Categories
ပရိုၚ်

ဒု-ဥက္ကဋ္ဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ရုဲစှ်ခါန်ကၞက်ပ္တိုန် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ

ရုဲစှ်ကဵုတာလျိုၚ် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နူကဵုဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် ညးစၞးပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ် လၟိဟ် (၁) ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥု ဇၞးအာမာဲတုဲ ယဵုသစာပ္ဍဲကၠတ်ထဝ် တုဲဒှ်အာရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဒု-ဥက္ကဋ္ဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဥုမေန်န်ဥုဂှ် ဂွံဒုၚ်ခါန်ကၞက် ကဆံၚ်သကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန်တုဲ ဒၞာဲဒု-ဥက္ကဋ္ဌ သၠးမံၚ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် တ္ၚဲဆဋ္ဌမ ကၠောန်ပ္ဍဲဂိတုဨဗရေဝ် (၅) ဂှ် ထပ်ရုဲစှ်ပ္တိုန်လဝ် ဒံက်တာအံၚ် နာၚ်ဥုရောၚ်။


“ဆန္ဒအဲလေဝ် မိက်ဂွံဒှ်ဂှ် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌကၠတ်ထဝ်ရ။ မုဟိုတ်ရောတှေ် ကၠတ်ထဝ်ဟီုဂှ် လမျီုလတေၚ်ဆီဒဳမဝ်ကရေဇြဳရ။ ဇြဟတ်ကၠတ်ထဝ် ခိုဟ်ဗိုန်မှ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဇြဟတ်ခိုဟ်ကီုဏောၚ်။ ကမၠောန်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်တံ ဂွံဒုၚ်လျိုၚ် ဂွံထိၚ် ကြာပ်အာဟီုဂှ် ကၠတ်ထဝ်ဏံရ” သာ်ဝွံ ညးမဒှ်အာဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥု ဟီုရ။

ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တံ ထံက်လဝ်ဂလာန်ကု ဒံက်တာခေန်နာၚ်ဥူ နူဗော်အေန်အေလ်ဒဳဂှ် (၁၂) မာဲ၊ ထံက်လဝ်ဂ လာန် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥု နူဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်ဂှ် (၁၃) မာဲ ကေုာံ မာဲလီုအာ (၅) မာဲတုဲ ဒံက်တာအံၚ် နာၚ်ဥု ဂွံဒှ်အာဒု-ဥက္ကဋ္ဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ရောၚ် ဥက္ကဋ္ဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒဝ်တေန်န်အိ လလောၚ်တြး သ္ပဏာဒ္တန် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ရ။

ညးစၞးနူပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် လၟိဟ်(၂) မာံအံၚ်မန်ဂှ် “ကေအံၚ်နာၚ်ဥုဂှ်တှေ် နူကဵုစ အာယုက်ကၠာဂှ်လေဝ် ညးဆဵုဂဗနွံ မံၚ်၊ ညးဂွံလုပ်ကၠောန်ဒၞာဲဏံမှ ကမၠောန်တံဏံ ဍေံဂြိပ်ဏောၚ်။ အဲဂှ်တှေ် ဒၞာဲ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌဏံ မိက်ဂွံကဵုဒှ်မန်ရ” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

နူကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ်လၟိဟ် (၂) ဥုဇြဝ်ဝ်ထူ ပတိုန်ဂလာန်အလံၚ်ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ကုဒံက်တာခေန်နာၚ်ဥု နူကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳကလေၚ် လၟိဟ် (၂) တုဲ နူပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်လၟိဟ် (၂) မာံအံၚ်မန်ဂှ် ပတိုန်ဂလာန် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥု နူကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ် ဆန္ဒမာဲလၟိဟ် (၁) ဒေသတကအ်ခၟိုၚ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ် နူဗော်အေန်အေလ်ဒဳ (၁၉) တၠ၊ နူကဵုဒပ်ပၞန် (၈) တၠ၊ နူကဵုဗော်ပျဳ ခိုၚ်ဖျဵု (၁) တၠ၊ နူဗော်ကောန်ဂကူမန် (၂) တၠ ကေုာံ နူဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် (၁) တၠ သီုဖအိုတ် (၃၁) တၠ မၞုံဒၟံၚ်ဂှ် သၟာၚ်နူကဵုဥက္ကဋ္ဌကၠတ်ထဝ်တုဲ အခေါၚ်စုတ်မာဲနွံ (၃၀) တၠရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.