Categories
ပရိုၚ်

ကိုန်အစဳဇန်ဇၞော်ဇၞော် ပ္ဍဲတွဵုရးကရေၚ်ဍာဲတေံဂှ် ဒိုအ်လဝ်ကၠာညိ ဂကောံမှာဇန်ကရေၚ်ဍာဲတံ အာတ်မိက်

ကိုန်အစဳဇန် ပွမတတ်ကၟိုန် ပ္ဍဲကြုၚ်ပန်(ပွန်ချောၚ်း) နွံပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဗဝ်လခေဝ် တွဵုရးကရေၚ်ဍာဲ(ကယာ) ဂှ် ဒှ်ဟိုတ် ဖန်ဗဒှ်ကဵု ဒဒိုက် ကုညးဍုၚ်ကွာန်တံသၟး ဟွံက သီုဘဒၟံၚ် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ တွဵုရးကရေၚ်ဍာဲကီုဂှ်ရ လုကဴ သှ်ပလိုဟ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟွံမာန်ဏီမ္ဂး ကိုန်အစဳဇန် ကၟိုန်ဍာ်ဏံကီု သီုကိုန်အစဳဇန်တဲဇၞော် (ဇၞော်ဇၞော်) တံဖအိုတ် ညံၚ်ဂွံဒိုအ်လဝ်ကၠာဂှ် ဂကောံမှာဇန် ကရေၚ်ဍာဲ (၁၇) ဂကောံတံ အာတ်မိက်လဝ် ကုအလဵုအသဳဗၟာ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၁၄ သၞာံ ၂၀၁၆ ဂှ်ရ။

သွက်ဂွံကၠောန်ကၟိုန်ဍာ်ဇၞော်ဇၞော် (၃) အရၚ်ဂွံပ္တိတ်ပၟတ်ဓါတ်လလဳ ပ္ဍဲတွဵုရးကယာ (ကရေၚ်ဍာဲ) ဂှ် သၞာံ ၂၀၁၀ ၊ဂိတုဂျန္နဝါရဳ လက်ထက်အလဵုအသဳ တုဲကၠုၚ်တေံ ကမ္ပနဳဍာတာန် (နူဍုၚ်ကြုက်) ကဵု အလဵုအသဳဗၟာ တံ ထ္ပက်စၟတ်တဲ တုပ်စိုတ်တုဲရ။ ပ္ဍဲမတုပ်စိုတ်ဂှ် ကၟိုန်ဍာ် (ရွာသစ်) ပ္တိတ်ဒြဟတ်ပၟတ် (၆၀၀) မဂ္ဂါဝတ် (ဗွဲကြဴဏံ ရန်လဝ်သွက်ဂွံပ္တိတ် ၄၀၀၀ မဂ္ဂါဝတ်) သွက်ဂွံကၠောန်ပ္ဍဲၜဳသြၚ်လောန် (နူဍုၚ်ဗဝ်လခေဝ် ခြာ ၁၄ ကဳလောမဳတာ) မွဲဒၞါဲ၊ ပ္ဍဲကြုၚ်ပန်(ပွန်ချောၚ်း) သွက် ၁၃၀ မဂ္ဂါဝတ် မွဲဒၞါဲ၊ ပ္ဍဲကြုၚ်သဗိတ် (သဘက်ချောၚ်း) သွက် ၁၁၀ မဂ္ဂါဝတ် မွဲဒၞါဲ ရန်လဝ် မပ္တံသာ်ဏံရ။ သွက်ဂွံ ဓမံက်ကိုန်အစဳဇန်ဏံဂှ် သီုဟွံကဵုသမ္တီ ဟွံလဴက္လး ကုကောန်ဒေသတံ မွဲသာ် ဗက်ၜတ်ကၞာတ်လဝ် အရၚ်ဂွံသိုၚ်ပ္တန်တုဲဒှ်အိုတ်ရ သာ်ဝွံ ဂကောံမှာဇန် ကရေၚ်ဍာဲတံ လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ် လိက်ရ။

“ကြုၚ်ပန်(ပွန်ချောၚ်း) ဏံဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်ကြုၚ်ပ္တုဲဖဵု ကုပိုဲ ဂၠိုၚ်ကဵုကၠံသၞာံရ၊ ယဝ်တတ်ကၟာတ်ထောံတှေ် ဒှ်ဟိုတ်ညးသ္ကံ ဇၞော်ဇၞော်မာန်ဏောၚ်။ ကိုန်အစဳဇန်ဏံဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်ညံၚ်ရဴဗုံမွဲမ မချိၚ်ဗကိတ်လဝ်အခိၚ် သွက်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ဏောၚ်၊ ယဝ်ကၠောန်ကၟိုန်ဍာ်ဏံတှေ် သွက်ကောန်ဒေသ ဗဝ်လခေဝ် (ဍုၚ်တြေံတမၠာ) တန်တဴမံၚ် သ္ကဲသ္ကဲကြုၚ်ပန်ဏံ အာစိုပ်ဒဒိုက်ဇၞော်ဇၞော်မာန်ဟာဂှ် ဒှ်မံၚ်ဓဝိၚ် ဗွဲမလောန်ရ။ ဆဂှ်သၟးဟွံသေၚ် သီုဒှ်အာ အရာဝးပကဝ်ကၠေံ လိက်ကသုက် ဒိုအ်ပန်ပှော် ကုဗော် KNPP ကီုရ။ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပရေၚ်ဏံဂှ် ဍေံဘမံၚ် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ တွဵုရးကရေၚ်ဍာဲဏောၚ်” သာ်ဝွံ ခူကဝ်ရဴ နူဇာနှိက် ဂကောံမှာဇန် ကရေၚ်ဍာဲ ဂးရ။

စပ်ကဵုကိစ္စဏံတုဲ ဂကောံမှာဇန်ကရေၚ်ဍာဲ (၁၇) ဂကောံတံ သ္ၚဳဂၠိပ်လဝ်ဂှ် ဒၞါဲကိုန်အစဳဇန် ပ္တိတ်ဒြဟတ် ဓါတ်လလဳ နကဵုဓတ်ဍာ် ကြုၚ်ပန်ဝွံ ဒှ်ဒ္တန်ဍုၚ်ဗဝ်လခေဝ်တုဲ ဒှ်ဒၞါဲသ္ၚိနန် စဴဖါ (စော်ဘွား) ဂမၠိုၚ် တန်တဴကၠုၚ် နကဵုဝၚ်ပြာပြာကတ်တ် ပ္ဍဲတွဵုရးကရေၚ်ဍာဲရ၊ ဒှ်ဌာန်ဒ္တန်ဂြိုဟ် တၞောဝ်ယေန်တဠေဝ် (သှေ်

ကၟိုန်ဍာ်မွဲဒၞါဲ ပ္ဍဲၜဳသြၚ်လောန်(Internet)
ကၟိုန်ဍာ်မွဲဒၞါဲ ပ္ဍဲၜဳသြၚ်လောန်(Internet)
လၟိဟ်မၞိဟ်ညိညဟေၚ်ရ) မလုပ်အဝေါၚ် တၞောဝ်ဂကူကရေၚ်ဍာဲ ရ၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ယဝ်သိုၚ်စုတ်ကၟိုန်ဍာ်ဏံမ္ဂး အာဲကၟာဲယေန်သၞာၚ် အခိုက်ကၞာကောန်ဂကူတံဂှ် ကၠေံဗ္ဒန်အာဏောၚ်၊ တုဲပၠန် ထ်ၜးဟိုတ်ကဵု ပရေၚ်ဂီုကၠီု ကိုန်အစဳဇန် ကၟိုန်ဍာ်ဏံတုဲ ဖျေံဂလိုၚ်ပ္တိုန် ဒြဟတ်ဒပ်ဏောၚ်၊ ကာလဂှ်မ္ဂး ပရေၚ်ပၞာန် ကြံၚ်မ္ၚိုဟ်တိုန်ဏောၚ်၊ ပွပလီုပလာ် အခေါၚ်အရာမၞိဟ်တံလေဝ် ဒှ်ကၠုၚ်မာန်ဏောၚ်၊ ဒစုက်ဇလ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံလေဝ် ဒှ်ကၠုၚ်မာန်ဏောၚ်ဂှ် သ္ၚဳထ်ၜးလဝ်ရ။

လဟီု တလပညာလ္ၚတ်ပရေၚ်ကသဳတိ (ပရေၚ်တိချဳ) တံမ္ဂး ၜဳသြၚ်လောန်ဝွံ နွံမံၚ်လ္တူလ္တေၚ်ကသဳတိ ဇၞော်ဇၞော်တုဲ သိုၚ်ကၟိုန်ဍာ်မ္ဂး အန္တရာဲနွံ ဇၞော်ကွေံကွေံရ။ ၜဳသြၚ်လောန်၊ ကြုၚ်ပန်၊ ကြုၚ်သဗိတ် တံဂှ်လေဝ် ဒှ်မံၚ် လ္တေၚ်ဆီဇၞော် တွဵုရးကရေၚ်ဍာဲတုဲ ယဝ်တတ်ကၟာတ်ထောံကၟိုန်မ္ဂး သၞောတ်ဂေဟ အရာသဝိညာဏက အဝိညာဏက မဒှ်သဟဇါတ် အညမည မပ္တုဲကဵုမံၚ်ဖဵု ကုကောန်ဒေသတံဂှ်လေဝ် လီုလာ် ဇၞော်ကဵုဒြဟတ်မာန်ဏောၚ် သာ်ဝွံ ဓမံက်လဝ် ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်ဂှ်ရ။

ပ္ဍဲကာလ ဓမံက်မံၚ် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဏံ ဓမံက်ရုပ်ရဴ ကိုန်အစဳဇန်ဂမၠိုၚ် ဇၞော်ဇၞော်မ္ဂး သ္ဒးနွံကဵုပရေၚ်လပံက်ဒွါ ကၠးကၠးမးမးတုဲ ကောန်ဒေသတံ ညံၚ်ဟဂွံဆောံလေၚ် ဂိက္တာန်အာဂှ် တၚ်ဒုၚ်လျိုၚ် ပွမကေတ်တာလျိုၚ် ပေၚ်ၚ် ဒးနွံရောၚ် သာ်ဝွံ ဂးလဝ်ပ္ဍဲလိက်ကသုက် တုပ်စိုတ် ဒိုအ်ပန်ပှော် ကုဗော် KNPP နွံကၠုၚ်မံၚ်တုဲ ပရေၚ်လ္ပံက်ဒွါ ကၠးကၠးမးမး ဟွံမွဲ မွဲသာ် နူအလဵုအသဳ ဓမံက်ဏာ ကိုန်အစဳဇန် ဓါတ်လလဳ ဓတ်ဍာ် ဇၞော်ဇၞော်မ္ဂး အာစိုပ် ဒဒှ်မဝးပကဝ် လိက်ကသုက် ဒိုအ်ပန်ပှော်ဂှ်ရ။ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ လုကဴကာလ ဟွံမွဲကဵု တၚ်ဒုၚ်လျိုၚ် အခေါၚ်အဝဵု ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် အပ္ဍဲသၟဝ် သၞောတ် ဝှိဒ္ဒရာဒဳမဝ်ကရေဇြဳဏီမ္ဂး ၊ သွဟ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် မသှ်ဗလာဲကဵု ဇုက်ပြသၞာကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဟွံမွဲဏီမ္ဂး၊ ကိုန်အစဳဇန် ကၟိုန်ဍာ် ကေုာံ ကိုန်အစဳဇန်ဇၞော်ဇၞော် မလေပ်ဖန်ကဵု ပွလလေၚ် ကုမှာန်ဇန် ကောန်ဒေသတံဂှ် နကဵုအလဵုအသဳ ဒိုအ်ဒေၚ်ကဵု သီုဖအိုတ်ညိ သာ်ဝွံ ဂကောံမှာဇန် ကရေၚ်ဍာဲတံ အာတ်မိက်လဝ် ပ္ဍဲဂိတုမာတ်ချ် ၁၄ ဂှ် ရ။

ဂကောံမှာဇန် ကရေၚ်ဍာဲမ္ဂးဂှ် ဂကောံအနာဂတ်သြၚ်လောန်၊ ဂကောံသမဂ္ဂဗ္ၚ ဍုၚ်ကရေၚ်ဍာဲ၊ဂကောံ ညးဗြဴကရေၚ်ဍာဲ၊ ဂကောံဒြဟတ်သၟတ် (CYC)၊ ဇာနှိက်သၟတ် ရးကယာ၊ ဇာနှိက် လ္ၚတ်ရံၚ်မွဲ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ရးကယာ၊ ဂကောံ (ဥပဒေအိမ်) ၊ ဂေဟ(သ္ၚိ) မၚ်မွဲဂီုကၠီု ဘဝမၞိဟ်ဗြဴ (WSH)၊ ဂကောံရၚ်တၠုၚ် ပရေၚ်သဘာဝပွဳပွူ ကဵု အခေါၚ်အရာမၞိဟ် ဍုၚ်ကယာ (KEAN)၊ သမဂ္ဂသၟတ်ဂမၠိုၚ် ရးကရေၚ်ဍာဲ (UKSY)၊ သၟတ်တၞောဝ်ဒတောဝ်တၟိ ကယာန် (KNGY)၊ ဂကောံသၟတ် ဂကူကရေၚ်ဍာဲ (KNYO)၊ ဂကောံညးဗြဴကယာန် (KYWO)၊ဇာနှိက် ဂကောံမှာဇန်ကရေၚ်ဍာဲ (KCSN)၊ဂကောံသာ်တ္ၚေက်လၟိုန် ကရေၚ်ဍာဲ (KEG)၊ ဂကောံဇၞော် ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် ကဵု ပရေၚ်ဖဲသ်အဳ ကရေၚ်ဍာဲ (KSWDC)၊ သမဂ္ဂ အ္စာဘာဂမၠိုၚ် ကရေၚ်ဍာဲ (KYU) တံ ပါလုပ်အိုတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.