Categories
ပရိုၚ်

ကၠောန်ပရေၚ်ချဳဒရာၚ် အခေါၚ်သၠးပွးပရိုၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု

ဂကောံဇာနှိက်ဂျာနေဝ်လေတ် သ္ကုတ်သမၠုၚ်ကျာဍုၚ်ဗၟာ (SMJN) သ္ပက္ဍိုပ်တုဲ သၟာမဳဒဳယာပရိုၚ်တံ ညံၚ်သ္ဂောံနွံ ကဵုအခေါၚ်သၠးပွးပရိုၚ်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် ၂၇ ကၠောန်ကၠုၚ်ပရေၚ်ချဳဒရာၚ် (Campaign) ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရး ဍုၚ်မန်ရ။

ပ္ဍဲပရေၚ်ချဳဒရာၚ်ဝွံ သၟာမဳဒဳယာပရိုၚ် ဒးဒုၚ်ရပ်လဝ် နကဵုဥပဒေအဃောတန်ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ညံၚ်ဂွံတီ၊ ညး ဆက်စပ်ကဵုပရေၚ်ချူဥပဒေတံညံၚ်ဂွံတီ၊ပ္ဍဲအရာဓမံက်ပ္တိုန်ပရေၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဏံ ယဝ်နွံကဵုပရေၚ်ဍဵုဍိုက် ရပ်ဓ ရတ် လ္တူမဳဒဳယာ မဒှ်တိုၚ်ခဳစတုတ္ထဂှ်မ္ဂး ဒှ်အဆေဝ်တာ ကမၠောန် (စက်ယန်) ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဏောၚ် ညံၚ်ဂွံတီကေတ်မာန်ကီု ရန်တၟံသာ်ဏံတုဲ တရးပရအ်ကဵုလိက်သကေံတဲတံရ။

ပရေၚ်ချဳဒရာၚ်ဆေၚ်ကဵုအခေါၚ်သၠးပွးပရိုၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု (MNA)
“တ္ၚဲဏံပိုဲချဳပ္ဍဲမတ်မလီု၊ မုဒှ်ချဳဒရာၚ်ရောမ္ဂး ပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာပိုဲဏံ စကာဥပဒေ နွံကဵုပွဍဵုဍိုက်ရပ်ဓရတ်၊ ပွဘပဠကုသၟာပရိုၚ်တံတုဲ ရပ်ကေတ်ဒုဟ်ဂှ်နွံကၠုၚ်၊ ဣဏံဂှ် ဒှ်ပွဘပဠ ရဲပရိုၚ်တံရ၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ညံၚ်ဂွိုအ်ဒှ်ဗီုဏံဂှ် ပိုဲကၠောန်ပရေၚ်ချဳဒရာၚ် ဆေၚ်ကဵုအခေါၚ်သၠးပွးပရိုၚ်” သာ်ဝွံ ကိုဝ်ကျဝ်သဵု သ္ကိုပ်ပ္ညဳပ္ညပ် နူဇာနှိက်ဂျာနေဝ်လေတ် သ္ကုတ်သမၠုၚ်ကျာဍုၚ်ဗၟာ ဂးရ။

ၝောံပိုဒ် ၁၇/၁ အမှုဆက်ဆောံကဵုဂကောံဟွံဗဗွဲဓဝ်၊ ၆၆(ဃ) အမှုပျုတ်ဗ္ဒေက်ခ္ဍိုက်ဂရိုက် ထ္ၜုတ်စွံလဝ်သၞောဝ်ဗီုဏံဂှ် ဍေံကော်ဆော ပလာပ်ဒၟံၚ်စိုတ် သွက်မဳဒဳယာပရိုၚ် နွံကဵုအခေါၚ်ဟီုဂးချူဆာဲ ဗၠးဗၠးၜးၜးတံဏောၚ်။ ပ္တိတ်လဝ်ဥပဒေမဳဒဳယာပရိုၚ်တၞဟ်ခြာနွံမံၚ်ကီုလေဝ် ဟွံဒုၚ်သဇိုၚ်လ္တူဂှ်တုဲ ဟိုတ်နူရပ်စပ် စုတ်ဒုဟ် နကဵုဥပဒေအဃောတန်တံဂှ်ရ ရဲမဳဒဳယာပရိုၚ်တံ ဒးဒုၚ်ဒၟံၚ်ၜါလ္ဇံက်ရောၚ် နွံအဓိပါဲသာ်ဂှ် ကိုဝ်ကျဝ်သဵု ဂးရ။

“သၟာပရိုၚ်တံ ညံၚ်ဂွံနွံကဵုအခေါၚ် ချူပရိုၚ် ဓမံက်ပ္တိတ်ပရိုၚ်ဗၠးဗၠးၜးၜးဂှ် ဒးပဠေဝ် ဥပဒေ မဒှ်ဒစုက်ဇလတံဂှ် ဏောၚ် ရန်ဗီုဂှ်တုဲ ဒးကၠောန်ပရေၚ်ချဳဒရာၚ်ဏံ” သာ်ဝွံ ဥူကျဳအေ အ္စာပရိုၚ် နူဌာန်ပရိုၚ် (သံလွၚ်တိုၚ်းမ်) တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုရ။

အလဵုအသဳညးဍုၚ်ကွာန် တိုန်ကၠုၚ်တၟိ သၞာံ ၂၀၁၅ တေံတုဲဂှ် ရဲမဳဒဳယာတံ ဒးဒုၚ်စောဲအမှု နကဵုၝောံပိုဒ်ၜါ လ္တူ တေံ ဂၠိုၚ်အိုတ်ရ။ အခါရစောဲအမှုပၠန်လေဝ် ပူဂဵုတေၚ်အမှုတံ ဟွံစောဲအမှုတုဲ နဗီုပြၚ်ဗွိုၚ်ဂကောံ မဆေၚ်စပ် တံဏောၚ် စောဲကၠုၚ်အမှုဂှ် နွံဂၠိုၚ်ကွေံကွေံ ရဲမဳဒဳယာပရိုၚ်တံ သ္ၚဳဂၠိပ်ညာတ်ကေတ်သာ်ဂှ်ရ။

ဍေံဒှ်ကၠုၚ်ဂှ် ဥပဒေမဳဒဳယာပရိုၚ်၊ဥပဒေရာဇသာတ်ဇၞော်၊ ဥပဒေအဳဠိတ်ထရဝ်ဏေတ်၊ ဥပဒေကာမံက်တိုန် နဥပဒေ မပ္တံသာ်ဏံဏောၚ် ရဲမဳဒဳယာံ ဒးဒုၚ်ကေတ်အရေဝ်တုဲ ပ္ဍဲလက်ထက်အလဵုအသဳအရာပ် NLD ဏံ နကဵုၝောံပိုဒ် ၆၆ (ဃ) ဂှ် ရပ်ထောံအ္စာပရိုၚ် (၁၄) တၠတုဲ နကဵုၝောံပိုဒ် ၁၇/၁ ဂှ် အ္စာပရိုၚ် နူဌာန်ပရိုၚ်ဨရာဝတဳ၊ ဌာန်ပရိုၚ်ဒဳဝဳဗဳ တံ ၃ တၠ ဒးဒုၚ်ရပ်လဝ်ဖိုဟ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.