယျာဏာ ကၟိန်ဍုၚ်အမေရိကာန်ရ။

ပ္ဍဲကဵုပေဲါဏံဂှ် ညးစၞးဂကူမန် ဒံက်တာဗညာတိုန်နန်ဂှ် သွက်ဂွံပ္တိုန်ထ္ၜးဟီုတွံပရော “Mon Identity Preservation in Language, Music, Dance, Dress and Hair Style”: Past and Present ပ္ဍဲကဵုဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၂) ဂှ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဒံက်တာဗညာတိုန်နန်ဂှ် ကေတ်လဝ်တာလျိုၚ် ညးအုပ်ကာ ဂကောံအာဲကၟာဲယေန်သၞာၚ်မန်တုဲ စပ်ကဵုပရေၚ်လှေ် ဒယှေ် တိၚ်တိုက် ကယျိုၚ်ကယျဝ် အခိုက်ကၞာမန်တံဂှ် ချဳဓရာၚ်မံၚ်ရ။

Mandatory Credit: Photo by Christophe Petit Tesson/Epa/REX/Shutterstock (8452196a) View of the Unesco’s Great Conference Room During the 38th Session of the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (unesco) General Conference at the Unesco Headquarters in Paris France 09 November 2015 the 38th Session of the Unesco General Conference Runs From 03 to 18 November 2015 France Paris France Unesco Bolivia – Nov 2015

ပ္ဍဲကဵုဗွိုၚ်ဂကူမန်ဂှ် ဟိုတ်နူကဵု ကလိဂွံလိက်စံၚ်သုတေသန အောန်မံၚ်ကီု ညးရီုဗၚ်ဍိုန်လျ ဓဝ်ညဳသာအောန်မံၚ်ကီုတုဲ သဘၚ်သဳကၠဳဝၚ်မန်၊ လိက်ပတ်မန်၊ ယေန်သၞာၚ်အခိုက်ကၞာမန်တံဂှ် ဟွံဒှ်ကၠုၚ်ဏီရောၚ် တၠဂုဏ်အ္စာရာဝိက စိုပ်မံၚ်ဍုၚ်အမေရိကာန်ဂှ် ဂးရ။

ပေဲါမၚ်မွဲ အရေဝ် လိက်ပတ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် အလုံလိုက်ဏံဂှ် နူကဵုဂိတုအံက်တဝ်ဗာ (၃၀) စဵုကဵုဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၂) ဂှ် ဂကောံ UNESCO တံ သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်အာ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်အမေရိကာန်နွံရောၚ်။

တုပ်သာ်ဝွံကီု ဂကောံကုလသမဂ္ဂ (UN) တံ ကၠောန်ဗဒှ်မံၚ် သဘၚ်သဳကၠဳကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဟွံမွဲကဵုကၟိန်ဍုၚ် တံဂှ်လေဝ် ညးစၞးဂကူမန်တံ ဂွံတိုန်စိုပ်အာ လၟေၚ်ၚ်သၞာံမာန်ဂှ် ဂကောံမန်အမေရိကာန်တံ ရေၚ်တၠုၚ်ကဵုမံၚ်ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.