Categories
ပရိုၚ်

ဂကောံ ရပ်လွဟ် ၈ ဂကောံ ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် သ္ပကောံဓရီု အဆံၚ်လ္တူဏောၚ်ဂး

ရန်ကဵု သွက်ဂွံသဳကၠဳ ကိစ္စပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် ကုအလဵုအသဳတၟိတေံတုဲ ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် (၈) ဂကောံ မထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် (NCA) မဒိုအ်ပန်ပှော် မွဲအလုံဍုၚ်ဂှ် ခြာဟွံလအ် အပ္ဍဲဂိတုဏံရ ကၠောန်သ္ပ ကောံဓရီုအဆံၚ်လ္တူဏောၚ် ဂွံလဝ်ပရိုၚ်ရ။

ဥူညဵုအုမ်မျေအ် နူဌာနပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဗၟာ (MPC) ဂှ် “ ညးတံ သွက်ဂွံသဳကၠဳကဵု အလဵုအသဳတၟိ ဂတဏံဂှ် တဲကၠာ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဂကောံရပ်လွဟ် ၈ ဂကောံ ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ NCA တံ စဳဇန်မံၚ် သွက်ဂွံကၠောန် ကောံဓရီု အဆံၚ်လ္တူရ။ ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဂှ် ဟွံတီဏီ။ ပ္ညဳမံၚ်ညးသ္ကံဖိုဟ်ရ ဂွံတီလဝ်၊ တ္ၚဲဂှ်လေဝ်ချိၚ်လဝ် ဗွဲအပြောံ” ရဴဝွံ ဂးတဴရ။

ကောံဓရီု အဆံၚ်လ္တူ (၈) ဂကောံဏံဂှ် ၜိုတ်ဂိတု မာတ်ချ် ၂၅ ဟွံသေၚ် ၂၆ တေံတှေ် ကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲဌာနပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဗၟာ ဍုၚ်လ္ဂုၚ်တေံဏောၚ် ချိၚ်လဝ် ဗွဲအပြောံ ညးတေံ ဂးရ။

စိုပ် ဂိတုမာတ် ၃၀၊ ၂၀၁၆ ဏံမ္ဂး အယုက်အလဵုအသဳ သမ္မတတိၚ်သိၚ် အိုတ်ရ၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ သ္ဒးပအပ်ပြာပ်အဝဵု တာလျိုၚ်ညးဇၞော်ဂၞဴဍုၚ် ကုအလဵုအသဳတၟိဏောၚ်ဒှ်တုဲ ဂကောံရပ်လွဟ် ဒ္စါံဂကောံ ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ NCA ဝွံ တၚ်တုပ်စိုတ် NCA ရုပ်ရဴသ္ဂောံဆက်မံက်မာန် သ္ဒးတောဲကၠောန်ကဵု အလဵုအသဳတေံဏောၚ်တုဲ ကၠာဟွံဆဵုဂဗကဵု အလဵုအသဳတၟိဏီဂှ် ဒးစဳဇန် သွက်ဂွံကၠောန် ကောံဓရီု အဆံၚ်လ္တူ ရ။

ဃောန်ဥက္ကာ မဒှ်နာယက ဂကောံပရေၚ်ဗၠးၜး ကောန်ဂကူပအိုအ် (PNLO) ဂှ် “ ဂကောံ မွဲဂကောံ နူကဵုဒ္စါံဂကောံဏံကဵု ဂကောံမွဲဂကောံ နူဒပ်ပံၚ်ကောံတေံ ဒၟါနူတိဍာ်တုဲ က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်ပဋိပက္ခညးသ္ကအ်ရ။ သွက်ဂွံ ဗိုၚ်ပရေပရံၚ် ကိစ္စဗီုဗီုတံဏံဂှ် နဒဒှ်တၚ်မွဲတၚ် ပိုဲဒးသဳကၠဳ ပ္ဍဲကောံဓရီုအဆံၚ်လ္တူဏံဏောၚ်၊၊ တုဲပၠန် သွက်ဂွံ ဓမံက်ရုပ်ရဴ အစဳဇန်NCA ကေုာံ အလဵုအသဳတၟိဂှ် ဗီုလဵုသ္ဂောံပံၚ်ကၠောန်အာ ညးသ္ကအ်ဂှ်လေဝ် သဳကၠဳအာ ပ္ဍဲကောံဓရီုဏံဏောၚ်၊ ဂကောံ ကောဒေံ ဘဝတုပ်ကၠုၚ်ညးသ္ကအ်တံ ညံၚ်ဂွံပါကၠုၚ် အပ္ဍဲဏံဂှ်လေဝ် ဗီုလဵု ပံၚ်ကၠောန်အာညးသ္ကအ်ရောဂှ် သဳကၠဳကီုဏောၚ်” ဂးရ။

ဗီုမတက်သမ္တီလဝ် ပ္ဍဲကာလထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA (Internet)
ဗီုမတက်သမ္တီလဝ် ပ္ဍဲကာလထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA (Internet)

အလဵုအသဳတၟိဂတဏံဂှ် ဂကောံ NLD မဇၞးလဝ် ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ဂှ် အာဂတပၠတရဴ ဒက်ပ္တန်အာဏောၚ် ဒှ်တုဲ ကိစ္စပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ အပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ်လေဝ် အလဵုဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဥက္ကဌဗော် NLD က္ဍိုက်ပ်ရၚ်တၠုၚ်အာဏောၚ် ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အဆံၚ်လ္တူ နူဗော် NLD ဂးလဝ်ရ။

သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် အလဵုအသဳ သမ္မတတိၚ်သိၚ် ဘိက်လဝ် ဂကောံ ရပ်လွဟ် ၁၅ ဂကောံကီုလေဝ် ဂကောံရပ်လွဟ် ဆ (၈) ဂကောံဟေၚ်ရ လုပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲတုဲ ဂကောံ KIO၊ KNPP၊ NMSP၊ SSPP၊ UWSA၊ NDAA၊ NSCN-K တံ ဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲဏီရ။

ဂကောံ TNLA၊ MNDAA၊ AA ၊WNO ၊LDU၊ ANC တံဂှ် ဟိုတ်နူအလဵုအသဳ ဟွံကဵုလုပ် ပ္ဍဲလိက်ကသုက် NCA ဂှ်ရ ဂကောံ KIO၊ KNPP၊ NMSP၊ SSPP တံလေဝ် ဟွံလုပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲဏီတုဲ ဒှ်ဂကောံ မသှေ်မံၚ်ပ္ဍဲမ္ၚးရ။

ဂကောံ ဒပ်ပၞာန်ကရေၚ် ပတုဲဖဵုကဵုဒဳမဝ်ကရေဇြဳ (DKBA)၊ဗော်ကောန်ဂကူကရေၚ် (KNU)၊ ကံၚ်ဇြဳ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကရေၚ် (KNU/KNLA-PC)၊ ကံၚ်ဇြဳကလေၚ်ပ္တန်ရးသေံ(RCSS)၊ မုက်ဒပ်ကောန်ဂကူချေၚ် (CNF)၊ဂကောံပရေၚ်ဗၠးၜး ကောန်ဂကူပအိုအ် (PNLO)၊ဗော်ပရေၚ်ဗၠးၜး ရးရခေၚ် (ALP)၊ မုက်ဒပ် ဒဳမဝ်ကရေတ်တေတ် ကွးဘာဂမၠိုၚ် အလုံဍုၚ်ဗၟာ (ABSDF) တံ ဒ္စါံဂကောံဂှ် ဒှ်ဂကောံ ဒုၚ်ထ္ပက်စၟတ် NCA ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.