Categories
ပရိုၚ်

ဗော်ခိုၚ်ကၠိုက်ဖေါအ်ဗြေဝ်တအ် တွံကဵုအခေါၚ်အရာတုဲ စန္ဒက်မန်တအ်လောဲ

တဆိပ်ဂကောံ ခိုၚ်ကၠိုက်ဖေါအ်ဗြေဝ်

နာဲမာန် ။  ။ပူဂဵုမွဲ ယဝ်ရလုပ်ဂကောံ ခိုၚ်ကၠိုက်ဖေါအ်ဗြေဝ်မ္ဂး အခေါၚ်အရာနာနာသာ် ဗော်ခိုၚ် ကၠိုက်ဖေါအ်ဗြေဝ်တအ် ဟီုတွံကဵုအခေါၚ်အရာတုဲ ပ္ဍဲဂကောံမန်ဗွဲမဂၠိုၚ်လေဝ် ပါလုပ်အာ ပ္ဍဲဗော်ခိုၚ် ကၠိုက်ဖေါအ်ဗြေဝ် နွံဗွဲမဂၠိုၚ်ရောၚ် ဂကောံမန်ချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ်သွာၚ်လိက်ပတ် ဒေသဍုၚ်ပါ်လၟိုၚ်မွဲတၠ ဟီု လဴကဵုရ။

“မန်တအ် လုပ်တွဵုလေဝ် စနူအာကၠုၚ်တှေ် ဂွံလဝ်ကာဒ်ဍေံမွဲတၞးတှေ် ကထုပ်ဗုလေဝ်ဟွံဒးဖေက် တုဲတှေ် လၟုဟ်လေဝ် အဃောကထုပ်ဗုတအ် ဗက်ရပ်ဒၟံၚ် ကွဳလိုန်ဓါတ်လိုၚ်ဇြေန်ဟွံမွဲဂှ်ပၠန် ထ္ၜး ကာဒ်ဗော်(ကြံ့တ်ဖွံ႕) တှေ် ဍေံဟွံရပ်ရ တုဲတှေ် ကေတ်ဖုၚ်ဟာ ယဝ်ရကေတ်တှေ် ပ္တိုန်မွဲဏှဂွံရ ဍေံတအ် စန္ဒက်လောဲကွေံရ” သာ်ဏံ ညးချဳဒရာၚ်ဂကောံလိက်ပတ်ဒေသဍုၚ်ပါ်လၟိုၚ်ဂှ် ဟီုရ။

ဗော်ခိုၚ်ကၠိုက်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဂှ်ဝွံ ကၠာတဲဂှ် ဓမံက်ဒၟံၚ်ရုပ်ရဴချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ်ပရေၚ်မၞိဟ်တုဲ သွက်ဂွံလုပ် ပေဲါရုဲမာဲဂှ် ဗော်ညးတအ် ပဠေဝ်ပလေတ်စဒၟံၚ် သွက်ဂွံလုပ်ပြိုၚ်ပေဲါရုဲမာဲ အတိုၚ်အလုံကၟိန်ဍုၚ်မွဲနွံရ။

ဗော်ခိုၚ်ကၠိုက်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုသၞောဝ် ပေဲါရုဲမာဲအလဵုအသဳပၞာန်ပ္တိတ်လဝ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ် ကွာန်လဵုဟွံဟီု သုၚ်စောဲ သြန်ဘဏ္ဍာအလဵုအသဳကီု သြန်ဟွံလုပ်သၞောဝ်တအ်ဂှ်ကီု အခေါၚ်သုၚ်စောဲ ဟွံမွဲရ။ လၟုဟ်မ္ဂး ဗော်ခိုၚ်ကၠိုက်ဖေါအ်ဗြေဝ်တအ် နကဵုရုပ်ဝတ္ထုဇြဟတ်သြန်ကီု ပရေၚ်အခေါၚ်အရာ နာနာကီု ဂွံလဝ်အခေါၚ် နူအလဵုအသဳတ္ၚဲဏံတုဲ ဓမံက်ဒၟံၚ်ရုပ်ရဴ ပြာပြာကတ်တ်နွံရ။

ပရေၚ်သြန်ဂအုံ ဗော်ခိုၚ်ကၠိုက်ပြာကတ်အိုတ်မွဲဂှ် နူကဵုဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ဆက်စၠောံ ပ္တိတ်ကဵု ဖုၚ် (CDMA) တၟံရး တၟံပွိုၚ်ဍုၚ်တုဲ သွက်ဗော်ခိုၚ်ကၠိုက်ဖေါအ်ဗြေဝ်တအ် ဂွံဒှ်သြန်ဂအုံ ပရေၚ်ချဳဒရာၚ် လုပ်ပေဲါရုဲမာဲရနွံရ။

တုဲပၠန် ညးယိုက်ဝန်အလဵုအသဳတအ် လုပ်ပ္ဍဲဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ်ဟွံဂွံ သာ်ဏံ ပ္တိတ်လ လောၚ်လဝ် ပ္ဍဲသၞောဝ်ကၠာလေဝ် နကဵုအလဵုသ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ၜးလဝ်ကယျိုၚ် သ္ကိုပ်ပၞာန် ဥူ တုၚ်သုၚ်ဂှ်လေဝ် ဖံက်ဒၟံၚ်သၞောဝ်ထေၚ်ၚ်လဵုလဵု ဗော်လုပ်ပေဲါမာဲတအ် ဗော်လဵုလေဝ်လဵု ဟွံဂံၚ်ဒစဵုဒ စးရ။

ပရေၚ်စန္ဒက်ဗော်ခိုၚ်ကၠိုက်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တအ် ၜိုန်စိုတ်ဟွံလုပ်စကဵုပရေၚ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကီုလေဝ် ဗွဲမဂၠိုၚ် ညာတ်လ္တူအခေါၚ်အရာတုဲ လုပ်ဒှ်ဂကောံ ဗော်ခိုၚ်ကၠိုက်ဖေါအ်ဗြေဝ် လၟုဟ်မ္ဂး လၟိဟ်ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်ရ။

“ကောန်ဂကောံဗော် (ကြံ့ဖွံ႕) တအ် ဂွံဂၠိုၚ်တွဵုလေဝ် ညးလ္ၚဵု ညးစန္ဒက်ဗော်ညးတအ် ဟွံဒးဟ
ပၠောပ်ဝၚ်ပူဂဵုမွဲသာ် နကဵုဇကုညးတအ် ကၠောန်စရၚ်ကေတ်တ် ညးတၠခန္ဓဟွံဒးထ္ပက်စၟတ်တဲမွဲသာ် ဒှ်ညးလုပ်ကောန်ဗော်ကီု ဗီုဂှ်သၟးရဂၠိုၚ်” သာ်ဏံ ညးဒးဒုၚ်စန္ဒက်လဝ် ဗော်ခိုၚ်ကၠိုက်ဖေါအ်ဗြေဝ် ညးချဳ ဒရၚ်ဒၟံၚ် ပရေၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူ ဒေသရေဝ်သၟဝ်ကျာမွဲတၠ ဟီုထ္ၜးကဵုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.