Categories
ပရိုၚ်

မန်ၜါဍုၚ် ပံၚ်တောဲညးသ္ကအ်တုဲ ပံက်ဂကောံမိဿဟာဲမန်

 

 

အ္စာဘာတက္ကသဵု စူလာလောၚ်ကန် ဒံက်တာ နာဲနရောၚ ဖေတ်ပရသိမ် တိုန်စိုပ်ဟီုဂလာန် ပ္ဍဲသဘၚ်ကၞာ ဒုၚ်တၠုၚ်ကောန်ဂကောံ

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်။ ။သွက်သၟာကမၠောန်ကောန်ဂကူမန် ကၠောန်မံၚ်ကမၠောန် ပ္ဍဲဍုၚ်သေံတံဂှ် မန်ဍုၚ်မန် မန်ဍုၚ်သေံတံ ပံၚ်တောဲတုဲ ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် (၂၆) ဏံ ပံက်ဏာသ္ဘၚ်သၠာဲဂတးလညာတ် မရနုက်ကဵု () ကေုာံ ဒုၚ်တဲကောန်ဂကောံတၟိ ‘ဂကောံမိဿဟာဲမန်’ ပ္ဍဲဘာဝါတ်ခေါ်၊ အရာပ် ()၊ ပွိုၚ်တိုက်ခေါ်ခါမ်၊ ဍုၚ်သမုဿာဃန်ရ။

သွက်ဂွံပံက်ဂကောံဂှ် နူကဵုအစဳအဇန်ဇၞော်ပၟဝ်မၚ်မွဲ ပရေၚ်ခိုၚ်ကၠိုက် ဂကောံသၟာကမၠောန်၊ သွာၚ်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်၊ တက္ကသိုလ် စူလာလောၚ်ကန် ကေတ်တာလျိုၚ် ကၠောန်ဗဒှ်ကဵုရ။

သွက်သၟာကမၠောန် ကောန်ဂကူမန်တံ သ္ဂောံကောံကလောံ ဒှ်ဇြဟတ်ကီု သ္ဂောံသၠုၚ်ပတိုန် ပရေၚ်ပညာ၊ ပရေၚ်ထတ်ယုက်ကီု သ္ဂောံရီုဗၚ်မၚ်မွဲအာ သၟာကမၠောန် ကောန်ဂကူမန် မၞုံပ္ဍဲဍုၚ်သေံတံကီုတုဲ မဒးပံက်ဂကောံဝွံရောၚ်ဂှ် ညးမစဳဇန်ဖန်ဖက်ပတိုန်ဂကောံ ဒံက်တာရေအ်ဍဳ ကော် မိမန်ထဝ် ဟီုရ။

အဲဂှ် ဒှ်မံၚ် အာစာဗြဴဂဥုဲမွဲတှေ် လပါ်ပရေၚ်ထတ်ယုက်ဂှ်တှေ် အဲကေတ်လဝ်တာလျိုၚ်၊ တုဲတှေ် သၟာကမၠောန်တံ ၜါတ်သၟာကမၠောန် နွံမံၚ်ဖိုဟ် ဒးဒုၚ်ရပ်အာတံဂှ် ဂွံဗက်ကဵုအမှုတှေ် ပိုဲအာတ်လဝ်အရီုအဗၚ် ပ္ဍဲဂကောံညးဗက်ဂဗုတ် (ရှေ႕နေ) ဍုၚ်သေံဏံ” သာ်ဝွံ မိမန်ထဝ် ဟီုရ။

သွက်ဂွံလုပ်ဂကောံဂှ် ဒးနွံကဵုလိက်စၟတ်သမ္တီမွဲမွဲသာ် မပ္တံကဵု လိက်စၟတ်သမ္တီသၟာကမၠောန်၊ လိက်စၟတ်သမ္တီ တတ်ကၠောံဍုၚ်တံရ။

ကောန်ဂကောံတံဂှ် မွဲသၞာံမ္ဂး ဒးစုတ်သြန်ဂကောံ မွဲတၠ (၂၀) ၜါတ်ရ။ ပ္ဍဲသြန် (၂၀) ၜါတ်ဂှ် ဒးပၠုပ်ကဵု သွာၚ်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်၊ တက္ကသိုလ် စူလာလောၚ်ကန် (၁၂) ၜါတ်တုဲ ဂိုၚ်စွံလဝ် ပ္ဍဲဂကောံ () ၜါတ်ရ။ ပ္ဍဲအရာအခေါၚ်ဒုၚ်စသိုၚ် ကောန်ဂကောံတံဂှ် နူကဵုသွာၚ်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်၊ တက္ကသိုလ် စူလာလောၚ်ကန် ကေတ်လျိုၚ်ထံက်ပၚ်ကဵုရ။

အခေါၚ်ဒုၚ်စသိုၚ် ကောန်ဂကောံ မၞုံ () တၚ်တုဲ မပ္တံကဵု ကေတ်ကသပ် ပ္ညုၚ်ထ္ၜး စပ်ကဵုအခေါၚ်လွဳပရာယဲ၊ ကောန်ဇာတ်သၟာကမၠောန်တံ ဂွံအခေါၚ်တိုန်ဘာပညာသဇိုၚ် သၟးသၟး၊ ကေတ်ကသပ် မပ္တံကဵု ကာလဒှ်အမှုအရာ၊ ရာန်ကပေါတ်ၚုဟ်မးဒး နူဖျာမ္ၚး အကြာ (၁၀) တၟံကၠံကဵု (၃၀) တၟံကၠံတံ ပါလုပ်ရ။

ပ္ဍဲဍုၚ်သေံ ဍုၚ်မဟ္ၚာဲဂှ် သၟာကမၠောန်ကောန်ဂကူမန် နွံဂၠိုၚ်ကဵုကိုဋ်ကီုလေဝ် ပြဟ်ပြဟ်ဏံဂှ် ညးလုပ်ဂကောံ မၞုံ (၂၅၀) တၠဟေၚ်တုဲ အောန်တဴဗွဲမလောန်ရောၚ်ဂှ် မိမန်ထဝ် ဟီုရ။

ပိုဲစှေ်ပရေၚ်စန်ဒက် သွက်ဂွံလုပ်ဂကောံ ပွိုၚ်မွဲဂိတု ဆဂး ဂွံကောန်ဂကောံ (၂၅၀) ဓဝ်တှေ် အောန်ကွေံကွေံ၊ သၟာကမၠောန်မန်ပိုဲဂှ် ညးတံ ဟွံမိက်လုပ်ဂကောံအိုတ်ပုဟ်၊ ဟိုတ်ညးတံ ဟွံမိက်လုပ်ဂှ်လေဝ် နွံကီုလေဝ်၊ ဆဂး ပိုဲထ္ၜးဂုဏ်ဖဵုကောန်ဂကောံတုဲတှေ် ပိုဲဆက်စန်ဒက်အာပၠန်ဏောဝ်” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

ဟိုတ်ညးလုပ်ဂကောံ ဂွံအောန်ဂှ် ညးမကၠောန်ကၠုၚ်ဂကောံ ပ္ဍဲမဟ္ၚာဲတံ ဒုၚ်ယၟုဂကောံတုဲ ကၠောန်စပရေၚ်ပူဂဵုဂၠိုၚ်ရောၚ်ဂှ် ညးမတီညာတ်တံ ဟီုရ။

ပ္ဍဲမဟ္ၚာဲဏံဂှ် စန်ဒက်ကောန်ဂကောံဝါတ်၊ ဂကောံလေဝ် ဂၠိုၚ်၊ ဂကောံတံဂှ် ထ္ၜးရုပ်ရဴကမၠောန်လေဝ် ဟွံမာန်၊ ထ္ၜးဟိုတ်ဂကောံတေံ ဂကောံဏံတုဲ ဗက်လှုဲ၊ ဂွံလှုဲတုဲတှေ် ကၠေံ၊ မန်ဇကုကဵု မန်ဇကု လီလာန်စမံၚ်ဗီုဏံတှေ် ညးဂှ်ဂံၚ်လုပ်ဂကောံရော” သာ်ဝွံ တၠဂုဏ်မွဲဇကု နူဘာမန်ၜၚ်ယျဖက် ဍုၚ်မဟ္ၚာဲ ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲပံက်သဘၚ်ကၞာဂှ် အ္စာဘာတက္ကသဵု စူလာလောၚ်ကန် ဒံက်တာ နာဲနရောၚ် ဖေတ်ပရသိမ် တိုန်စိုပ်သဳကၠဳ လဴထ္ၜးကဵု ဗွဲတြး ပရေၚ်ဂုဏ်ဖဵု အခေါၚ်ဒုၚ်စသိုၚ် ကောန်ဂကောံ ကေုာံ စပ်ကဵုအခေါၚ်အရာ သၟာကမၠောန်တအ် ဂွံဒုၚ်စသိုၚ် နူဌာနဇကု မကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန် မပ္တံကဵု သြန်လာပ်ပရဲ Bonus လၟေၚ်သၞာံ၊ ဂုဏ်ဖဵုတၟေၚ် သၟာကမၠောန်တံ ဂွံဒုၚ်စသိုၚ် နူကုမ္ပဏဳ ကေုာံ စပ်ကဵုအခေါၚ်အရာ တၞးလိက်စၟတ်သမ္တီ သၟာကမၠောန်တံရ။

ညးဝွံ ဒှ်ညးချဳဓရာၚ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲဍုၚ်သေံမွဲတၠရ၊ ကြဴနူဂကောံပလောံဗကေတ်တအ် ထ္ၜးဆန္ဒ ကြံကြရုန်မဵုတုဲ နူကဵုအလဵုအသဳသေံတအ် ပံက်လဝ်ဂကောံမွဲဂကောံ သွက်ဂွံပြံၚ်သၠာဲဍုၚ်သေံ စပ်ကဵုသွာၚ်နာနာဂှ် နာဲအနာန်ပညာရာဇျှောန် ဒှ်ဥက္ကဋ္ဌတုဲ ဒံက်တာ နာဲနရောၚ်ဖေတ်ပရသိမ်လေဝ် ပါလုပ်နဒဒှ် ကောန်ဂကောံမွဲတၠရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.