Categories
ပရိုၚ်

ညံၚ်ဂွံကိတ်ညဳကဵုသၞောဝ်ပရေၚ်ထတ်ယုက်ဂှ် ဟွံမံၚ်စံၚ်မ္ဂး ကေတ်အရေဝ်ရောၚ် ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက် ပတိတ်အမိၚ်

ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု သၞောဝ်ဥပဒေ မၚ်မွဲစဵုဒၞာဲယဲကၠောံထၞာန်တုဲ ကလေၚ်ပတိတ်လဝ်အမိၚ်ဏံတုဲ ယဝ်ရဟွံဒ္ဂေတ်ဗက်မ္ဂး အတိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ ယဲကၠောံထၞာန်ဂှ် ရပ်စပ်ကေတ်အာ အရေဝ်ရောၚ် ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက် ကဵုကၠုၚ်လဝ်သတိပၠန်ရ။

အခိၚ်လၟုဟ်ဝွံ ယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ်ဂှ် ပရေၚ်ကၠောံထၞာန် အန္တရာယ် နွံမံၚ်ဂှ်ရ အတိုၚ်စၞောန်ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက် ပတိတ်လဝ်သၞောဝ်ဂှ် ဒးဒ္ဂေတ်ဗက်အာရောၚ် ပတိတ်ကၠုၚ်လဝ်လိက်အမိၚ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၁၀ ဂှ်ရ။

ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု သၞောဝ်ဥပဒေ မၚ်မွဲစဵုဒၞာဲယဲကၠောံထၞာန်တုဲ ကလေၚ်ပတိတ်လဝ်အမိၚ်ဏံတုဲ ယဝ်ရဟွံဒ္ဂေတ်ဗက်မ္ဂး အတိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ ယဲကၠောံထၞာန်ဂှ် ရပ်စပ်ကေတ်အာ အရေဝ်ရောၚ် ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက် ကဵုကၠုၚ်လဝ်သတိပၠန်ရ။

ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်ဂှ် ဟိုတ်နူကဵုယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ်ဏံတုဲ မၞိဟ် (၃၀) ကေုာံ (၃၀) လ္တူမ္ဂး သၟာၚ်နူကဵုအကာဲအရာ ကဵုလဝ်အခေါၚ်တုဲ ကၠောန်သ္ပဟွံဂွံရောၚ် ချူလဝ်ပ္ဍဲလိက်အမိၚ်ဂှ်ရ။

နူကဵုဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၈ တေံ ပေဲါရုဲမာဲအလုံကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် တုဲဒှ်အာကီုလေဝ် ပွမပကောံမၞိဟ်လၟိဟ်ဂၠိုၚ်ၚ်တံဂှ် ဆက်နွံမံၚ်ဏီဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ကီုရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ရဲကၠုၚ်စုတ်လဝ်မာဲ ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု (၁) တၠဂှ် သၟူကၠေံအာတုဲ စမ်ၜတ်ယဲကဝ်ဝေဒ်ဂှ် ဆဵုညာတ်အာစၟယဲကဝ်ဝေဒ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

လၟုဟ်ဝွံ ၜိုန်ရသၞောဝ်ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်တံ ဟွံသၠးလဝ်ကီုလေဝ် ဗော်ဇၞးမာဲတံ ကၠောန်မံၚ်ပေဲါအံၚ်ဇၞး မၞိဟ်ကောံဂၠိုၚ်ၚ်ဂှ်လေဝ် ဂွံဆဵုကေတ်မံၚ်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.