Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

ဖျာလၟေင်(၄) ပ္ဍဲဍုင်မတ်မလီုဂှ် ပၟတ်တဴမံင်ဂးတုဲပရိုင်ပတောံမံင်ကၠုင်

ဖျာလၟေင်(၄)ပ္ဍဲဍုင်မတ်မလီုဂှ် ပၟတ်တဴမံင်တုဲ ဒးဒှ်ရ နူဂကောံရီုဗၚ်မၞိဟ် ပရဟိတ (ဘိုဘိုဝင်း) တအ် ညးတအ်အာပလိုတ်မံင်ပၟတ်ဂးတုဲ ပရိုင်ဂှ် မံက်တိတ်ကၠုင် လ္တူမုက်လိက်facebookတအ်ရ။ ပရိုင်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတု မာတ် စၟတ်တ္ရဲ(၇)ဂှ် နူကဵုpage Nay Kaung Kinဂှ်မွဲကဆံင် ပတိုန်လဝ်ပရိုင်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ဖျာလၟေင်(၄)ပ္ဍဲဍုင်မတ်မလီုဂှ် ပၟတ်တဴမံင်တုဲ ဒးဒှ်ရ နူဂကောံရီုဗၚ်မၞိဟ် ပရဟိတ (ဘိုဘိုဝင်း) တအ် ညးတအ်အာပလိုတ်မံင်ပၟတ်ဂးတုဲ ပရိုင်ဂှ် မံက်တိတ်ကၠုင် လ္တူမုက်လိက်facebookတအ်ရ။ ပရိုင်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတု မာတ် စၟတ်တ္ရဲ(၇)ဂှ် နူကဵုpage Nay Kaung Kinဂှ်မွဲကဆံင် ပတိုန်လဝ်ပရိုင်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ဗီုပြၚ်ချူပတိုန်လဝ်ဂှ်‌တ်ှေ”လၟုဟ်ဖျာလၟေင်(၄) ပ္ဍဲမတ်မလီုဂှ် ပၟတ်တူ မံၚ်တုဲ ကွဳစက်ကာပလိုတ်ပၟတ် (ဘိုဘိုဝၚ်း) တအ်ပလိုတ်မံၚ်ပၟတ်ဖိုအ်”ဂးတုဲ နူကဵုpage Nay Kaung Kinဂှ် ပတိုန်လဝ် လ္တူမုက်လိက်facebookဂှ်ရ။

ပရိုၚ်ဂှ် နူဌာနစၟဳစၟတ်ပရိုၚ် ဒး၊ ဟွံဒး၊ ဒးချပ်ပိုဲတအ်ကလေၚ်စၟဳစၟတ်ရံၚ်တုဲ ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ပတောံမွဲဂှ် ပိုဲစၟတ်သတီရ။ မုဟိုတ်ရောဟီုတှေ်ဖျာလၟေၚ်(၄)ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုဂှ်ဟွံမွဲရ။ ဖျာပန်ထပ်(၄)ရနွံ။ ဖျာလၟေၚ်(၄)ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ဒးအာပၟတ်ယျဂှ် နူဌာနပရိုၚ်မွဲလဵုလေဝ် ဟွံဂွံပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ဏီရ။ တုဲပၠန် ပရိုၚ်ဂှ် ဒဒှ်ရ ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ဗၠေတ်တ်၊ ပရိုၚ်ပတောံမွဲဂှ် (ဘိုးဘိုးဝၚ်)ဝွံ နူကဵုအကံက်ညးမွဲကဆံၚ် ကလေၚ်သောၚ်ကလးလဝ်နွံရ။

ဗီုပြၚ်ညးကလေၚ်သောၚ်ကလးလဝ်ဂှ်တှေ်’’pageဏံဂှ်ဒှ်မံၚ်pageပတောံမွဲရ။ ညးဍုၚ်ကွာန်မတ်မလီုတအ် လ္ပဖေက်ထကိုဒ်ညိ။ ကွဳစက်ကာဗဍိက်နဍာ်ဂှ် အာကဵုလဝ်ဒါန်ဍာ် ပ္ဍဲဘာလိကျာ်မုတ္တမတေံဟေၚ်ရ။” သာ်ဝွံ ဥက္ကဌ နူဂကောံရီုဗက်မၞိဟ် (ဘိုဘိုဝၚ်း)ဂှ် ညးကလေၚ်သောၚ်ကလးလဝ်ရ။ ပရိုၚ်ပတိုန်မံၚ်လ္တူမုက်လိက်facebookဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ပတောံ၊ ပရိုၚ်ကောလဟာလမွဲရ။

ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဆဵုပရိုၚ်မွဲမွဲမ္ဂး ယဝ်ဒှ်မံၚ် သံသယလ္တူပရိုၚ်ဂှ်တှေ် လ္ပပတေဟ်၊ လ္ပပါ်ပရအ်ပြဟ်ဏီညိ။ ပရိုၚ်ချူလဝ်တအ်ဂှ် ပတဝ်လဝ်ပၞးမံၚ်ကဵုပူဂဵုတအ်ဏောၚ်ဒှ်မ္ဂး ဗက်ဂၠာဲကျောဝ်ရံၚ် အကံက်ညးတအ်ကၠာညိ။ ညးတအ် ကလေၚ်သောၚ်ကလးလဝ် နွံမံၚ်ရဟာ၊ ဟွံမွဲဟာဂှ် သ္ရဳဂၠိပ်ရံၚ်ညိ။ တုဲပၠန်အဗက်ဂၠိုက်ဂၠာဲရံၚ် နူဌာနပရိုၚ်လုပ်ကဵုသၞောဝ်တအ်ကၠာညိ။ တီကၠးလ္တူပရိုၚ်ဂှ် ချိုတ်တ်ဗၠိုက်က်တုဲမှ ပတေဟ်စှေ်စိုတ်၊ ပါ်ပရအ်ညိဂှ် မိက်ဂွံ ဗတိုက်ဖအောဝ်ဏာကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.