Categories
ပရိုၚ်

သၟာကမၠောန်မန် ပ္ဋဲကၠအ်ထၜိုတ်တံ ဒးဒုၚ်ပၠံၚ်ဒၟံၚ်သြန်ကဵု ဗၠာဲသၟိၚ်သေံ

မိလျးထဝ် – သၟာကမၠောန်မန် မကၠောန်စဒၟံၚ် ပ္ဋဲကၠအ်ထၜိုတ် ဒေသသုရာတ်ဂှ်ဝွံ ဒးဒုၚ်ပၠံၚ်ဒၟံၚ်သြန်ကဵု ဗၠာဲသၟီသေံတံရောၚ်ဂှ် သၟာကမၠောန် ညးဒးဒုၚ်ပၠံၚ်လဝ်သြန်ကဵု ဗၠာဲသၟိၚ်တံ ဟီုရ။

ညးမကၠောန်စဒၟံၚ် ပ္ဋဲကၠအ်ထၜိုတ် ခရိုၚ်သုရာတ် ပွိုၚ် ၁၀ သၞာံ မၞုံယၟု နာဲကျဝ်ဝွံ ဒးဒုၚ်ပၠံၚ်လဝ်သြန်ကု ဗၠာဲသၟီသေံတံ ၃ အလန်တုဲယျရောၚ် ညးဟီုရ။

သၟာဂမၠောန်မန် အဃောကွာတ်ဒၟံၚ်ထၜိုတ် ပ္ဍဲဍုၚ်သေံ မွဲတၠ(ဗီု - betweenonline.com)

“လောန်ကၠုၚ်ၜိုတ်မွဲဂိတုဏံဂှ်ရ မဂဳအဲဒးရုၚ်ဂဥုဲသၠဂဝ်ဂၞဴဂှ် အဃောအဲတိတ်အာ ရာန်ပုၚ်သွပ္ဍဲဂၠံၚ် ဗၠာဲသၟီဂှ် ညာတ်အဲတုဲ ညးလုပ်ကၠုၚ်သၟာန်ၜါတ်အဲ အဲထ္ၜးကဵုၜါတ်ဂှ် ညးပၠံၚ်ကေတ်ဏာလှုဲအဲတုဲ ဒဳတိတ်ကွဳလိုန်ဓါတ်ဟဂှ်ရ” သာ်ဝွံ နာဲကျဝ် ဟီုရ။

အလန်ကၠာအိုတ်ဂှ် ဗၠာဲသၟီတံ အာတ်ကေတ်ခိုဟ်ဟ်ဂှ် အဲဒးကဵုဏာ ၂၀၀၀ ၜါတ်မဒှ်တုဲ လက္ကရဴဏံဂှ် သြန်ၜိုတ် ၈ လ္ၚီ ၜါတ် ဒးဒုၚ်ပၠံၚ်ဏာကဵု ဗၠာဲသၟိၚ်တံဂှ်ရောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။

လ္ပာ်သ္ဂုတ်သုရာတ်ဂှ်ဝွံ ဗၠာဲသၟိၚ်တံ ပွအာတ်စဒၟံၚ်သြန်ကု သၟာကမၠောန်တံဗီုဗီုဏံဂှ် မၞိဟ်ဂၠိုၚ်ကဵုတၠ ကေၚ်ဒးကၠုၚ်လဝ်နွံရ။ ဆဂး သၟာကမၠောန်တံဂှ် ဟိုတ်နူကဵု သက်သဳဟွံချိုတ်ပၠိုတ်ကီု၊ ဖေက်ကီု ဒှ်တုဲ ပွအာတေၚ်ကဵု ဂကောံ ရီုဗၚ်သၟာကမၠောန်တံ ဟွံကၠောန်ကၠုရ သာ်ဝွံ သၟာကမၠောန်ကၠအ်ထၜိုတ်မွဲတၠ ဟီုလဴကဵုရ။

နာဲကျဝ်ဆက်ဟီုဂှ်တှေ် “ဂၞန်ကွဳလိုန်ဓါတ်ဗၠာဲသၟီဂှ် ဟတီဒးမံၚ်ရ၊ ဆဂး ဇကုဂှ် ကောန်ဍုၚ်ညးဟွံသေၚ်တှေ် ဟွံဂံၚ်အာတေၚ်မွဲသာ်၊ ဒးသ္ၚိတ်မံၚ်ဗီုဏံရ”

ဟိုတ်နူဂှ်တုဲ နကဵုသၟာကမၠောန်လ္ပာ်သ္ဂုတ်ဍုၚ်သေံသၟဝ်ကျာတံဂှ်မ္ဂး မိက်သ္ဂောံကဵု ဂကောံရီုဗၚ်သၟာကမၠောန်တံ ရီုဗၚ်ကဵုညတံ စပ်ကဵုကိစ္စ သၟာကမၠောန်တံ ဒးဒုၚ်ဖံက်ပကဝ်ဒၟံၚ် အခေါၚ်အရာတံဂှ်ရ သာ်ဝွံ သၟာကမၠောန်ဒးဒုၚ်ဍဵုဍိုက်မံၚ်တံ အာတ်မိက်ကၠုၚ်နွံရ။

စပ်ကဵုပရေၚ်ဒးဒုၚ်ဖံက်ပကဝ်အခေါၚ်အရာဗီုဗီုဏံဂှ်တှေ် ဇၟာပ်ဒေသဂှ် ဍေံက္တဵုဒှ်ဒၟံၚ်ရ။ ဆဂး ပ္ဍဲကဵုဒသ ဂကောံ NGO ရီုဗၚ်သၟာကမၠောန်တံ နွံဂှ်မ္ဂး ဍေံအောန်ကၠုၚ်ရ။ ဗီုလ္ပာ်ဒေသ ခရိုၚ်သုရာတ်ဏံမ္ဂးဂှ် ဍေံသ္ၚောဲမံၚ်ကီု၊ သၟာကမၠောန်တံလေဝ် ဟွံစုက်လုက်ကဵု ဂကောံ NGO တံလေဝ်နွံတုဲ ပွမဒးဒုၚ် ဍဵုဍိုက်ဗီုဏံ ကတဵုဒှ်နွံရ။ ဆဂး အဓာန်ဂတ ယဝ်ရက္တဵုဒှ်ကၠုၚ် ဗီုဏံမ္ဂး သၟာကမၠောန်တံ ညံၚ်ဂွံကေတ်အဆက်ကဵု ဂကောံ NGO တံ သာ်ဝွံ ညးတာလျိုၚ် ဂကောံ (Rak Thai) နာဲလျးမန် ဟီုလဴကဵုရ။
“စပ်ကဵုအကာဲအရာညးတံဂှ်တှေ် သက်သဳနွံကီုလေဝ် ဆဂး ခိုၚ်ၚ်ကၠိုက်က် ဟၟဲဂှ်ရ သွက်ဂွံကေတ်အရေဝ်ကဵု ဗၠာဲသၟီသေံဂှ် ဍေံဟွံလောဲသွာရ၊ ညံၚ်ဟွံဂွံတိတ်အာကၠုၚ်ညးမွဲဓဝ် ကဵုဏာသတိကဵုညးတံရ” သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုရ။

ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၃ ဏံဂှ်လေဝ် သၟာကမၠောန်ကောန်ဍုၚ်ဗၟာ ညးမရပ်လိက်တၞးသၟာကမၠောန် မကၠောန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲရုၚ်က SK Food ၜါတၠ အဃောကလေၚ်စဴကၠုၚ်နူကတ်ဒါန်သ္ၚု စၞစ နူကဵုဂကောံရီုဗၚ် ညးဒဒိုက်ဘဲဍာ်တံဂှ် ဗၠာဲသၟီသေံတံဆဵုတုဲ ရပ်ထိၚ်လဝ် ပ္ဍဲရုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ်တံဂှ် သွက်ဂွံကလေၚ်ဗလး ညးမွဲမ္ဂး ဒးကဵု သြန်သေံ ရ၀၀၀ ၜါတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.