Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ဇြဟတ်မန်ပြးဒၟံၚ်ဏံ သာ်လဵုဆက်စပ်ညးသ္ကံရော?

ဝဏ္ဏမာန်၊ အဝ်ဂါတ် ၂၄၊ ၂၀၂၁

ဇၟာပ်တတ်ပ္ၚံက်မွဲမွဲပ္ၚံက်မ္ဂး ဇြဟတ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ဇြဟတ်ဂကောံမဟာဇန်၊ ဇြဟတ်ညးဍုၚ်ကွာန် စတံဇြဟတ်ပ္ဍဲဂကူမန် ထ္ကးပြးကၠုၚ်လၟေၚ်လၟေၚ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။
ပရေၚ်ဇြဟတ်ဂကူမန် ထ္ကးပြးပ္ၚံက်လက္ကရဴအိုတ်ဏံ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာထိၚ်ဏာ အဝဵုအုပ်ဓုပ်ဍုၚ် (ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁ တုဲ) ဗွဲကြဴနူကဵု ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ပါလုပ်ကေတ်လျိုၚ် ပ္ဍဲကဵုကံၚ်ဇြဳပၞာန်တုဲဂှ် ပ္ဍဲဗော်ညဳသၟဟ်မန် ကမ္မတဳကေၚ်ကာဗဟဵု (၁၉) တၠ ပ္ဍဲဂှ် ဂကောံညးအုပ်ကာ (၂) တၠ၊ ကမ္မတဳဗဟဵု (၁၅) တၠ သီုကေၚ်ကာဗဟဵု သီုကမ္မတဳဗဟဵု လၟိဟ် (၃၄) တၠ နုက်တိတ်နူဗော်ဒှ်ကၠုၚ်ရ။
အပ္ဍဲဗော်ညဳသၟဟ်မန် ဒှ်ကၠုၚ်သာ်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဂကောံမဟာဇန်ကီု၊ ပ္ဍဲဗွိုၚ်ခမဳသၚ်ကီု၊ ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဂကောံမန် အောန်ကဵုဂၠိုၚ်ဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်လညာတ်ၜါတုဲ လညာတ်ထ္ကးပြး ထပ်ဒှ်ကၠုၚ်ရ။ ညးလ္ၚဵုဂှ်မ္ဂး ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ကွာ်ဂၠံၚ်တရဴဒးမံၚ်ရ၊ ထံက်ဂ လာန် ဒုၚ်တဲနွံ၊ ညးလ္ၚဵုပၠန်ဂှ် ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ကွာ်ဂၠံၚ်တရဴဗၠေတ်တုဲ သွက်ဒးဟဳဍာ်ရနွံ သာ်ဏံ လညာတ်လတူ ဂၠံၚ်တရဴ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် သဗုၚ်သပါကၠုၚ်ရ။
အကာဲအရာ ဒှ်ကၠုၚ်သာ်ဏံတုဲဂှ် ဂိတုဂျောန်ဒုတိယသတ္တဟဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သ္ပသ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ဆဵုဂဗကဵု ဗော်ညဳသၟဟ်မန်၊ ဆဵုဂဗကဵု သွာၚ်ဂကောံပံၚ်ကောံမဟာဇန်မန်၊ ဆဵုဂဗကဵု ဂကောံသၚ်မန်၊ ဆဵုဂဗကဵု ဂကောံ ကေၚ်ကာပရေၚ်ဂကူမန် (ဂကောံနုက်တိတ်နူဗော်ညဳသၟဟ်မန်) တံတုဲ ချပ်သဳကၠဳ ဇိၚ်တပ်ကၠုၚ် သွက်ဂွံကၠောန်ဗ ဒှ်ကောံဓရီုဇၞော် ဗီုပြၚ်ဌာန်ကောံမန်ရ။
လတူဗော်ညဳသၟဟ်မန် ကွာ်အာဒၟံၚ် ဂၠံၚ်တရဴတ္ၚဲဏံဂှ် ဒှ်လက္ချန်ခိုဟ် သွက်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ဟွံသေၚ် နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ညာတ်ကေတ်သာ်ဂှ်တုဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ စွံကၠုၚ်စိုတ် လတူဗော်ညဳသၟဟ်မန် မွဲဗီုရ။ ပညဳဒၟံၚ် သွက်ဂွံကၠောန် ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် ဗီုပြၚ်ဌာန်ကောံဂကူမန်မွဲဂှ်လေဝ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ချပ်လဝ် ဟွံဘိက်ညးစၞး ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ရ။
အခါရ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ စွံကၠုၚ်စိုတ် လတူဗော်ညဳသၟဟ်မန် မွဲဗီုဂှ် ပ္ဍဲအခါ ညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဆဵုဂဗကဵု ဂကောံပံၚ်ကောံမဟာဇန်တံဂှ် ညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကမ္မတဳကေၚ်ကာဗဟဵု ဗွိုၚ်ပ္ဍဲဍုၚ် နာဲဗညာလဴ သောၚ်ကလးထ္ၜးရ။
ယဝ်ဒှ်ကၠောန် ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်မ္ဂး နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ချပ်ဇန်လဝ်ဂှ် ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ဂှ် ဘိက်အာ နကဵုဗီုပြၚ်ညးလ္ၚတ်တုဲ ဗွိုၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ဗွိုၚ်ဂကောံမဟာဇန်၊ ရဲညးနုက်တိတ်လဝ် ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ဒက်ပတန်လဝ် ဂကောံပရေၚ်ကေၚ်ကာမန် (၃) ဗွိုၚ်ဏံ သွက်ဂွံကၠောန်အာ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဖျေံလဝ်ရ။
အခိၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဇိၚ်တပ်ပညဳပညပ်ဒၟံၚ် သွက်ဂွံကၠောန် ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် ဗီုပြၚ်ဌာန်ကောံဂကူမန်မွဲ ဂှ် ပ္ဍဲကဵုဂကောံမဟာဇန်တံလေဝ်ကီု၊ ပ္ဍဲကဵုဂကောံပရေၚ်ကေၚ်ကာမန် (ညးနုက်တိတ်နူဗော်ညဳသၟဟ်မန်) တံလေဝ်ကီု ပညဳလညာတ်ဟွံဂွံတုဲ ပရေၚ်ကၠောန် ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်ဂှ်လေဝ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒးဒေံါဇူလဝ်ရ။
ပ္ဍဲကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ စွံကၠုၚ်စိုတ် လတူဗော်ညဳသၟဟ်မန် ဂှ် အခါရ ကၠောန်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်မ္ဂး ညးစၞးဗော် ညဳသၟဟ်မန်ဂှ် ကဵုအခေါၚ်တိုန်ဆညးလ္ၚတ်ဟီုဂှ် ဗော်ညဳသၟဟ်မန်လေဝ် ဟွံဒုၚ်တဲ၊ ပ္ဍဲပူဂဵုဂကောံမဟာဇန်လ္ၚဵု ဟွံစှေ် စိုတ်နွံ၊ ဂကောံမဟာန်လ္ၚဵု ထံက်ဂလာန်နွံ ဒှ်ကၠုၚ်လညာတ်ၜါသာ်ရ။ လၟေၚ်ကမၠောန် ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ချပ်ဇန်လဝ်ဂှ်လေဝ် ဒးဒေံါဒေၚ်ဒၟံၚ် စဵုတ္ၚဲဏံရ။
ဇွိတ်သပေါတ်ရံၚ်အာ ဇြဟတ်ဂကူမန်ပိုဲ တ္ၚဲဏံမ္ဂး —
(၁) ဇြဟတ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ
(၂) ဇြဟတ်ဗော်ညဳသၟဟ်မန်
(၃) ဇြဟတ်ဂကောံပရေၚ်ကေၚ်ကာမန် (ညးနုက်တိတ်နူဗော်ညဳသၟဟ်မန်ဂမၠိုၚ်)
(၄) ဇြဟတ်ကမ္မတဳပံၚ်ကောံရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာဍုၚ်မန် (ဇြဟတ်ဆက်စပ် အလဵုအသဳညဳသၟဟ်ဂကူ)
သာ်ဝွံ ဂွံဆဵုကေတ် ဇြဟတ် (၄) ဇြဟတ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုဇြဟတ် (၄) ဇြဟတ်ဂှ် ကလေၚ်ဇွိတ်သပေါတ်ရံၚ် ဂၠံၚ်တရဴ မွဲဇြဟတ်တုဲ မွဲဇြဟတ်မ္ဂး —
(၁) ဇြဟတ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ
ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ညးတီအဲတီရ ဒှ်ဗော်ပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်တုဲ ဆက်ဒတူလိုၚ်အာ ဂၠံၚ်တရဴရပ်လွဟ်ရ။ လတူဂၠံၚ်တ ရဴပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကတဵုဒှ်ဒၟံၚ်တ္ၚဲဏံဂှ် ဒစဵုဒစးဒၟံၚ် ရဲတၠအဝဵုတံတုဲ သွက်ဂွံဒက်ပတန်အာ ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရာ ဇေတ်ဇေတ်ရောၚ် ပတဝ်လဝ်ဂၠံၚ်ရ။
ရံၚ်ကေတ်သာ်ဏံမ္ဂး ကြပ်ဒၟံၚ်ကဵု ဇြဟတ်ရဲဒစဵုဒစး တၠအဝဵုပၞာန်၊ ရဲဒက်လဝ် အလဵုအသဳညဳသၟဟ်ဂကူတံရ။ ဆဂး ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဂွံပါလုပ်ပံၚ်တောဲ ပ္ဍဲကရောံအလဵုအသဳညဳသၟဟ်ဂကူဂှ် ဟွံဆဵုဏီရ။
ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ဆက်ထိၚ်လဝ် ပရေၚ်ဓဝ်ၜိုဟ်လလမ် လတူလိက်ကသုက် ဒေံါပန်ပှော်အလုံဍုၚ် “အေန်သဳအေ” တုဲ လဆောဝ်မ္ဂး သဳကၠဳတက်ဒၟံၚ်ကျာ ကုကံၚ်ဇြဳပၞာန်တံနွံရ။
သရောပ်မ္ဂး ပရေၚ်ဓဝ်ၜိုဟ်လလမ်လေဝ် ဆက်ထိၚ်လဝ်ဟွံကဵုလီုတုဲ သဳကၠဳဇိၚ်တပ်ဒၟံၚ် ကုဂကောံရပ်လွဟ်ကောန် ဍုၚ်အရၚ် ဇြဟတ်ထပက်လဝ်လိက်ကသုက်ကီု၊ ဇြဟတ်ဟွံဂွံထပက်လဝ် လိက်ကသုက်ကီုရ။
(၂) ဇြဟတ်ဗော်ညဳသၟဟ်မန်
ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ဂှ် ဗွဲကြဴနူကဵု ပါလုပ်ကေတ်လျိုၚ် ကရောံကံၚ်ဇြဳပၞာန်တုဲဂှ် ဇြဟတ်ပ္ဍဲဗော် ထ္ကးပြးတိတ်အာ ဇၞော်ကဵု ဇြဟတ်ရ။ ပ္ဍဲဂှ် ဂကောံညးအုပ်ကာ (၂) တၠ ကဵု ကမ္မတဳကေၚ်ကာဗဟဵု၊ ကမ္မတဳဗဟဵု ပံၚ် (၃၄) တၠ ဒှ်ကၠုၚ်ပရေၚ်နုက်တိတ်နူဗော်ရ။
ၜိုန်ဂှ်ကီုလေဝ် ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ဆက်ဒတူလိုၚ်အာ အတိုၚ်ဂၠံၚ်တရဴ ကမ္မတဳကေၚ်ကာဗဟဵု ဖျေံလဝ် သွက်ဂွံပံၚ်တောဲ ပ္ဍဲကံၚ်ဇြဳပၞာန်ဂှ်ရ။
နူကဵုဗော်ညဳသၟဟ်မန် ပါလုပ်ပံၚ်တောဲ ကရောံကံၚ်ဇြဳပၞာန်တုဲဂှ် ယၟုဒဒန် နူကဵု “ဗိုလ်ချုပ်အောၚ်ဆန်းတံတား” ဂှ် ပြံၚ်သၠာဲကၠုၚ် နကဵုယၟု “သံလွၚ်တံတား (ချောၚ်းဆုံ)” ရ။
ပ္ဍဲကာလယဲကပ် အလိုန်တတိယဏံဂှ် ပ္ဍဲဗော်ညဳသၟဟ်မန် ဒက်ပတန်လဝ် ကမ္မတဳရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်စဵုဒၞာယဲကပ်နွံတုဲ ချဳဓရာၚ် ကဵုဒၟံၚ်ပရေၚ်ရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်နွံရ။
ကြဴနူဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ထိၚ်အဝဵုအုပ်ဓုပ်ဍုၚ်တုဲ ကလေၚ်ဒက်ပတန်ဏာ ကမ္မယှေန်ပေဲါရုဲမာဲကၟိန်ဍုၚ်တၟိတုဲ ကမ္မယှေန် ပေဲါရုဲမာဲကၟိ်န်ဍုၚ်တံ ကော်ဆဵုဂဗ ကုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်တုဲ ညးစၞးဗော်ညဳသၟဟ်မန် တိုန်စိုပ်ရ။
ရံၚ်ကေတ်မ္ဂး အတိုၚ်ဂၠံၚ်တရဴ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကံၚ်ဇြဳပၞာန်လးလဝ်ဂှ် ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ဆက်ကွာ်အာလၟေၚ်လၟေၚ် ရောၚ် သ္ၚဳဂၠိပ်ဂွံရ။
(၃) ဇြဟတ်ဂကောံပရေၚ်ကေၚ်ကာမန် (ညးနုက်တိတ်နူဗော်ညဳသၟဟ်မန်ဂမၠိုၚ်)
ဇြဟတ်ဂကောံပရေၚ်ကေၚ်ကာမန်ဏံဂှ် အတိုၚ်ပတိုန်ထ္ၜးကၠုၚ် လတူတေံရ၊ ကမ္မတဳကေၚ်ကာဗဟဵု ကေုာံ ကမ္မတဳဗဟဵု ပံၚ်လၟိဟ် (၃၄) တၠ နုက်တိတ်ကၠုၚ် နူဗော်ညဳသၟဟ်မန်တုဲ ကြဴဏံ စန်ပကောံဇြဟတ် ညးနုက်တိတ်နူဗော် အဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်လ္ၚဵုတုဲ ဒက်ပတန်လဝ် နကဵုယၟု “ဂကောံပရေၚ်ကေၚ်ကာမန်” (မွန်လူမျိုးရေးရာအဖွဲ႕) ရ။
ပ္ဍဲကဵုဂကောံပရေၚ်ကေၚ်ကာမန်ဏံဂှ် ညးကေၚ်အာလဝ်ဍိုပ် လက်ထက်ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳကောန်ဂကူမန် (MND F) စတံနူ ဒံက်တာနာဲဟံၚ်ဍုၚ်၊ ဒံက်တာနာဲစောန်တၟး၊ ညးလုပ်ပြိုၚ်ပ္ကာန်ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၂၀) ဇၞးလဝ်မာဲ နာဲမန်ရာဇာ ညးကေတ်လဝ်တာလျိုၚ် ကမ္မတဳကေၚ်ကာ၊ ကမ္မတဳဗဟဵုတုဲ ဒှ်မၞိဟ်ရေၚ်တၠုၚ်ချဳဓရာၚ် စပ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ကတိုၚ်ကတိုၚ်ကၟိုဟ်ကၟိုဟ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။
တၚ်ရန်တၟံ ဂကောံပရေၚ်ကေၚ်ကာမန်ဏံဂှ် ရေၚ်တၠုၚ်ကၠောန်ၜိုတ်အာ စပ်ကဵုပရေၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်၊ စပ်ကဵုပ ရေၚ်လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် အရာဆေၚ်စပ်ကဵု ပရေၚ်ဂကူမန်မ္ဂး ရေၚ်တၠုၚ်ကၠောန်ၜိုတ်အာ နဒဒှ်ဗီုပြၚ်ဂကောံ မှာဇန် (မဟာဇန်) မွဲရောၚ် ချူဗမံက်လဝ် ပ္ဍဲကဵုလိက်မူသၞောဝ်သ္ဇိုၚ် ဒက်ပတန်ဂကောံနွံရ။
ၜိုန်ရချူဗမံက်လဝ် ရေၚ်တၠုၚ်ကၠောန်ၜိုတ်တဴ ပရေၚ်ကေၚ်ကာဂကူမန် မပတံကဵုတ္ၚဲကောန်ဂကူ၊ ပရေၚ်လိက်ပတ် ဟီုကၠာလေဝ်ဂှ် မၞိဟ်အခါတ်အကာဲဗွဲမဂၠိုၚ် ညာတ်ကေတ်ဂှ် ဂကောံပရေၚ်ကေၚ်ကာမန် (ရဲညးနုက်တိတ်နူဗော်) ဂှ် စိုပ်မွဲတ္ၚဲ သွက်ဂွံဒက်ပတန် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရောၚ် စှေ်မံၚ်စိုတ်နွံဂၠိုၚ်ရ။
ကာလပြဟ်ပြဟ်ဏံဂှ် ဂကောံပရေၚ်ကေၚ်ကာမန် ပံၚ်ကောံကဵု ဂကောံဂဳတမန်ပံၚ်ကောံ၊ ဂကောံအစောန်စရာဲညးဗြဴမန် ကုဂကောံမဟာဇန်လ္ၚဵုလ္ၚဵုတုဲ ချဳဓရာၚ်ဗမံက်ဒၟံၚ်ရုပ်ရဴ စပ်ကဵုပရေၚ်ရီုဗၚ်ထံက်ပၚ် စဵုဒၞာဲယဲကပ် ကေုာံ ဘဲဒဏ်သဘာဝနွံရ။
(၄) ဇြဟတ်ကမ္မတဳပံၚ်ကောံရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာဍုၚ်မန် (ဇြဟတ်ဆက်စပ် အလဵုအသဳညဳသၟဟ်ဂကူ)
ဗွဲကြဴနူကဵု ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ပါလုပ်ကေတ်လျိုၚ် ပ္ဍဲကရောံကံၚ်ဇြဳပၞာန်တုဲ နူကဵုဗော်ညဳသၟဟ်မန် ညးလ္ၚဵုနုက်တိတ် နူဗော်တုဲ ပါလုပ်ပံၚ်တောဲ ကရောံအလဵုအသဳညဳသၟဟ်ဂကူ အေန်ယူဂျဳ နွံကၠုၚ်ရ။ ပ္ဍဲဂှ်မ္ဂး သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လ္ၚဵု ပတှေ်စှေ်စိုတ်လတူဂၠံၚ်တရဴ အလဵုအသဳညဳသၟဟ်ဂကူတုဲ ပံၚ်ပကောံဒက်လဝ်ဇြဟတ်မွဲရ၊ ဇြဟတ်ဝွံ “ကမ္မတဳပံၚ် ကောံရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာဍုၚ်မန်”ရ။ နူကဵုကမ္မတဳဏံ ပါလုပ်ကေတ်လဝ်တာလျိုၚ်ဝန်ဇၞော် ကရောံအလဵုအသဳ အေန်ယူဂျဳ (၃) တၠရ။
ဇြဟတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် (၄) ဇြဟတ်ဏံဂှ် ဇြဟတ်မွဲကဵုမွဲ ဆက်စပ်ညးသ္ကံနွံ၊ ဇြဟတ်လ္ၚဵုဂှ် ဆက်စပ်ညးသ္ကံဟွံမွဲ ဇြဟတ်ဇကုကဵုဇကု ရေၚ်တၠုၚ်ကၠောန်ၜိုတ်မံၚ်နွံရ။
ရံၚ်ကေတ်တၠုၚ်လအာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ ဆက်စပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် အတိုၚ်ဂၠံၚ်တရဴ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကတဵုဒှ်ဂှ် ဍံက်ဗက်အာဒၟံၚ်ရ။ ဂၠံၚ်တရဴပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ကဵု မန် လးလဝ်ဟွံမွဲရ။ ဗီုဒှ်ကဵုဒှ် အာမံၚ် ဗီုညး ဗီုညးအိုတ်ရ။
ပ္ၚံက်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကတဵုဒှ်တ္ၚဲဏံဂှ် သွက်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်မွဲမွဲ ဒှ်ပ္ၚံက်ပၟိက်ကိစ္စဇၞော်မွဲရ။ လတူအကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကတဵုဒှ်ဒၟံၚ်တ္ၚဲဏံဂှ် ဇြဟတ်ဂကူမန် ဟီုလဝ်လတူတေံ (၄) ဗွိုၚ်တံ လၟေၚ်ကမၠောန်နဇိုၚ်နတဲ တၞဟ်ခြာနွံကၠာလေဝ် ရံၚ်အခါတုဲ အဆက်စပ်နွံနွံ ပရေၚ်ပံၚ်တောဲ ဗ္ဂပ်ဒး၊ ဆက်စပ်ဒးမ္ဂး ဇြဟတ်အလုံဂကူမန် ကွာ်ဍံၚ်ဗက် ဍာ်ဒး၊ ကျာဒးမ္ဂး စိုပ်သၞေဟ်သြၚ်မာန်ရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.