Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

သာ်လဵု ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် စၟဳစ လ္တူဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳရော

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၇) ဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါဂှ် အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာတအ် ကၠောန်ပေဲါရုဲမာဲတုဲ ဗော်ဍေံတအ် ခၞံဗဒှ်လဝ် ဗျဳခိုၚ်ဖျဵု (ပြည်ခိုၚ်ဖြိုးပါတီ) ဝါ ဗော်ယူအေက်ဒဳပဳ သွက်ဂွံဇၞးအာမာဲ ဗၞတ် (၈၀) တၟအ်ကၠံ အတိုၚ်အလုံမွဲဍုၚ်ဂှ် ဂစာန်ကၠုၚ်ရ။ ပေဲါရုဲမာဲ တုဲဗက်ဟွံဂတာပ် ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၁၃) ဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါဂှ် အလဵုအသဳပၞာန်တအ် ဗလးထောံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဗၟာ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ (ဒေါ်အောၚ်ဆန်းစုကြည်) ရ။

အဃောအလဵုအသဳပၞာန်တအ် ဗလးထောံ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန် ဂၠိုၚ်ကဵုလ္ၚီတအ် ဒုၚ်တၠုၚ် ညးတေံတုဲ၊ အဃောပ္ဍဲရုၚ်ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ ညးတေံ ဟီုဂလာန်ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန် လၟိဟ်ကဵုဠက်တအ် တိုန်စိုပ်ဂှ် သ္ဂောံဆဵုကေတ်ရ။ ရံၚ်ကေတ်အယောၚ်အလာဝွံတုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဗွဲမဂၠိုၚ် စၟဳဒၟံၚ် လ္တူက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ညးဗြဴဏအ် သွက်ဂွံအာက္ဍိုပ် လ္တူညးတအ် မွဲဝါပၠန်ရောၚ်ဂှ် တီကၠးကွေံရ။

ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ရော၊ ညာတ်ကေတ် လ္တူက္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ညးဗြဴဏအ် သာ်လဵုရော။ ရမျာၚ်ဒုၚ်တၠုၚ်ဂှ် ဂွံမိၚ်ကေတ်ကီုတုဲ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပၠန်ဂတး သေံဇၞော်ဂှ် ကဵုသတိ စပ်ကဵုပရေၚ်ဂီုကၠီုတုဲ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်လ္ၚဵုတံဂှ် အာတ်မိက်ကၠုၚ် သွက်ဂွံဗလးကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ညးတံ ဒးဒုၚ်ပၠုပ်လဝ် ပ္ဍဲကဵုထံၚ်ကီုရ။

ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳဗၠးဂှ် အ္စာပရိုၚ်ဂမၠိုၚ် သၟာန်ညးတေံ စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ရ။ ယဝ်ရညးတေံ ဂွံအခေါၚ်မ္ဂး မိက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ် သ္ဘၚ်ပေန်လုၚ် (ပၚ်လုံညီလာခံ) အလန်ဒုတိယတုဲ ပညဳပညပ် သောၚ်ကလးအာ ကိစ္စကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ရောၚ် ဟီုဂးဏာရ။

ဟိုတ်နူကဵု ညးတေံ ဟီုဂးတိုန် အရေဝ်သာ်ဝွံတုဲ လ္တူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ အာတ်မိက်ကၠုၚ် အခေါၚ်အရာညးတံကီု၊ ပဋိပက္ခ အကြာအလဵုအသဳကဵု ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် နွံဒၟံၚ်ဏီရောၚ်ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ညးဗြဴဏအ် သ္ပကၠုၚ်သမ္တီရောၚ် ဟီုစဂွံရ။  ပ္ဍဲကဵုဒေသပယျဵု ဗွဲမဂၠိုၚ်ဏအ်လေဝ် ဘဝကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ကတဵုဒှ်ဒၟံၚ် သာ်လဵုဂှ်လေဝ် ညးတေံတီရောၚ်ဂှ် ချိုတ်ပၠိုတ်ရ။

ဟိုတ်နူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဒးဒုၚ်ဘဲပၞာန် နူကဵုအလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာတအ် အဆက်က်တုဲ ဓဝ်ပတှေ် ညးတအ် လ္တူဂကူဗၟာ (ဝါ) က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗၟာတအ် အောန်ကွေံရ။ မွဲအခိၚ်တေံ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳလေဝ် လ္တူအခေါၚ်အရာ ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဟွံဟီုဂးကၠုၚ် မံက်က်ဂတဝ်ဝ်တုဲ ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဗွဲမဂၠိုၚ်လေဝ် ဟွံပတှေ်စ လ္တူဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳကွေံကွေံရ။

ဆဂး ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ညာတ်ကေတ်ဂှ် ယဝ်ရ အပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာ အခေါၚ်အရာ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ မံက်ဂတဝ်တိုန်မ္ဂး သွက်ဂွံလုပ်ပေဲါဗတိုက် သွက်အခေါၚ်အရာ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် လောဲသွာညိရောၚ် ညာတ်ကေတ်တုဲ ကဵုဒြဟတ် ကုဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ သွက်ဂွံလုပ်ပေဲါဗတိုက် သွက်အခေါၚ်အရာ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ညံၚ်ဂွံအံၚ်ဇၞးရ။

ဆဂး ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲဏအ် တုဲဒှ်အာဂှ် နူကဵုအလဵုအသဳပၞာန်တအ်ဟေၚ် ဇၞးအာမာဲတုဲ ဍေံတအ် ကလေၚ်ကေမ်္ၚာပ်လဝ် အဝဵုပၞာန်ရောၚ်။ ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဂကောံဒေါံလဝ်ပန်ပှော်ဂမၠိုၚ် ဟိုတ်နူဟွံမိက်ဒုၚ် သၟဝ်တဲပၞာန်ဗၟာတအ်တုဲ ကလေၚ်ပၠန်ဂတးဂှ် အလဵုအသဳတၟိဏအ် စကာဒြဟတ်တုဲ ဍဵုဓလိုက်မာန်ရောၚ်။ ပေဲါရုဲမာဲတုဲ ဒေသပယျဵု သကာတ်မြဟ်တိုန်ပၠန်ရောၚ်။

အပ္ဍဲကဵု အကာဲအရာဏအ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ မုသ္ပဂွံမာန်ရော။ အခေါၚ်ကၠောန် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဗွဲမသၠးပွး နွံဟာ။ အခေါၚ်တက်ကျာ ကုသ္ကိုပ်ပၞာန်တအ် နွံညိဟာ။ ဒးမၚ်ရံၚ်ဏီတုဲ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ဂှ် သွက်အခေါၚ်အရာဇကု ဇကု ဒးဆက်လုပ် ပေဲါဗတိုက်ရောၚ် ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်အိုတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.