Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲကဵုပံက်ကမ္မတဳ ပရေၚ်ကေၚ်ကာ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ရုဲစုတ်တၠပညာ နူမ္ၚးတံကီုဏောၚ်

ပ္ဍဲဂကောံ ကမ္မတဳ ပရေၚ်ကေၚ်ကာ ကၠတ်ထဝ် တွဵုရးမန် အလန်ဒုတိယဏံ ရုဲစုတ်ဆညးစၞးကၠတ်ထဝ်သၟးဟွံသေၚ်၊ တၠပညာဂမၠိုၚ် နူမ္ၚးမ္ၚးတေံလေဝ် ရုဲစုတ်ကီုဏောၚ် ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် ဟီုလဴကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်ရ။

ပ္ဍဲဂိတုမာတ်ချ် ၁၅ ဂှ် သၟာပရိုၚ် နူဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် အာစိုပ် သၟာန်သၟုက်လဝ် ပ္ဍဲၝောံခန် ရုၚ်ဥက္ကဌ ကၠတ်ထဝ် တွဵုရးမန်တုဲ နူဥက္ကဌ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး ဟီုသှ် နဂလာန်သာ်ဂှ်ရ။

“ပိုဲ ဒးပံက်ကမ္မတဳ ပရေၚ်ကေၚ်ကာ ကၠတ်ထဝ်မွဲရ ဒှ်တုဲ မၞိဟ်တံ၊ တၠပညာတံ ဒးပါလုပ် ပ္ဍဲကမ္မတဳဏံ စရိုတ် စရာဲ နွံဗီုလဵုဂှ် ဣစဳတံ ဒးခ္ဍိုဟ်၊ ဒးကေတ် တၚ်တုပ်စိုတ် ညးတံ၊ ညးတံဒုၚ်တဲ စှေ်စိုတ်တှေ် ဣစဳတံ ဒးရုဲစှ် ဒးခ္ဍိုဟ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်၊ တုဲပၠန် ကမ္မတဳပရေၚ်ကေၚ်ကာ ကၠတ်ထဝ်ဏံဂှ် ပၟိက်ဇၞော်မံၚ်ကွေံကွေံဏောၚ်၊ ညးတံ လုပ်ယိုက်ဂၠေၚ် သီုစိုတ် သီုစရိုတ်မာန်တှေ် ပူဂဵု ဗီုဗီုဂှ်ရ ဣစဳတံ ရုဲကေတ်၊ တၠပညာ ယိုက်ဂၠေၚ် ဗီုဂှ်မာန်ရ ဣစဳတံ ရုဲကေတ်၊ ရုဲဂွံတုဲမ္ဂး ပံၚ်ကဵု ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တံတုဲ ဣစဳတံ ပံက်အာ ဂကောံကမ္မတဳ ပရေၚ်ကေၚ်ကာ ကၠတ်ထဝ်ဏံဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဣစဳ တေန်န်အိ ဥက္ကဌတၠတ်ထဝ် တွဵုရး ဂးရ။

ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး အလန်ဒုတိယ ကောံဓရီုပက္ကတိ (ကောံဓရီုလၟေၚ်) အလန်ပထမ တ္ၚဲဒုတိယဂှ် သွက်ဂွံကၠောန် ပ္ဍဲဂိတုမာတ်ချ် တတိယ သတ္တဟတေံတုဲ သမ္မတ၊ ဂအုပ်ဝန်ဇၞော်၊ ဌာနဝန်ဇၞော်ဂမၠိုၚ် မံက်တိုန်တုဲမ္ဂး သ္ပဒ္တန် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ဏောၚ်၊ ကမ္မတဳပရေၚ်ကေၚ်ကာ ကၠတ်ထဝ်ဏံဂှ်လေဝ် မွဲတဲဓဝ် ပံက်အာပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ဂှ် ကီုဏောၚ် ဥက္ကဌ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် ဟီုရ။

စမြိုၚ်ကၠတ်ထဝ် တွဵုရးမန် (MNA)
စမြိုၚ်ကၠတ်ထဝ် တွဵုရးမန် (MNA)

“အယာံမာတ် လညာတ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ် ၜိုတ် (၁၀) တလဓဝ်ရ ပိုဲကေတ်မ္ဂး လ္ပာ်ဓဝ်ဍာံ အောန်အာဏောၚ်၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ တလပညာ သွာၚ်နာနာ နွံမံၚ်မ္ၚးကၠတ်ထဝ်တေံ၊ ဒးဟီုတှေ် မၞိဟ်နွံကဵု လညာတ်ညာဏ်လှဲလှဲ ဒးပါလုပ်ထေက်၊ ညးတံပါကၠုၚ်တှေ် ပ္ဍဲအရာချူခၞံဥပဒေကီု၊ ပ္ဍဲအရာဟီုဂး သဳကၠဳကီု အရာ မမှာရာတံ အောန်စှေ်ဏောၚ်၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ တလပညာ နူမ္ၚးမ္ၚးလေဝ် ဒးကဵုပါကီုဏောၚ်” ဒံက်တာ နာဲအံၚ်နာၚ်ဥူ ညးစၞးကၠတ်ထဝ် ဒေသတ္ကံခၟိုၚ် ဟီုရ။

ပ္ဍဲအရာပံက် ကမ္မတဳပရေၚ်ကေၚ်ကာဏံဂှ် ကမ္မတဳဥပဒေအပြောံဂှ်လေဝ် ဒှ်အဓိက ကိစ္စဇၞော်အိုတ်၊ တလပညာ နူကဏ္ဍနာနာတံလေဝ် ထေက်ကဵုဒးပါလုပ်၊၊ ပ္ဍဲကာလ အယုက်ကၠတ်ထဝ် မသုန်သၞာံ တုဲကၠုၚ်တေံ ကမ္မတဳပရေၚ်ကေၚ်ကာ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် ချဳဍိုန်လျမံၚ်ကွေံကွေံရဂှ်လေဝ် ညးဟီုဏာရ။

ပ္ဍဲလက်ထက် ကၠတ်ထဝ် တုဲကၠုၚ်တေံဂှ် ကမ္မတဳပရေၚ်ကေၚ်ကာ ခၞံသၞောဝ်ဥပဒေ၊ ကမ္မတဳ ပရေၚ်ကေၚ်ကာ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်၊ ကမ္မတဳ စၟဳစၟတ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်၊ ကမ္မတဳ လ္ၚတ်ဇွိတ်သ္ပောတ် ကိစ္စနာနာ၊ ကမ္မတဳ လ္ၚတ်ဇွိတ်သ္ပောတ် ပရေၚ်ဓမံက်ရုပ်ရဴ စပ်ကဵုပုစ္ဆာဥပဒေ သာ်ဝွံ ဂကောံ ကမ္မတဳ နွံမသုန်ဂကောံတုဲ ပ္ဍဲမွဲမွဲ ဂကောံဂှ်လေဝ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်သၟးရ ပါလုပ်ဂၠိုၚ်တုဲ ပံက်ပ္တန်လဝ် ဂကောံကမ္မတဳရ ဂွံတီကေတ်။

ပ္ဍဲကမ္မတဳ ပရေၚ်ကေၚ်ကာ ကၠတ်ထဝ် မဆက်ပံက်ဂတဏံဝွံ ကမ္မတဳပရေၚ်ကေၚ်ကာ ကိုန်အစဳဇန်ပိုန်ဒြပ်လေဝ် ထပ်ပံက်ကီုဏောၚ် ရန်လဝ်ဗီုဂှ် ဥက္ကဌ ကၠတ်ထဝ် တၟိဏံ ဟီုရ။

ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် အလန်ဒုတိယ ကောံဓရီုပက္ကတိ ပထမ ၊ တ္ၚဲပထမ ဂှ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၆၊ ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ (၈) တေံ စကၠောန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲၝောံခန်ကောံဓရီု တွဵုရးမန်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.