Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္တိတ်ကဵု စရၚ်သ္ၚိကၟိန်ရဲဆုဲပြံၚ် ဗၞတ် ရ၀၀ ပြၚ်တုဲဣရ

ကၠောန်ကၠုၚ်ဒၟံၚ် သွက်ဂွံပ္တိတ်ကဵု စရၚ်သ္ၚိကၟိန်ရဲဆုဲပြံၚ် အတိုၚ်အစဳဇန် (၁၀၀) တ္ၚဲ အလဵုအသဳတၟိဏံဂှ် လၟုဟ်မ္ဂး သွက်ရဲနူဒေသသၟာၚ် ကၠုၚ်စိုပ်သ္ပဒတဴ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် (၁၀) ပွိုၚ်ဍုၚ်ဏံ ပ္တိတ်ကဵုလဝ်စရၚ်သ္ၚိကၟိန် ရဲဆုဲပြံၚ် (၇၁၃) သ္ၚိကၟိန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဌာန ကောပ်ကာဲဆန်ၜန် စရၚ်မၞိဟ် လုပ်တိတ် ကေုာံ က္ဍိုက်ပ်ဆန်ၜန် စရၚ်ဒြဟတ်ကောန်ဍုၚ် (လဝက) တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။