Categories
ပရိုၚ်

ဂကောံဂိုဏ်ရာမညနိကာယ ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်သၟာန်သှ်လိက် မရနုက်ကဵု (၃၄) ဝါ

သဘၚ်သၟာန်သွဟ်လိက် ဂကောံရာမညနိကာယ မရနုက်ကဵု (၃၄) ဝါ ကၠောန်ဗဒှ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဘာဒေါဝ် သာသနာ ၂၅၀၀၊ ဍုၚ်မတ်မလီု၊ စနူဂိတုဖဝ်ရဂိုန် ၁ မံက် စဵုကဵု ၃ မံက်သၞာံဏံဂှ် သၚ်လုပ်သှ်လိက် လၟိဟ် နွံမံၚ် (၁၆၀၀) ဇကုပြၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

အပ္ဍဲသဘၚ်သၟာန်သှ်လိက်ပရိယတ္တိမန်ဏံဂှ် တန်မူလ၊ တန်ဍောတ်၊ တန်ဒေါဝ်၊ တန်ဇၞော်၊ တန်ဓမ္မာစ ရိယ ကေုာံ တန်သိရဳပဝရ၊ တန်ပါဠိပါရဂူ နူကဵုတိုက်လိက်ပရိယတ္တိမန် (၇၃) ဘာတံ ပါလုပ်ရ။

ညးနွံအခေါၚ်ဟီုဂး ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘဒ္ဒန္တကေသရ ဘာဗိုလ်လ္ၚီ ဍုၚ်လ္ဂုၚ်ဂှ် “ သၞာံဏံဂှ်တှေ် သၚ်တအ်ကီု ထပိုဲတအ်ကီု သဳလတအ်ကီု အပံၚ်သီု ဖအိုတ်တှေ် ၁၆၃၁ ဇကု၊ တော်ကဵုသၞာံတုဲတုဲကၠုၚ်တေံတှေ် သၞာံဏံ သၚ်လုပ်သှ်ဂၠိုၚ်တိုန် ဆဂး သၞာံတုဲကၠုၚ်တှေ် လၟိဟ်သၚ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဂှ် သမ္တီဟွံဒးရ သၞာံဏံ ဂှ်တှေ် ဂၠိုၚ်တိုန်ရ” သာ်ဝွံ ညးမြော်ကဵုဌာန်ပရိုုၚ်မန်ရ။

အပ္ဍဲဂှ်မ္ဂး တန်မူလ- ၆၁၅ ဇကု၊ တန်ဍောတ်် (တန်ခုဒ္ဒက)- ၄၆၆ ဇကု၊ တန်ဒေါဝ်(တန်မဇ္ဇျိမ) – ၁၉ရ ဇကု၊ တန်ဇၞော်(တန်မဟာ)-၁၅၉ ဇကု၊ တန် ဓမ္မာစရိယ- ၁၈၀ ဇကု၊ တန်သိရဳပဝရ- ရ ဇကု၊ တန် ပါဠိပါရဂူ- ရ ဇကု အပံၚ် ၁၆၃၁ ဇကု ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

သၚ်တံ အဃောသွဟ်မံၚ်လိက် ပ္ဋဲဘာသာသနာ ၂၅၀၀ (မာံဝရ)
သၚ်တံ အဃောသွဟ်မံၚ်လိက် ပ္ဋဲဘာသာသနာ ၂၅၀၀ (မာံဝရ)

လအာဗီုဂှ်ကီု သၚ်အံၚ်လိက် အံၚ်ဇၞးအာတန်ဇၞော်တုဲ နူကဵုဂကောံရာမညနိကာယ ဏံမ္ဂး အခေါၚ်အရာ သၚ်မန်တအ် သွက်ဂွံလုပ်သှ် ပ္ဍဲဘာတက္ကသိုလ် မဟာစူဠလၚ်ကောန် ဍုၚ်သေံ၊ လုပ်သွဟ် B.A မာန် ဏောၚ် ညးဆက်မြော်လဝ်ကီုရ။

“ဆေၚ်ကဵု သၚ်မန်ပိုဲ ဂွံလုပ်သှ် B.A ဂှ်တှေ် ဂကောံရာမညနိကာယပိုဲကဵု ဂကောံသၚ်စူဠလၚ်ကောန်တေံ ဒု-သကိုပ်ပါမောက္ခညးတအ် ဆဵုဂဗ သဳကၠဳညးသကအ်တုဲ၊ ဂကောံပိုဲဏံဂှ်တှေ် သှ်မံၚ်လိက် အတိုၚ် ဂကောံ အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ်တေံကီုရ၊ သၚ်သှ်လိက် ပ္ဍဲဂကောံအလဵုအသဳတအ် အံၚ်ဇၞးအာ တန်ဇၞော် တုဲတှေ် လုပ်သှ် B.A မာန်မ္ဂး သၚ်မန် အံၚ်ဇၞးအာတန်ဇၞော် နူကဵုဂကောံပိုဲဏံလေဝ် ကဵုအခေါၚ် သှ်ကီုညိ၊ ညးတအ်ဟီု ညးတအ်မိပ်စိုတ် ညးတအ်ဒုၚ်တဲ ညးတအ်ပံက်လဝ်ကဵုတြၚ်လၟိုန်ရ၊ ဂတနူဏံ သၚ်မန်ပိုဲ လေဝ် ဒှ်အခေါၚ်အရာ ခိုဟ်မွဲဏောၚ်” သာ်ဝွံ ကျာ်ဇၞော်အ္စာဂှ် ဆက်မြော်ရ။

သၚ်မန် နွံပၟိက်မိက်ဂွံ သှ် B.A မ္ဂး အဓိက သဇိုၚ်ဘာသာအၚ်္ဂလိက်ကီု၊ ဘာသာသေံတအ်ကီု လေပ် လဝ်ၜိုတ်ဗၞတ်ထေက်ကြိုက်မ္ဂး ပြေပြံၚ်မာန်ကီု၊ နူကဵုဂကောံရာမညနိကာယ ထံက်ဂလာန်တုဲမှ ဂွံအ ခေါၚ်တိုန်မာန်ဏောၚ်ဂှ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဆက်မြော်လဝ်ကဵုဂလာန်ရ။

တုဲကၠုၚ်သဘၚ်သၟာန်သွဟ်လိက် မရနုက်ကဵု (၃၃) ဝါ သၞာံတုဲဂှ် သၚ်လုပ်သွဟ်ဖ်အိုတ် ၁၀၉၃ ဇကုတုဲ ပ္ဍဲသၞာံမရနူက်ကဵု (၃၄) ဝါဏံ လၟိဟ်သၚ်၊ သဳလလုပ်သွဟ် ဒှ်ကၠုၚ် (၁၆၃၁) ဇကု ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.