Categories
ပရိုၚ်

ရုၚ်ကမၠောန်ဟဒမ်ဂံက်မွဲ ဒးဒုၚ်ကၠောံယဲကဝ်ဝေဒ် လၟိဟ်ကဵုစှော်

ရုၚ်ကမၠောန်ဟဒမ်ဂံက် (သံလွၚ်အေး အအေးခန်းစက်ရုံ) စနူကဵုမၞိဟ်ယဲမွဲတၠဂှ် ဆက်စပ်ကၠောံထၞာန်အာ လၟိဟ်မၞိဟ် (၆၇) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ရုၚ်ကမၠောန်ဟဒမ်ဂံက် (သံလွၚ်အေး အအေးခန်းစက်ရုံ) စနူကဵုမၞိဟ်ယဲမွဲတၠဂှ် ဆက်စပ်ကၠောံထၞာန်အာ လၟိဟ်မၞိဟ် (၆၇) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပၞောဝ်ကဵုမၞိဟ်ယဲ (၆၉) တၠဂှ် မၞိဟ်ယဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် (၁) တၠကဵု အဆက်ရဲဒဳကွဳစက်မွဲတၠဂှ်တုဲ သှ်ေမံၚ် (၆၇) တၠဂှ် အဆက်မၞိဟ်ယဲနူကဵုဟဒမ်ဂံက်ဂှ်မွဲဓဝ်ရောၚ် ညးရီုဗၚ်ဟံၚ်ပြာ် ကိုဝ်ဇြေန်မိုဝ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲမုက်လိက်ညးရ။

အတိုၚ်ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်တွဵုရး လလောၚ်တြးလဝ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၁၇ အခိၚ်ဗတမ်ဂှ်မ္ဂး အလုံတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် မၞိဟ်ယဲပါမံၚ် (၆၉) တၠတုဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် (၅၃) တၠ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် ဍုၚ်မုဟ်တၟံ (၁၅) တၠ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် (၁) တၠပါလုပ်မံၚ်ရ။

ရုၚ်ကမၠောန်ဟဒမ်ဂံက် (သံလွၚ်အေး အအေးခန်းစက်ရုံ) ဂှ် နွံမံၚ်အကြာ အရာပ် (မောၚ်ၚံ) အရာပ် (ကျောက်မီးသွေးရုံ) ဗဒဲါ (ကွၚ်းရပ်) တုဲ မၞိဟ်အာရာန်လဝ် ကၚုဲပ္ဍဲကဵုဖျာညးတံဂှ်လေဝ် ညံၚ်ဂွံလုပ်ကဵု Quarantine ဂှ်လေဝ် ဂကောံရီုဗၚ်ဟံၚ်ပြာ်တံ ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်မံၚ်ရ။

ပြဟ်ဟ်ဏံ မၞိဟ်ဆက်ဆောံလဝ်ကဵုမၞိဟ်ယဲဆက်စပ်တံ ဗၞတ် (၂၅၀) တၠပြၚ် သွက်ဂွံလုပ် Quarantine ဂှ် ဂကောံရီုဗၚ်ဟံၚ်ပြာ်တံ ကော်နၚ်လဝ်တုဲရောၚ် ဂကောံရီုဗၚ်ဟံၚ်ပြာ်တံ ဂးရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဌာနပါ်ဓာတ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ကီု ပ္ဍဲကဵုပၞောန်လုပ်တိတ် တွဵုရးဍုၚ်မန် သၞေဟ်ကၚ်စၟဳစၟတ် က္ဍိုပ်ဒဒန်ၜဳသတိုၚ်ကီု ပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု က္ဍိုပ်ဒဒန်ဒုၚ်သမိကီု ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ပါၚ်ဂၠံၚ်လုပ်ခေါဇာကီု စၟဳစၟတ်မံၚ်စၟယဲကဝ်ရောၚ်။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ သ္ပဒတန် (၄၅၁) တၠနွံတုဲ မၞိဟ်ဒးချိုတ်အာဂှ် (၈) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.