Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

လိက်ပၟိၚ်လလောၚ်တြးလဝ် ကလေၚ်ပအပ်ကဵုအဝဵုဏောၚ်ဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်လိက်လလောၚ်တြးပ္တောံ

နူကဵုအလဵုအသဳတုဲကၠုၚ် ယာယီသမ္မတ ဥုမျေအ်ဇြိုဲ ဂှ် သၠဲပအပ်လဝ်အဝဵု ကု သကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် မေန်အံၚ်လှုာၚ် ဂှ် ကလေၚ်သီရုပ်ထောံရရောၚ် တုဲကၠုၚ် အံက်တဝ်ဗာ ၁၂ ဂှ် လိက်ပၟိၚ်ပတောံ တိတ်ကၠုၚ်မွဲတၞးရ။

နူကဵုအလဵုအသဳတုဲကၠုၚ် ယာယီသမ္မတ ဥုမျေအ်ဇြိုဲ ဂှ် သၠဲပအပ်လဝ်အဝဵု ကု သကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် မေန်အံၚ်လှုာၚ် ဂှ် ကလေၚ်သီရုပ်ထောံရရောၚ် တုဲကၠုၚ် အံက်တဝ်ဗာ ၁၂ ဂှ် လိက်ပၟိၚ်ပတောံ တိတ်ကၠုၚ်မွဲတၞးရ။

 ဗီုပြၚ်ချူလဝ်ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်တြးပ္တောံဂှ်တှေ် အလဵုအသဳပၞာန်တအ် စပတံနူကဵု ထိၚ်ကေတ်အဝဵုဂှ်တုဲ ပ္ဍဲပွိုၚ်(၈)ဂိတုဏံ ညးဍုၚ်ကွာန်တံဒစဵုဒစးထ္ၜးကၠုၚ်ဆန္ဒကီု၊ ပၠန်ဂတး ရပ်လွဟ်တုဲ ပေဲါဗတိုက်ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်ကီု၊ ဘဝကဆံၚ်ဒၟံၚ် မၞိဟ် ကေုာံ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဆုတ်ယောၚ်စှေ်အာဂှ်ကီု၊ ဟိုတ်ဒးဆဵုဂဗကဵုဍုၚ်လီုသရိုဟ်ဂှ်တုဲ နကဵုလိက် စၞောန်ပၟိၚ် စၟတ် ၁၊၂၀၂၁ ပိုဒ်(၄၁)ဂှ် နကဵုလလောၚ်တြးလဝ် အကာဲအရာဍုၚ်ကာတၟေၚ်ဂှ် ကလေၚ်ရုပ်သီထောံရရောၚ် ပ္ဍဲလိက် (ပတောံ) ဂှ် ချူဗမံက်လဝ်ရ။

ဟိုတ်သာ်ဂှ်တုဲ နူကဵု ညးက္ဍိုက်ပ်သီလဝ်အဝဵုအာဏာဍုၚ်ဂှ် ကလေၚ်သီရုပ်တုဲ သွဟ်ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၂၀ ဂှ်ဟေၚ် ဒှ်ဒတန် ရောၚ် လိက်ဂှ်ချူလဝ်ရ။

ၜိုန်ရလိက်လလောၚ်တြးသာ်ဂှ်ကၠာလေဝ် ဌာန်ပရိုၚ်နွံသၟဝ်တဲ ကံၚ်သဳပၞာန်တံ မပ္တံကဵု (မြဝတီ)၊ (မြန်မာ့အသံ)၊ ဒး လလောၚ်တြးကီုလေဝ် ဟွံဆဵုပရိုၚ်တံဂှ်တုဲ တၞဟ်ခြာဒၟံၚ်ကဵုလိက်စၞောန်ပၟိၚ် နူရုၚ်သမ္မတ ရောၚ်ဂှ်လေဝ် နူကဵုဌာနပရိုၚ် ဂကောံဒး၊ ဗၠေတ် ‘မဇ္ဇျိမ’ တံ ဒးဒှ်ရလိက်လလောၚ်တြးပ္တောံဂှ် စၟဳစၟတ်ဆဵုညာတ်သာ်ဝွံရ။

နကဵုလၟေၚ်ဓမ္မတာ လိက်လလောၚ်ပၟိၚ်နူရုၚ် သမ္မတမ္ဂး တဆိပ် လိက်ဒုၚ်လက္ကရဴဂှ် ကၠးကၠး (transparent) ဖန်ကၠောန်လဝ်ဟွံမွဲတုဲ လိက်လၟုဟ်ဂှ် နကဵုတဆိပ် ဂှ် ကၠောန်သ္ပလဝ် ကၠးကၠး (transparent) ရ။

တုဲပၠန် လၟေၚ်လိက်ရုၚ်သမ္မတ မ္ဂး ပ္ဍဲကဵုမုက်လိက်ပထမ မုက်လိက် (၁) စုတ်လဝ်ဟွံမွဲတုဲ ပ္ဍဲလိက်လၟုဟ်ဂှ် စုတ်လဝ် မုက်လိက် (၁) နွံရ။

ဟိုတ်နူဂှ်တုဲ လိက်တြးဒၟံၚ် လတူ သဵုယှေဝ်မဳဒဳယာ ဒဒှ်ရ ယာယဳသမ္မတ သၠဲအပ်ဏာအဝဵုဂှ် လိက်ပၟိၚ် ရုပ်သီထောံရ ရောၚ် ဖန်ဗဒှ်လဝ်ဂှ် ဒှ်လိက်ပတောံရောၚ် မိက်ဂွံဟီုဏာရ။

ပူရိသာဒ်ညးမဗှ်ပရိုၚ်တအ် ဆဵုတမ်ရိုဟ်ပရိုၚ်မွဲမွဲ၊ လိက်လလောၚ်တြးမွဲမွဲကဵုဒှ် ပ္တောံပတိုန်လဝ်  ညံၚ်ဌာနပရိုၚ်လုပ်သၞောတ်မွဲကီု ဒှ်မံၚ်သံသယလ္တူပရိုၚ်ဂှ်မ္ဂး လ္ပပေတှ်ပြဟ်ညိ။ ဗက်ဗှ်ရံၚ်ဌာန်နပရိုၚ် လုပ်မံၚ်ကဵုသၞောဝ်တအ်ညိ။ အတိုၚ်ဟီုဓမံက်လဝ်ပရိုၚ်ဏံဝွံ ဒှ်ပရိုၚ်ဍာံမံၚ်ရဟာ၊ ပရိုၚ်ပတိုန်နၚ်လဝ်နူကဵုဌာန ပရိုၚ်နွံကဵုသၞောဝ်တအ်ရဟာ၊ ပါ်ပါဲကဵုအးတုဲမှ ပေတှ်ဇှေ်စိုတ်ညိ မိက်ဂွံကဵုဏာသတိရ။ ပါ်ပါဲလေပ်စဳကၠးမ္ဂး ဒှ်ဂုဏ်ဖိုဟ် သွက်ဘဝပိုဲတအ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.