Categories
ပရိုၚ် သၟာန်သွဟ်

လတူမူဝါဒ ဂကောံသၟတ်တအ် ချူလဝ် သၟတ်ကဵု ကဏ္ဍပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ်တုဲ သ္ပသၟာန်သွဟ်လဝ် ညးကဵုကသပ် ဌာန်ကောံသၟတ်မန် “နာဲဉာဏ်သိုက်ရာမာန်”

ဝဏ္ဏမာန် ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ ပ္ဍဲကဵုမူဝါဒ ဂကောံသၟတ်မန်ဂှ် ၜိုတ်လဵုပၟိက်ဇၞော်မံၚ်ရော ကိုပ်ကၠာ လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ ယွံ – စပ်ကဵုပ္ဍဲကောံဓရီုဏံဂှ် ဒုၚ်သဇိုၚ် သ္ပဒတန်အာမူဝါဒ သၟတ်တံဏောၚ် ဟီုဂးလဝ်ဗီုဂှ်၊ ဟိုတ်နူအကာဲအရာယဲဏံတုဲ အဲပတိတ်ထောံလိက် ပဆုဲထောံအခိၚ် ဒှ်အာဗီုဂှ်ရ။ မုဟိုတ်ကိစ္စဇၞော် မူဝါဒသၟတ် ဂှ်တှေ် နူကဵုကောံဓရီုဇၞော် အလန်ကိုပ်ကၠာ သၞာံ (၂၀၁၄) တေံ ပိုဲကေၚ်ဟီုကၠုၚ်လဝ်နွံရ။ ဗီုအကာဲအရာတ္ၚဲဏံ သၟတ်ပိုဲတံ ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴဂွံ စပ်ကဵုမူဝါဒသၟတ်ဂှ် ကိစ္စဇၞော်မံၚ်ဏောၚ် ပိုဲဟီုဟဂှ်တုဲတှေ် မူဝါဒသၟတ်တံ ညံၚ်ဂွံတိတ်ဂှ် မွဲတၚ်၊ တုဲပၠန် ပ္ဍဲကဏ္ဍဏံဂှ် သၟတ်တံသၟးဟွံသေၚ်ပုဟ် ပ္ဍဲမူဝါဒဏံ ကဏ္ဍဗွိုၚ်လေဝ် ပါမံၚ်ကီုဏောၚ်တှေ် ကဏ္ဍဏံကဵု သွာၚ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏံကီု၊ ဌာနပရေၚ်ပညာဟီုဟီု၊ သွာၚ်နာနာ ပံၚ်တောဲကၠောန်ညးသ္ကံမှ စပ်ကဵုမူဝါဒဏံ ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴမာန်ဏောၚ်။ အေဂှ်တှေ် ပိုဲပတဝ်လဝ် မူဝါဒဏံဂှ် ဂၠံၚ်တရဴကောန်ဂကူမန် ကံကုသဵုမန် မန်ညံၚ်ဂွံဖန်ဖက်ကေတ်မာန်၊ ဒုၚ်သဇိုၚ်ဂှ်တုဲ ချူခၞံမံၚ် မူဝါဒဏံရ။
သၟာန် ။ ။ ပ္ဍဲကဏ္ဍသၟတ်ကဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ်ရ သၟတ်တံ ဒးလုပ်ကၠောန် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရောၚ်ဟီုဂှ် သာ်လဵုရော?
သွဟ် ။ ။ ပ္ဍဲကဵုမူဝါဒဏံ အခန်ဍေံပါလုပ်မံၚ် (၃) အခန်ရ။ ၝောံပိုဒ်ဍေံဖအိုတ်ဂှ်တှေ် နွံမံၚ် (၂၄) ပိုဒ်၊ ပ္ဍဲဂှ် တၚ်နၚ်သောဲသောဲဗြောဲဗြောဲ ဍေံနွံဂှ် (၁၀၃)၊ အေပ္ဍဲဂှ် ဟီုစ ကဏ္ဍဇၞော် သၟတ်ကဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် အဲညာတ်ကေတ် သၟတ်ပိုဲတ္ၚဲဏံဂှ် နကဵုစိုတ်ဓါတ် စိုတ်လုပ်စမံၚ် လ္တူပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် နွံတၟာဂလိုၚ်ဏောၚ်၊ ဥပမာဍေံ စနူပေဲါရုဲမာဲ ဂွံဆဵုကေတ် သၟတ်ပိုဲတံ ဆဝ်မ္ၚုဟ်စန်ဒက်ပေဲါရုဲမာဲ ဗော်မန်ပိုဲတံ ဂွံဇၞးမာဲဂှ် သၟတ်ပိုဲတံ ပါလုပ် ဂွံဆဵုကေတ်မံၚ် ဗွဲဟွံသာပုဟ်၊ ဗီုဂှ်ကီု ပ္ဍဲကဏ္ဍသၟတ်တံ ဒဒှ်ရ ဂွံလေပ်ကွတ်ပၞာန်မွဲမွဲ တိုန်ကၠုၚ်ကွတ်ပၞာန် တုဲကၠုၚ်မုဟွံလအ်ဂှ် လၟိဟ်သၟတ်တံ (၄၀၀) တၠပြၚ်ၚ်ရ။ အဓိပ္ပဲါဍေံ သၟတ်ပိုဲဏံဂှ် အဲညာတ်ကေတ် ၚုဟ်က္တဵုမံၚ်ရ နကဵုစိုတ်ဓါတ်မွဲ၊ ဆဂး စိုတ်ဓါတ်ၚုဟ်က္တဵုမံၚ်ယျတှေ် သၟတ်ပိုဲတံ ဗီုလဵုဂွံအာဍာ်ဇမၠိၚ်မာန် စပ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပရေၚ်ဆဝ်မ္ၚုဟ်၊ ပရေၚ်ပညာဏံဂှ် ပၟိက်ဇၞော်မံၚ်ဏောၚ် ပိုဲညာတ်ဟဂှ်၊ ပ္ဍဲကဵုပၟိက်ဇၞော်ဏံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတှေ် လၟေၚ်ၚ် ညးတံပံက်ကၠုၚ်ဘာ၊ ဘာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်သဇိုၚ် သၟတ်တံ နွံမံၚ်ဏောၚ်၊ ပ္ဍဲခရိုၚ်ကီု၊ ပ္ဍဲဗဟဵုကီု နွံရ။ ဟီုစ ပိုဲဂှ် စုတ်လဝ်ပ္ဍဲဏံဂှ်တှေ် ဌာန်ဒတန်ကဵုပညာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်သၟတ် ဗွဲတၟေၚ် သ္ပအစာံကဵု ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ၜါဗော်ဏံတုဲတှေ် ညံၚ်ဂွံပံက်ကဵု ဌာန်ဒတန်ဗီုဂှ်တုဲတှေ် ညံၚ်ဂွံဗ္တောန်ကဵုလၟေၚ်ၚ်၊ ပိုဲပတဝ်ရံၚ်အာလ္တူဂှ် ဗီုဂှ်ကီု ကဏ္ဍသၟတ်ပိုဲတံလေဝ် ၜိုတ်ပိုဲသၟဟ်စောန်၊ ၜိုတ်ပိုဲကၠောန်မာန်တှေ် ဆက်ကၠောန်အာဏောၚ်။
သၟာန် ။ ။ သွက်သၟတ်တံဂှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ် ဒးပံက်ကဵု ဒၞာဲဌာန်လ္ၚတ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် Political Center မွဲရောၚ်ဟီုဂှ် အဓိပ္ပဲါသာ်လဵုရော?
သွဟ် ။ ။ စပ်ကဵုတၚ်နၚ်မူဝါဒဏံတုဲ နဲကဲဗျူဟာ ဓမံက်ရုပ်ရဴကမၠောန်ဂှ်တှေ် ပိုဲဒးအာမွဲအဆံၚ်ပၠန် ဗီုလဵုဂွံဓံမက်ရုပ်ရဴဂွံဂှ် ဆဂး လ္တူတၚ်ဏံ ပိုဲပတဝ်ရံၚ်ဇေတ်တ်ဂှ် အဲညာတ်ကေတ် အကာဲအရာ သၟတ်ပိုဲတ္ၚဲဏံကဵု လၟေၚ်သၟတ်အဆက်က် ဒှ်ကၠုၚ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂှ်တှေ် ဗွဲမဂၠိုၚ် ပိုဲညာတ်ကေတ် နကဵုသၞောတ်စှေ်စှေ် ပိုဲကဵုဘာပ္ကေတ်ပ္ကေၚ် ကဵုဘာပွိုၚ် (၁) သၞာံ၊ (၂) သၞာံ၊ နကဵုဗီုပြၚ်စှေ်စှေ်ဂှ် ညးတံ ဟွံဂွံလ္ၚတ်ကၠုၚ်ပုဟ်၊ ဗွဲမဂၠိုၚ် နကဵုစရာဲဍာ်ဒကေဝ်ပူဂဵုညးတံကဵုညးတံ တိုန်ဘာနူတေံနူဏံတုဲ ညးတံ ဂွံလ္ၚတ်ကၠုၚ်ဗီုဂှ်၊ နကဵုဗီုပြၚ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန် ပံက်တိုန်လဝ် (Center) တှေ် အရၚ်ဂွံပ္ကေတ်ပ္ကေၚ်အာသၟတ်တံ ဍာ်ဒကေဝ်စိုပ်ပ်၊ စရာဲအာက္ဍိုပ် ဍာ်ဒကေဝ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟီုဟီု၊ စရာဲအာက္ဍိုပ် တၞဟ်ဟ်ဟီုဟီုဂှ်တှေ် ပိုဲဟွံညာတ်လဝ်ပုဟ်၊ ပိုဲဂှ် ပတဝ်ရန်လဝ်တှေ် ပံက်ပတိုန် (Center) ဏံဂှ် ထေက်ကဵု ဒှ်ဌာန် ပံက်နူကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ဍိုက်က္ဍိုပ်တုဲတှေ် ပံက်ဗဒှ်ကၠုၚ်မာန်ဏောၚ်တှေ် သၟတ်တံဂှ် စပ်ကဵုကိစ္စပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူဟီုတှေ် ဍေံတံ ဂွံတိုန်ဗီုဂှ်ဏောၚ်တှေ် ပဵုတုဲစိုပ်တရဴမာန်ဏောၚ် ပိုဲဟီုဟဂှ်၊ လညာတ်ပိုဲပ္ဍဲဏံဂှ် ဒးဟီုကၠးကၠးမွဲတှေ် ဂကူကချေၚ်တံ ပံက်လဝ်ဂှ် ခိုဟ်ကွေံကွေံမံၚ်ဏောၚ် အရၚ်လွဳၜံၚ်တိုန် သၟတ်တံဂှ်တှေ် အေဗီုဂှ်ကီု ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပိုဲ၊ သီုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ သီုဗော်အပ္ဍဲဏံ မွဲမွဲဒၞာဲ အေဗီုဂှ် ညးတံပံက်တိုန်မာန်တှေ် ဒှ်ဂုဏ်ဖဵုသွက်သၟတ်ဂကူပိုဲ အနာဂတ်မွဲဏောၚ် ဟီုဟဂှ်၊ မွဲတၚ်ပၠန်ဂှ် ဂွံပံက်အၝေဏံမာန်ဂှ် အ္စာကီု၊ စပ်ကဵုတမ်ရိုဟ် သြန်ဘဏ္ဍာကီု၊ နာနာကီုဂှ် ဒှ်အစဳဇန်ထာဝရ ထေက်ကဵုဒးချပ်ကၠာအိုတ်ရ။ ပြဟ်ဟ်ဏံ လ္တူသဘဴဓရ်လညာတ်ဏံ အတိုၚ်သၟတ်ပိုဲတံ ချူလဝ်မူဝါဒသၟတ်ဂှ် ညးတံစှေ်စိုတ် ယဝ်ရဓမံက်ရုပ်ရဴဏောၚ်တှေ် ဟီုစ ပရေၚ် ကမၠောန်ဂတဂတနူဏံ ပိုဲကၠောန်မာန်ဏောၚ် စှေ်စိုတ်ဒှ်ဟဂှ် ပိုဲပတဝ်ၝဂှ်ရ။
သၟာန် ။ ။ ပ္ဍဲကဵုကဏ္ဍပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ်ရ သၟတ်ဇၟာပ်အဝဲစိုပ် ဒးတိုန်ကွတ်ပၞာန်သ္ဇိုၚ်ရောၚ်ဟီုဂှ် ပ္ဍဲလိက် ၜိုန်ရချူလောဲ ဟီုလောဲကၠာလေဝ် ကာလနဇိုၚ်နတဲ ဗမံက်ရုပ်ရဴလောဲညိဟာ ၊ မူဏံဂှ်လေဝ် ဒှ်ဒတန်မာန်ညိဟာ ဗီုလဵုညာတ်?
သွဟ် ။ ။ စပ်ကဵုအာယုက် (၁၈) သၞာံ ညံၚ်ဂွံလေပ်ကွတ်ပၞာန်သဇိုၚ်ဂှ်တှေ် ပိုဲပတဝ်ရန်လ္တူဏံဟီုဂှ် ဍုၚ်လဵုဟီုဟီု ယဝ်ရ ဒးဟီုတှေ် စနူဍုၚ်သေံ အာယုက်ပေၚ်ဏောၚ်တှေ် ဒးလုပ်ကေတ် နကဵုဗီုပြၚ် ဒးတိုန်ကွတ်ပၞာန် ဒးကေတ်တာလျိုၚ် ပရေၚ်ပၞာန်ရ။ သာဂှ်ရ အကာဲအရာဗော်ပိုဲ ဇြဟတ်ကောန်သ္ဂံၚ်တံ ညံၚ်ဂွံလုပ်စိုပ် ပ္ဍဲညးတံတုဲတှေ် ညံၚ်ဂွံကေတ်တာလျိုၚ် မွဲအခိၚ်ကာလဂှ်ရ။ အဓိပ္ပဲါဍေံ မိက်ဂွံဟီုဇေတ်တ်ဂှ် သၟတ်တံ တိုန်ကွတ်ပၞာန်သဇိုၚ်ဏံတုဲတှေ် နကဵုဗီုပြၚ် ပၞာန်စေတနာ (၁) သၞာံ ဟွံသေၚ်တှေ် (၂) သၞာံ၊ ညံၚ်ဂွံကေတ်တာလျိုၚ် တုဲတှေ် ဒေံါဇူ၊ ဒေံါဇူဖအိုတ် ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ယဝ်ရ ဆန္ဒနွံတှေ် ဆက်ကေတ်အာတာလျိုၚ်၊ ယဝ်ရ အခက်ခုဲဗုၚ်ဂၞဴဏောၚ်၊ နကဵုသၟတ်တှေ် မိက်ဂွံဆက်တိုန်ဘာဏောၚ် မွဲနဲမွဲဗီုဏောၚ်တှေ် ဟီုစ ဒေံါဇူ၊ ဒေံါဇူတုဲတှေ် ဆက်တိုန်အာတၞဟ်ခြာ၊ ယဝ်ရ လၟေၚ်ၚ် ဍေံဒှ်ဗီုဂှ်ဏောၚ်တှေ် စပ်ကဵုဒပ်ပၞာန်ဂကူမန်ဂှ် ဇြဟတ်ဍေံ ဇၞော်မောဝ်ကၠုၚ်ဏောၚ်၊ မွဲတၚ်ပၠန်ဂှ် နကဵုသၟတ်တံလေဝ် ဗီုပြၚ်လၟေၚ်ၚ် ပၞာန်စေတနာ လုပ်ကေတ်တာ လျိုၚ်ဏောၚ်တှေ် ပဵုတုဲ စိုပ်တရဴမာန်ဏောၚ် အဲညာတ်ဟဂှ်။
သၟာန် ။ ။ ကာလသဳကၠဳတေံတှေ် ဒှ်ဒတန်မာန်ဟာ ရံၚ်ကေတ်?
သွဟ် ။ ။ အဲညာတ်ကေတ် ကိစ္စတၚ်ဏံ ဒှ်ဒတန်မာန်ဏောၚ်၊ မုဟိုတ် ဒှ်ဒတန်မာန်ရောဟီုတှေ် လၟုဟ်ဏံ နကဵုသၟတ်တံလေဝ် စိုတ်ဓါတ်ဍေံ လ္တူပရေၚ်ဂကူကီု၊ လ္တူပရေၚ်ဒပ်ပၞာန်စဵုဒၞာဂကူမန်ကီုဟီုတှေ် ပဵုတုဲ သ္ကာတ်မြဟ်ကၠုၚ် တၟာဂလိုၚ်၊ လ္ၚဵုဂှ်လေဝ် ပါလုပ်တိုန်စိုပ် ဟီုစ တိုန်ဘာပၞာန်ဏောၚ်၊ မွဲတၚ်ပၠန်ဂှ် လုပ်ယိုက်ဂၠေၚ်လေဝ် ပါကီု၊ ဗွဲယေဘူယျဟီုတှေ် သၟတ်တံ တုပ်စိုတ်မာန်ဏောၚ် လ္တူဏံ။
သၟာန် ။ ။ ဂကောံသၟတ်သ္ပစၞးဂကူမန် ဟီုဂှ် ဗီုလဵုရော? တ္ၚဲဏံ ပ္ဍဲမန်ပိုဲဟီုဂှ်တှေ် ဂကောံသၟတ်ပွိုၚ်ဍုၚ်နွံ၊ သၟတ် ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု တၠဒါန်နွံ၊ သၟတ်ဒုၚ်သဇိုၚ်သၟဝ်ပၠတရဴဗော်နွံ သွာၚ်နာနာတှေ် ဍေံဂွံဒှ် သၟတ်သ္ပစၞးဂကူဟီုဂှ် ဒးကၠုၚ် နူညးစၞးဗီုလဵုရော?
သွဟ် ။ ။ ယွံ – ပ္ဍဲကဵုမူဝါဒသၟတ်ဏံဂှ်တှေ် ပိုဲဟီုလဝ်နွံမံၚ်၊ အဓိပ္ပဲါဍေံဂှ် မူဝါဒဏံ ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴမာန်ဂှ် ဇၟာပ်သၟတ်တံဖအိုတ် စနူကဵု ပူဂဵုကီု၊ ဂကောံတံကီု၊ သၟတ်ပါလုပ်ပ္ဍဲဗော်ကီု၊ သၟတ်စိုပ်မံၚ်ဍုၚ်မ္ၚးတံကီု၊ သၟတ်သၚ်တံကီု တာလျိုၚ်နွံမံၚ်ဏောၚ် ပိုဲချူလဝ်နွံရ။ ဗီုပြၚ်ဒက်ပ္တန် ဌာန်ကောံသၟတ်မန်ဏံဂှ်တှေ် သၟတ်နူပွိုၚ်ဍုၚ်တံပါဏောၚ်၊ သၟတ်နူကဵုဂကောံနာနာ ဥပမာဍေံ သၟတ်မန်လညာတ်တၟိ၊ ဗီုဂကောံကဵုပညာသၟတ်မန် ဒုၚ်သဇိုၚ်လ္တူသၟတ် စိုတ်ဓါတ်တုပ်တုဲ ဒက်ကၠုၚ်ဂကောံတံဏံ၊ ဗီုဂှ်ကီု သၟတ်နူသွာၚ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လေဝ်ပါ ဏောၚ်၊ သၟတ်စိုပ်ဍုၚ်မ္ၚးတံကီု ညံၚ်ဂွံပါပ္ဍဲဏံဖအိုတ်တုဲ ညံၚ်ဂွံဒက်ပတန်အာဂှ် ပတဝ်ရန်လဝ်လ္တူဂှ်၊ ဠဂှ်မှ ပရေၚ်သၟတ်ပိုဲမွဲစုမ်၊ ဂွံကောံကဠောံ ဒှ်မွဲဇြဟတ်ဏောၚ်၊ အဓိပ္ပဲါဍေံဂှ် သွာၚ်နာနာရ ညံၚ်ဂွံပါစိုပ်လုပ်ပ္ဍဲဏံရ။ တုဲမွဲပၠန်ဂှ် ဌာန်ကောံသၟတ်မန်ဏံ အဲညာတ်ကေတ်ဂှ် အာနကဵုဗီုပြၚ် သၞောတ်ညးအုပ်ကာနာနာတှေ် ပဵုတုဲစှေ်ဗီု ဂၠိုၚ်ဏောၚ်၊ ဂကောံညးအုပ်ကာဏံ ကၠုၚ်နူလဵုရောဟီုတှေ် ဒးကၠုၚ်နူကဵု ဂကောံရုဲစှ် ကောံဓရီုဇၞော်သၟတ်တံဏောၚ်၊ ယဝ်ရ ပိုဲကၠောန်ကောံဓရီုသၟတ် (၂) သၞာံ မွဲဝါတှေ် ညးအုပ်ကာတံ ပိုဲစွံမူစိတၠရော၊ ယဝ်ရ ပိုဲစွံ (၃) တၠဒှ်ဒှ်၊ (၅) တၠဒှ်ဒှ်၊ ညးအုပ်ကာတံဏံဂှ် ဒးဒှ်ညးစၞး သ္ပစၞးကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ဇကုကဵုဇကုတုဲ လုပ်ပြိုၚ် ဒုၚ်ရုဲမာဲ စုတ်မာဲတုဲ မၞိဟ်ဂွံမာဲဂၠိုၚ်ဂှ် တှေ် ဒှ်ညးအုပ်ကာနာနာဏောၚ် ပိုဲချပ်လဝ် ဗီုပြၚ်ဂှ်နွံရ။
သၟာန် ။ ။ လၟုဟ် ဒှ်မံၚ်အခိၚ်ယဲတှေ် အခိၚ်လဵု ဒှ်ကၠောန်ကောံဓရီုဇၞော်သၟတ်မန် အလန်ဒုတိယဏံမာန်ရော?
သွဟ် ။ ။ တုဲကၠုၚ် ပိုဲဂ္ဇံကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် ပိုဲချပ်ညးသ္ကံ ယဝ်ရယဲဏံ အသိၚ်စှေ်အာညိတှေ် ပ္ဍဲကဵုသၞာံဏံ ညံၚ်ဂွံကၠောန်မာန်ဂှ် ပိုဲဂ္စာန်ဏောၚ် ဟီုဟဂှ်၊ ယဝ်ရ သကာတ်မြဟ်မံၚ်ဏောၚ် စဵုကဵုထိၚ်ဟွံမာန် ဒှ်ကၠုၚ်တှေ် ဠဒးပြံၚ်ဆုဲထောံ သၞာံဂတလေဝ် ဍေံဒှ်ဏောၚ်။ ပိုဲဂှ် ပတဝ်လဝ်သၞာံဏံ ညံၚ်ဂွံဒှ်မာန်ဂှ် ကၠောန်ဂှ် ဒးကၠောန်ဏောၚ်ရ။
သၟာန် ။ ။ တၚ်သၟာန်လက္ကရဴအိုတ်ဏံ မုမိက်ဂွံဟီုဗပေၚ်ဂှ်လေဝ် ဟီုဗပေၚ်ကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ တၚ်လက္ကရဴအိုတ်ဏံ ဟီုစ မူဝါဒသၟတ်တံဂှ် ကဏ္ဍသွာၚ်ဇၞော်တံ ပါမံၚ် (၁၁) ကဏ္ဍဏီရ။ ပ္ဍဲ (၁၁) ကဏ္ဍဏံ တၚ်နၚ်ဍေံသောဲသောဲဗြောဲဗြောဲဂှ် နွံမံၚ် (၇၀) တၚ်ဏီ၊ အေပ္ဍဲဏံဂှ် သၟတ်ကဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကီု၊ သၟတ်ကဵု ပရေၚ်ပညာကီု၊ သၟတ်ကဵု ပရေၚ်ထတ်ယုက်၊ သၟတ်ကဵု ပရေၚ်မၞိဟ်၊ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ပါလုပ်မံၚ်တၟာဂလိုၚ် ရ။ အေဂှ်တှေ် စပ်ကဵု သၟတ်ကဵု ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်တှေ် နကဵုသၟတ်တံမွဲဓဝ် သၟတ်တံ ကၠောန်ကေတ်မာန် ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ပိုဲဒးဗ္ဒဗ္ဒဲါကဵု သၟာပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ဂကူပိုဲပၠန်ရ။ အဓိပ္ပဲါဍေံ အဲမိက်ဂွံဟီုဂှ်တှေ် နကဵုသၟတ်တံကီု သွာၚ်နာနာကီု ညံၚ်ဂွံပံၚ် ကောံညးသ္ကံတုဲတှေ် ဗီုလဵုဓမံက်အာရုပ်ရဴထေက်ရောဂှ် ပရေၚ်ရီုဗၚ်ညးတံလေဝ် နွံပၟိက်မံၚ်ဏောၚ်၊ မွဲတၚ်ပၠန်ဂှ် ပရေၚ်ထ္ၜလဘာ်သၟတ်တံကီု သၟတ်တံကဵု ညးတံ ညံၚ်ဂွံပံၚ်တောဲညးသ္ကံဂှ်လေဝ် နူကဵုဌာန်ကောံသၟတ်မန်တံ ဟီုစတှေ် ဒးကၠောန်အာထေက်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.