Categories
ပရိုၚ်

ရမျှာၚ်ဒစဵုဒစး ပေဲါရုဲမာဲ သာကၠုၚ်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ပ္ဍဲဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် (MAU) ဗ္ကပ်ဗဗေၚ်ကဵုပေဲါရုဲမာဲ လ္ပအာရုၚ်မာဲဂှ်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲကဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ရမျှာၚ်ဒစဵုဒစးပေဲါရုဲမာဲ သာကၠုၚ်တၟာဂလိုၚ်ရ။

စပ္တံနူက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဂကောံဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူမန်လ္ၚဵုဂှ်ကီု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်လ္ၚဵုဂှ်ကီု ကၠာတဲရမျှာၚ် ဒစဵုဒစး ပေဲါရုဲမာဲဂှ် နကဵုထတ်တ်ကာတ်တ် ဒစဵုဒစးကၠုၚ်မံၚ် မွဲဏှေအ်မွဲဏှေအ်ဂွံမိၚ်ဒၟံၚ်ရ။

“အပ္ဍဲပိုဲကဵုပိုဲ နကဵုဗော်ဒဳမဝ်ဂှ် ပိုဲဖျေံဗီုဟီုဂးညးကအ်တုဲယျ ဟွံဒုန်တှေ် လ္ပကလံက်ဇိုၚ် အဓိပ္ပဲါဂှ် ဟွံကၠောန်တှေ် လ္ပဒ စဵုဒစး အပ္ဍဲပိုဲလေဝ် ဒးဖျေံဗီုဂှ်ရ” သာ်ဏံ အပ္ဍဲဂကောံကေၚ်ကာ မန်ဒဳမဝ်မွဲတၠ ဟီုလဴကဵုရ။

စပ်ကဵုဂကောံပံၚ်ကောံဖျေံလဝ် ဗ္ကပ်ဗဗေၚ်ကဵုပေဲါရုဲမာဲ ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်လဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် လ္ပအာရုၚ်မာဲဂှ် ညးလ္ၚဵုဒုၚ်တဲနွံ ကီုလေဝ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ယဝ်ရဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်တအ် ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်တြးလိက်ပ္ဍဲအကြာညးဍုၚ်ကွာန်တအ် လ္ပ အာရုၚ်မာဲဂှ်မ္ဂး ဒှ်ပရေၚ်ဒစဵုဒစးကဵု ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လုပ်ပေဲါရုဲမာဲတအ် ဒှ်ကၠုၚ်ရ။

“(MAU) ဖျေံလဝ် လ္ပအာရုၚ်မာဲဂှ် ဖျေံဏါယျ ဆဂး ညးဍုၚ်ကွာန်မန်အပ္ဍဲဍုၚ်တအ် ၜိုတ်လဵု ဗက်စမာန်ရောဂှ် တန်တဴ ကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ရ” သာ်ဏံ က္ဍိုပ်ညးမချဳဒရာၚ် ဂကောံကွးဘာတက္ကသဵုမတ်မလီုမွဲတၠ
ညးပါ်ပဲါလ္တူတၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် (MAU) တုဲ ဟီုရ။

အဃောညးဍုၚ်ကွာန်မန် ညးမချဳဓရာၚ်ပရေၚ်ဂကူ ပရေၚ်လိက်ပတ်ဂမၠိုၚ်တအ် ဒှ်ဒၟံၚ်ပရေၚ်ဝိဝါဒ ဒစဵုဒစး ကဵုအာ စုတ်မာဲဂှ် ကာလ တ္ၚဲသဘၚ်က္တဵုဒှ်မၞိဟ် နာဲသိုက်လောန်ကၠေါန်ဗဒှ် ပ္ဍဲဇြပ်သဘၚ်ဓရ်မန်ဍုၚ်မတ်မလီုတုဲကၠုၚ်သေတ် တေန်ဗါဂှ် စၞးဂကောံနူဒေသဂမၠိုၚ် ကော်ဘိက် နာဲတေန်အံၚ် သွက်ဂွံဟီုဂလာန်ပ္ဍဲကဵုသဘၚ်ကၞာဂှ်တုဲ နာဲတေန်အံၚ် ဟီုဏါ “ရဲညးလုပ်ပေဲါရုဲမာဲ ကဵု ရဲညးဟွံလုပ်ပေဲါရုဲမာဲဂှ် သၞဟွံသေၚ်ပုဟ် ကောကဵုဒေံ ကောန်မွဲမိရရောၚ် မိတ်အ ရၚ်ရရောၚ် တိုၚ်ပ္ကဴတုပ်မံၚ်ရ ဂၠံၚ်တရဴရဟွံတုပ်ညးကအ်” သာ်ဏံ နာဲတေန်အံၚ် ဟီုလဝ်သာ်ဂှ်တုဲ ရဲညးမၚ်ကလၚ် တိုန်စိုပ်သဘၚ်ကၞာတ္ၚဲက္တဵုဒှ်မၞိဟ်ဂှ် ဂွံအာပရေၚ်နိဿဲကီု ရမျှာၚ်ဒစဵုဒစးဂှ် သာစှေ်တၟာဂလိုၚ်ယျရောၚ် ညးမၚ်အခါတ်အကာဲဗွဲမဂၠိုၚ်တအ် သ္ၚဳဂၠိပ်အိုတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ဒေသဂမၠိုၚ်ဂှ်လေဝ် ကၠာတဲ ရဲညးဘိုၚ်လုပ်ကၠောန်ကရောံ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရမန်ဂှ် အောန်ကွေံ ကွေံတုဲ ကြဴဏံ စုက်ကၠုၚ်ကဵုပေဲါရုဲမာဲကီု ရဲချဳဒရာၚ်ပရေၚ်ဂကူ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဗွဲမဂၠိုၚ်တအ် ဂွံသ္ပဒလာဲကဵုဂကောံ ဗော်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတိတ်အာတုဲ နွံဆဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန်မွဲဟေၚ်တုဲ အကာဲအရာလၟုဟ် အသိၚ်ဗော်ဒဳ မဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် အသိၚ်ခိုဟ်ကၠုၚ်တၟာဂလိုၚ်ယျရောၚ် သၟတ်တအ်ဗွဲမဂၠိုၚ် သ္ၚဳဂၠိပ်လဝ်ရ။

ရမျှာၚ်ဒစဵုဒစးဇၞော်အိုတ် အပ္ဍဲကဵုဂကောံမန်ဒဳမဝ်တြေံဂှ် သ္ကိုပ်စန္ဒက် နာဲပါန်အံၚ်ကဵု နာဲသိုက်ဆီ ဍုၚ်(မတ်မလီု)ဂှ် ဟိုတ်နူ ကဵုဒၟံၚ်ဇြဟတ်ကဵု ကောန်ဂကောံနာနာတအ် ပရေၚ်ဗ္ကပ်ဗဗေၚ်ကဵုပေဲါရုဲမာဲဂှ်တုဲ ကျာ်ဇၞော်အစာဂမၠိုၚ်မိၚ်ဒး ဒဵု ကဵုဟီုဒၠောံဗ္တောန် ဆဵုကဵုညးၜါဂှ် ညံၚ်ဟွံဟီုဒးကဵုဂကောံနာနာတအ် စပ်ကဵုဗ္ကပ်ဗဗေၚ်ကဵု ပေဲါရုဲမာဲဂှ်ရ။

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မန်ဒဳမဝ် စပ္တံနူဥက္ကဌ နာဲထဝ်သောန်၊ ဒုဥက္ကဌ နာဲၚိုဲတုၚ် ပရေၚ်ဒစဵုဒစး ဗ္ကပ်ဗဗေၚ်ဟာ ကဵုဇြဟတ်ဟာဂှ် မုလေဝ်ညးတအ်ဟွံဟီုကီုလေဝ် ရမျှာၚ်ညးဒစဵုဒစး ပရေၚ်ဗ္ကပ်ဗဗေၚ်ကဵုပေဲါရုဲမာဲဂှ် ဒၞာဲလဵုလေဝ် ညးဟွံဟီုလဝ်မွဲလှေ် ရ။ ညးအုပ်ကာနာန အစာသဝ်နာဲစောန်တၟးကဵု ဖက်ဆောညးအုပ်ကာအစာသဝ် နာဲဟံၚ်ဍုၚ်ညးတအ်ၜါတၠဂှ် ကၠာ တဲ အစာသဝ်နာဲစောန်တၟးဂှ် ရမျှာၚ်ဒစဵုဒစးဂှ် ထတ်ကာတ်ဒၟံၚ်ကီုလေဝ် လၟုဟ် သ္ၚိတ်ကၠုၚ်တၟာဂလိုၚ်ရ။ အစာသဝ် နာဲဟံၚ်ဍုၚ်ဂှ် နဇိုၚ်နတဲညးၜိုန်ဟွံလုပ်ပါကၠောန်ကီုလေဝ် ရဲကၠောန်ချဳဒရာၚ် မၞုံကရပ်ညးဂမၠိုၚ်တအ် ကၠေါန်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဗော် ဒဳမဝ်ရေဇြဳအလုံရးမန်လၟုဟ်ဂှ် ကေတ်လဝ် ကသပ်ညးဖၟိုတ်တုဲ ကၠောန်ဒၟံၚ်ရောၚ် ညးက္ဍိုပ်သၟတ်ဒေသတအ်ဂှ်ကီု ညးက္ဍိုပ်ဂကောံလိက်ပတ် တအ်ကီု ဟီုထ္ၜးရ။

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်သၚ် ကျာ်ဇၞော်အစာပါလိတ ကျာ်ဇၞော်အစာဣန္ဒက ကေုာံ ကျာ်ဇၞော်အစာလ္ၚဵုဗွဲမဂၠိုၚ်တအ်လေဝ် ကၠာတဲ ဂှ်ရမျှာၚ်ဒစဵုဒစးဂှ် ထတ်ကာတ်ဒၟံၚ်နွံကီုလေဝ် ကြဴဏံ ပရေၚ်ဒစဵုဒစးကီု ပရေၚ်ဗ္ကပ်ဗဗေၚ်ကဵုပေဲါရုဲမာဲကီုဂှ် သ္ၚိတ်ကၠုၚ် ရ။

အပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် စပ္တံနူက္ဍိုပ်ခၟဳသၚ်ကျာ်ဇၞော်ဂမၠိုၚ်တအ်ကီု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ခရှ်ဂမၠိုၚ်တအ်ကီု ရမျှာၚ်ဒစဵုဒစးကီု ဗ္ကပ်ဗဗေၚ်ကဵုပေဲါရုဲ မာဲဂှ် သာကၠုၚ်တၟာဂလိုၚ်ကီုလေဝ် ရမျှာၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ် မၚ်ကလၚ်ဒၟံၚ်ကီုလေဝ် ဒဵုတ္ၚဲဏံ မု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟွံဟီုပ္တိတ်စပ်ကဵုပရေၚ်ပေဲါရုဲမာဲဂှ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်ဏီရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.