Categories
ပရိုၚ်

ကွဳစက်ကၠတ်လုပ်ဍုၚ်သေံမွဲဖဍိုက် ဗကာပ်အာဗဒါဲစံခလပူရဳ

ဂျူရဳဆာဲ။    ။ကွဳစက်ဖဍိုက်သၟာကမၠောန် ကၠတ်လုပ်ဍုၚ်သေံမွဲဖဍိုက် ဗကာပ်အာတုဲ မၞိဟ်ဒးအာဝပ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။

အခိၚ်နူဂယး ၜိုတ်အကြာ ၁၂ နာဍဳကဝက်ဂှ် တိတ်ကၠုၚ်နူကျာ်ပိ ကၠာဟွံစိုပ်စံခလပူရဳ ကရပ်ၜဳသၚ်ဂလာဂှ် ကွဳစက်ဖဍိုက်လဝ် သၟာကမၠောန်ကၠတ်လုပ်ဍုၚ်သေံ မွဲဖဍိုက်ဗကာပ်အာတုဲ မၞိဟ်ပါကၠုၚ်ပ္ဍဲကွဳစက်တံ ဒးအာဝပ်နွံရ။

ကွဳစက်ဗကာပ်အာဂှ်ဝွံ ဖဍိုက်လဝ်မၞိဟ် ၂၇ တၠတုဲ ဒးအာဝပ် ၈ တၠရ။ မၞိဟ်ဒးဝပ်တံဂှ် ပတိုန်လဝ်ရုၚ်ဂဥုဲစံခလပူရဳတုဲ မၞိဟ်ဒးဂၠိုၚ်ညိမွဲတၠဂှ် ပတိုန်ဏာလဝ်ရုၚ်ဂဥုဲဍုၚ်ကန်ချနပူရဳရောၚ် ရဲဆဵုလဝ်နမတ်မွဲတၠ ဟီုရ။

“မၞိဟ်ပါကၠုၚ်ပ္ဍဲကွဳစက်ဖအိုတ်ဂှ် သွက်ဂွံကၠောန်ကမၠောန် ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်သေံတုဲ နူကဵုပေါဲဇာမွဲကဆံၚ် ဂၠုက်လုပ်ဍုၚ်သေံ” သာ်ဏံ ညးဟီုရ။

မုဟိုတ်ကွဳစက် ဂွံဗကာပ်အာဂှ် ညးမွဲလေဝ် ဟွံဂွံတီချိုတ်ချိုတ်ပၠိုတ်ပၠိုတ်ဏီပုဟ်ဂှ် ညးဆက်ဟီုရ။

အပ္ဍဲမၞိဟ်ဒးဝပ်တံဂှ် ကောန်ဍောတ်တံလေဝ် ပါဒၟံၚ်ရောၚ် ညးဆဵုလဝ်နမတ်ဂှ် ဟီုရ။

မၞိဟ်ဟွံဒးဝပ် သှေ်မံၚ် ၁၈ တၠတံဂှ် ဗၠာဲသၟိၚ်စံခလပူရဳတံ ကော်စၟဳစၟတ်တုဲ ပလံၚ်ဖျဴလ္ပါ်ကျာ်ပိတေံပၠန်ရောၚ်ဂှ် ညးကြပ်ကဵု အလဵုအသဳသေံမွဲတၠ ဟီုရ။

“တၠကွဳစက်ဂှ် ဂြိပ်ထောံယျ၊ ဍေံဂှ် ဒှ်ဂကူသေံဒှ်မာန် လၟုဟ်ဗက်စၟဳစၟတ်မံၚ်ဖိုဟ်ရ” ဂှ် ညးဟီုရ။

ကွဳစက်ဂှ် ဗၠာဲသၟိၚ်စံခလပူရီတံ သီလဝ်တုဲ ဗက်စၟဳစၟတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲဒၟံၚ် တၠကွဳစက်ကီု မၞိဟ်ဟပၠုပ်တံဖိုဟ်ရ။

ပယျဵုသေံကဵု ဗၟာ လ္ပာ်ဍုၚ်ကျာ်ပိဝွံ သၟာကမၠောန်ဍုၚ်ဗၟာတံဗွဲမဂၠိုၚ် သွက်ဂွံကၠတ်လုပ်ဍုၚ်သေံဂှ် မွဲနဲမွဲဗီု ကၠတ်လုပ်ဒၟံၚ်တုဲ မွဲနှမွဲနှ ဒးဒုၚ်ရပ်မံၚ်ကဵု အလဵုအသဳသေံရ။ အလဵုအသဳသေံတံလေဝ် ရပ်ဂွံတုဲ ကလေၚ်ပလံၚ်ပတိတ်ကျာ်ပိသၚ်ဗၟာတုဲ သၟာကမၠောန်တံပၠန်လေဝ် ဗွဲမဂၠိုၚ် ကလေၚ်ကၠတ်လုပ်ဍုၚ်သေံပၠန်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.