Categories
COVID-19 ပရိုၚ်

ကြဴနူကဵုပေဲါရုဲမာဲတုဲ မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် လၟိဟ်ဂၠိုၚ်တိုန်ကၠုၚ်

ကြဴနူကဵုပေဲါရုဲမာဲတုဲ မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဂၠိုၚ်တိုန်ကၠုၚ်မံၚ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာမွဲဂိတုဂှ် ၜိုတ် (၆၀၀) တၠကဵု ပ္ဍဲကဵုဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာဏံ (၁၀၀၀) တၠပြၚ် ယဲမံက်ကၠုၚ်လဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ကြဴနူကဵုပေဲါရုဲမာဲတုဲ မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဂၠိုၚ်တိုန်ကၠုၚ်မံၚ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာမွဲဂိတုဂှ် ၜိုတ် (၆၀၀) တၠကဵု ပ္ဍဲကဵုဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာဏံ (၁၀၀၀) တၠပြၚ် ယဲမံက်ကၠုၚ်လဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုမွဲဂှ် မၞိဟ်မၞိဟ်ယဲဂၠိုၚ်အိုတ်တုဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီုကဵု ကျာ်ထဝ်တံ မၞိဟ်ဒှ်ဂၠိုၚ်မံၚ်ကီုရောၚ်။

မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုသဘၚ်ကထိုန်ပေၚ်ဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲကဵုဒၞာဲကျာ်၊ ဒၞာဲအာဝေၚ်ဂွံတံ ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ်လေဝ် လၟိဟ်မၞိဟ်ကဵုလ္ၚီ အာကၠုၚ်လဝ်နွံဂှ်ရ အသိၚ်ယဲကၠောံထၞာန် ဂၠိုၚ်တိုန်လဝ်ရောၚ် ညးကဵုကသပ်ဂၞန်ကၟိန်ဍုၚ် ကေၚ်ဟီုလဝ်နွံရ။

တၟော်ကဵုအလုံကၟိန်ဍုၚ်မ္ဂး ကိုပ်ကၠာတေံ မွဲလ္ၚီပြၚ်မံၚ်လၟေၚ်တ္ၚဲကီုလေဝ် ပ္ဍဲပွိုၚ်သတ္တာဟဏံ ပွဳပွိုၚ် (၇၀၀) တၠဟေၚ် အောန်စှ်ေကၠုၚ်မံၚ်သိုက်က်ရ။

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နူကဵုဂိတုမေတေံ မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် လၟေၚ် (၂၇) ဇာတိရဲကွာန်ဆုကၠ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ဂှ် ဒှ်ယဲကဝ်ဝေဒ်ကၠာအိုတ်တုဲ စဵုကဵုလၟုဟ်ဂှ် မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန်ယဲကဝ်ဝေဒ် ပေၚ်ကၠုၚ် (၂၂၇၇) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

စဵုကဵုလၟုဟ်ဝွံ မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန်ယဲကဝ်ဝေဒ် အလုံကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် (၁၂၂၅၃၄) တၠကဵု မၞိဟ်ဒးချိုတ်အာဂှ် (၂၆၁၈) တၠရောၚ်။ မၞိဟ်ဗၠးသက်သာဂွံစှ်ေအာ နူကဵုရုၚ်ဂဥုဲဂှ် (၁၀၄၃၅၁) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.