Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

တၚ်သ္ဒးစွံသတိ ပရိုၚ်ပတောံ၊ ပရိုၚ်ဗၠေတ်ဗၠေတ်(၇)တၚ်

ခေတ်ကာလလၟုဟ်ဏံ မၞိဟ်တအ်သုၚ်စောဲကုၠၚ် Social Media ဂၠိုၚ်တိုန်ဂှ်တုဲ ကောလဟောလ၊ ပရိုၚ်ပ္တောံ၊ ပရိုၚ် ဗၠေတ်တ်တအ် မံက်ဂတဝ်တိုန်ကၠုၚ် သၠဲသၠဲလးလးရ၊ ပရိုၚ်ပ္တောံ၊ ပရိုၚ်ဗၠေတ်၊ ပရိုၚ်အယောၚ်အလာ ဗီုတအ်ဏံ တအ်ဂှ် နွံမံၚ်မူစိဂကူရော၊ ညံၚ်ဂွံဒှ်ဗဟုသုတဂှ် ပါ်ပရအ်ကဵုဏာရ။

ခေတ်ကာလလၟုဟ်ဏံ မၞိဟ်တအ်သုၚ်စောဲကုၠၚ် Social Media ဂၠိုၚ်တိုန်ဂှ်တုဲ ကောလဟောလ၊ ပရိုၚ်ပ္တောံ၊ ပရိုၚ် ဗၠေတ်တ်တအ် မံက်ဂတဝ်တိုန်ကၠုၚ် သၠဲသၠဲလးလးရ၊ ပရိုၚ်ပ္တောံ၊ ပရိုၚ်ဗၠေတ်၊ ပရိုၚ်အယောၚ်အလာ ဗီုတအ်ဏံ တအ်ဂှ် နွံမံၚ်မူစိဂကူရော၊ ညံၚ်ဂွံဒှ်ဗဟုသုတဂှ် ပါ်ပရအ်ကဵုဏာရ။

၁။ တၚ်ကၠာအိုတ်ဂှ် ဗီုပြၚ်ပရိုၚ်ရုပ်ဗျံက်ရ၊ ဂကူပရိုၚ်ဗီုတအ်ဏံဂှ် လတူကုမၞိဟ်တံ ၜိုန်ရဟွံဒှ်အန္တရာယ် ကီုလေဝ် တၚ်နၚ်ဓမံက်ထ္ၜးချူလဝ် ဗၠေတ်ဗၠေတ်ဗၠေၚ်ဗၠေၚ် (တၚ်နၚ်ဒဒှ်ဍာံဟွံသေၚ်) တုဲ ချူဗဒှ်လဝ်ရုပ်ဗျံက်ကုမၞိဟ်မွဲမွဲရ။

၂။ ညံၚ်တၚ်ပတဝ်က္ဍိုပ်ဂွံဗၠေတ်မှာဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်လဝ်ဗီုပြၚ်ပရိုၚ်လီစၞာဲရ၊ ပရိုၚ်ဂကူဗီုတအ်ဏံဂှ် တၚ်နၚ်ကဵု ပရူဒဒှ် တအ်ဂှ် ညံၚ်ကဵု ဗီုပြၚ်နွံပၟိက်ချူလဝ်ဂှ်တုဲ မၞိဟ်မွဲမွဲ ညံၚ်ဂွံဒှ် ပြဒ္ဒညာ ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံဒှ် အခက်အခုဲကီု ချူလဝ် ပရိုၚ်ပ္တောံ၊ ပရိုၚ်ဟွံဍာံ၊ ပရိုၚ်ဗၠေတ်ဗၠေတ်ရ။

၃။ တၚ် ၃ ဂှ်ဏောၚ်ဟီုတှ်ေ ပရူပရာပ္တောံလဝ်တအ်ရ၊ ဍေံဂှ်တှ်ေ ညံၚ်ဂွံပတှ်ေစှ်ေစိုတ်ဂှ် ချူပတိုန်လဝ် တမ်ရိုဟ် ပရိုၚ်တအ်ရ။

၄။ ပရောတၚ်နၚ်တံဂှ် ချူပတိုန် ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ပရူပရာဗၠေတ်ဗၠေတ်တအ်ရ၊ ပရူက္တဵုဒှ်မံၚ်ကွေံကွေံ ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ် ပရူပရာ ပရိုၚ်က္တဵုဒှ်မံၚ်တအ်ဂှ် ဖန်ဗဒှ်လဝ်တုဲ တၚ်နၚ်ဗၠေတ်တ် ကဵု အထေၚ်ညံၚ်ဗၠေတ်တအ်ဂှ် ကံက်နုက်ဓမံက် ထ္ၜးလဝ် ဗီုပြၚ်ပရိုၚ်ဗၠေတ်တ်မွဲပိုဒ်ကီုရ။

၅။ တၚ်နၚ်ဆက်စပ်ကဵု ပရိုၚ်ပ္တောံရ၊ က္ဍိုပ်ပရိုၚ်တအ် ဓမံက်ထ္ၜးလဝ်နကဵုမလိက်တအ်ဂှ် ညံၚ်ကဵုဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ပရူပရာဒးဒးကီုတုဲ ပရေၚ်ကိတ်ညဳဟွံမွဲမွဲသာ်ဂှ် ဗီုပြၚ်ပရိုၚ်မွဲပိုဒ်ကီု မိက်ဂွံသ္ဂးရ။

၆။ ပရေၚ်ပရောတံဂှ် ဖန်ဗဒှ်လဝ်ပရိုၚ်ပ္တောံရ၊ အတိုၚ်မွဲပရူပရာဂှ်ဏောၚ်ဟီုတှ်ေ ကၠံတၟံကၠံ(100%) ပေၚ်ၚ် မှာရာ မံၚ်တုဲ ဒဒှ်ဂမၠိုၚ်ဂှ်လေဝ် ညံၚ်ဂွံဒှ် အန္တရာယ်မာန်ဂှ် ရန်တၟံ သွက်ဂွံလီစၞာဲတုဲ ပရိုၚ်ပ္တောံမွဲပိုဒ်ရ။

၇။ တၚ်လက္ကရဴဂှ်ဏောၚ်ဟီုမ္ဂး ပရိုၚ်အယောၚ်အလာမွဲဂကူဂှ် ပရူပရာတအ်ဂှ် ရပ်လဝ်ဇုက်ရ၊ ပရိုၚ်ဍာံဍာံတအ်ဂှ် ကလေၚ်ပဠေဝ်လဝ် မွဲနဲမွဲဗီုတုဲ ညံၚ်ဂွံဒှ်ပရိုၚ်ဗၠေတ်တ်ဂှ် လီစၞာဲလဝ်တုဲ ရပ်လဝ်ဇုက် ဗီုပြၚ်ပရိုၚ်ပ္တောံမွဲရ။

တၚ်နၚ်တအ်ဏံဂှ် ဟွံဂွံစၟဳစၟတ်လဝ်မွဲသာ်၊ ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ် ယဝ်ဟွံကိတ်ညဳကဵုတၚ်နၚ် တအ်ဏံဏောၚ်ဒှ်မ္ဂး ပရိုၚ် ပိုယ်ဆဵုလဝ်ဂှ် ပတှ်ေဟွံထေက်ကီု၊ ကဵုညးတၞဟ်တအ်လေဝ် ကလေၚ်ပြးပတိတ်ဟွံထေက်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.