Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

ယၟုဂကူလေၚ်

 ပန် ပန် ပန်ကဵုပါၚ်
ဟီု ဟီု ဟီုကဵုရမျာၚ်
ဂၠိုၚ်ကဵုဗီုဒယှ်ကြီုကေတ်

 ကၠောန် ကၠောန် စၞောန်ကဵုတဲ
ဂံၚ် ဂံၚ် အောပ်ဟီုမံၚ်
ပံၚ်ကဵုညးတှေ် မိက်ဂွံသ္ပအ္စာ

 အခါရံၚ်စိုတ်မၞးနတဲ
ပရဲဖဵုဍေံဆဵုယျ
မာန်ကဵုပါၚ် ဂိုၚ်လဝ်စိုတ်ဖေက်
ဗ္တိုက်သၠေက်မံၚ်စိုတ်ညးဂမၠိုၚ်
ဗီုဝိုၚ်ညးဂွံပြး ထ္ၜးမံၚ်ဂၠံၚ်
ဂံၚ်ဗီုဏံဂှ် ယၟုဂကူလေၚ်။

စေတနာ လှာၜိုပ်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.