Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ဆက်စပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တုဲ လ္ၚဵုဒှ်ဂဝိၚ်ကဵု ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်

ဝဏ္ဏမာန်၊ ၁၃၈၄၊ ဂိတုဘတ် ၁၄ စွေက်

အခိၚ်အကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ က္တဵုဒှ်ဒၟံၚ်တ္ၚဲဏံဂှ် ခမဳသၚ်၊ ညးဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ဗွိုၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်တအ် စှေ် ကၠုၚ်စိုတ်ကဵု ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်တုဲ သိုၚ်ခၞံပ္တန်ကၠုၚ် ဘာကောန်ဂကူမန် ဗီုပြၚ်နာနာသာ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။
ပ္ဍဲကဵုဘာကောန်ဂကူဗီုပြၚ်နာနာသာ်ဂှ် ဘာကောန်ဂကူဗ္တောန်လိက်အတိုၚ်ဇုတ်ဓရံၚ်ဗ္တောန် သၞောတ်ပရေၚ်ပညာ၊ ဒုၚ်ယၟုဘာကောန်ဂကူတုဲ ဘာဗ္တောန်ကွတ်ပညာပရေၚ်ပညာနာနာနွံ၊ ပ္ဍဲကဵုသိုၚ်ခၞံပ္တန်ဘာကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်တအ်ဂှ် နကဵုဇြဟတ်ခမဳသၚ်၊ ဇြဟတ်ညးဍုၚ်ကွာန် ဇြဟတ်ဇကုကဵုဇကု ဂစာန်တုဲ သိုၚ်ခၞံပ္တန်ကၠုၚ် ဘာတန်သၠုၚ်၊ ဘာတန် လ္ဒောဝ်၊ ဘာတန်မူလ အဆံၚ်ဆံၚ်ရ။
အခိၚ်ခမဳသၚ် ညးဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်တအ် စှေ်စိုတ်ကဵု ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဟိုတ်နူအသိၚ်အလိုန်ပရေၚ် ဍုၚ်ကွာန်တုဲ လ္ၚဵုဒှ်ကၠုၚ်ဂဝိၚ်ကဵု ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်လေဝ်နွံကၠုၚ်ရ။ ဟိုတ်နူညာတ်ဒၟံၚ် အကာဲအရာပရေၚ် ဍုၚ်ကွာန် ပရေၚ်ပၞာန်ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဏံတုဲ ခမဳသၚ်လ္ၚဵု ညးဍုၚ်ကွာန်လ္ၚဵု ဒှ်ဂဝိၚ်တုဲ ပ္တိတ်ကၠုၚ်တၚ်သၟာန် စပ်ကဵုပရေၚ်ပ ညာမန် အနာဂတ်ရ။
သေပ်တေမ်ဗာ (၂၀) ဂှ် အာဆဵုကဵု ဂကောံတၠဒါန် MEC ပ္ဍဲဘာကောန်ဂကူမန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုမွဲဒၞာဲတုဲ သၟာန်ဏာအကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဆက်စပ်ဂကောံတၠဒါန် MEC တအ်ရ။ ညးတာလျိုၚ်ဂကောံတၠဒါန် MEC ဂှ် ဟီုသွဟ်သာ်ဝွံရ။
“ဂကောံပိုဲဂှ် ဟွံသ္ပသ္ဇိုၚ်ကဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တုဲ ရန်တၟံ သွက်ကောန်ၚာ်သၟတ်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် နကဵုကဏ္ဍလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ဂွံဖေါအ်ဗြေဝ်တဴတက်တိုန်အာတုဲ ရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်ဒၟံၚ်ရ၊ ပ္ၚံက်အကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ ဗီုလဵုနွံနွံ ညံၚ်ကောန်ၚာ်သၟတ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ဂွံဖေါအ်ဗြေဝ်ဂှ် နကဵုဂကောံတၠဒါန်ပိုဲ ပံၚ်တောဲအာ ကုဂကောံပရေၚ်ပညာကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်တအ်ရောၚ်” ရဴသာ်ဝွံ ညးဟီုရ။
အဓိပ္ပဲါညးတေံဟီုဂှ် ဂကောံတၠဒါန် MEC ညးတအ်ဂှ် ဟွံဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု ပ္ၚံက်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဟွံဆေၚ်စပ်ကဵု ပရေၚ်ဍုၚ် ကွာန်ရ၊ ရန်တၟံကဵု ကောန်ၚာ်သၟတ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ဂွံလေပ်လိက် ဂွံလေပ်ပညာ ဘာသာမိညးတအ်တုဲ ပံၚ် တောဲရေၚ်တၠုၚ်ဒၟံၚ် စပ်ကဵုပရေၚ်ပညာ ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်သ္ဂးရ။ လ္တူတၚ်သၟာန် ဒေံါပန်ပှော်လီု ယဝ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်လီုလာ်ကဵု (နစက) ဂှ် ညးတေံ ဟွံဟီုသွဟ်မွဲသာ်ရ။
အကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဂှ် အခိၚ်သဳကၠဳတက်ကျာ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ကုဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်မ္ဂး ရမျာၚ်လွဟ်သ္ၚိတ်ဇြနွံ၊ အခိၚ်သဳကၠဳတက်ကျာဟွံပြေပြံၚ်မ္ဂး ရမျာၚ်လွဟ်ကလေၚ်ဗြုနွံရ။ တ္ၚဲဏံလေဝ် သ္ပဟိုတ်ကဵု အကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အကြာဇြဟတ်ၜါလ္ပာ်တအ်တုဲ ဒေသရးဗွဲမဂၠိုၚ် ပေဲါပၞာန်ကတဵုဒှ်ဒၟံၚ်ဇဳဒိုဟ်နွံရ။
လ္တူပေဲါပၞာန်ကတဵုဒှ်ဒၟံၚ် ရးဒေသဇဳဒိုဟ်ဏံဂှ် ပ္ဍဲဒေသရးမန် ညိၚ်သ္ၚိတ်မံၚ်ဏီဖိုဟ်ရ။ ဟိုတ်နူဂှ်တုဲ ပရေၚ်ပညာ၊ ပရေၚ်ထတ်ယုက်၊ ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် ပ္ဍဲဒေသရးမန် ဟွံရုသံၚ်ကွေံကွေံရ။
ဆဂး တုဲကၠုၚ်ရံၚ်ကေတ်ပေဲါတက်ကျာ အကြာ (နစက) ကဵု ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်လၟုဟ်ဂှ် လ္ပာ် (နစက) တအ် ဟီုဓမံက်ကဵုကၠုၚ်ဇြဟတ်ဓရိုဟ် လ္ပာ်ပြံၚ်လှာဲဒပ် (ဒပ်မၚ်ပယျဵု) တုပ်ကဵု (၂၀၁၀) တေံပၠန်တုဲ လ္ပာ်ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် သီုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ လ္တူဏံ ဟွံစှေ်စိုတ်ရောၚ်ဂှ် ရံၚ်ကဵုတုဲကၠုၚ် (၂၀၁၀) တေံတုဲ ပ္တိတ်သွဟ်မာန်ရ။
ယဝ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟွံစှေ်စိုတ်ကဵု ဂၠံၚ်တရဴ (နစက) မ္ဂး ဒးတရဴစးကၠေံ လ္တူဂၠံၚ်တရဴ (နစက) မ္ဂး ဒးချပ်ကၠုၚ် ပရေၚ်ဒေံါ ပန်ပှော်လီု ဒှ်ကၠုၚ်မာန်ရ။ ယဝ်ဒေံါပန်ပှော်လီုမ္ဂး ပ္တန်လဝ်ပရေၚ်ပညာဂှ် ဒးဒှ်ဂဝိၚ်နွံမာန်ဟာဂှ်လေဝ် တၚ်သၟာန်မံက် ကၠုၚ် အကြာခမဳသၚ် ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်နွံရ။
“ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဗီုလဵုဒှ်ဒှ် ညံၚ်ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် ဟွံဂွံလီုဂှ် ပိုဲဂစာန်ဆက်စၠောံလဝ်ကဵု ဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ် ပညာ (အလဵုအသဳ) တုဲမံၚ်ရ၊ ပ္ၚံက်အကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဗီုလဵုဒှ်ဒှ် စပ်ကဵုပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် ညံၚ်ဟွံဂွံလီုလာ်အာဂှ် ပိုဲဖန်လဝ်တုဲရ” ကမ္မတဳပရေၚ်ပညာ နာဲရတ်ဂကူ (ကော်) အ္စာဇြေ ဟီုရ။
လ္တူညးတာလျိုၚ် ကမ္မတဳပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် အ္စာဇြေဟီုဂှ် စဵုကဵုဂွံဖျေံစိုတ် ဍာ်ကၠံပေၚ်ပေၚ် ဟီုဟွံဂွံရ။ မု ဟိုတ်ရောဟီုမ္ဂး ပရေၚ်ကမၠောန်ဗၟံက်ဒၟံၚ်ရုပ်ရဴ အကြာ (နစက) ကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အိုတ်သီုဂှ် ပညဳပညပ်ကေတ်ဓဝ် ပလိုဟ်ရေၚ်သ္ကအ်တုဲ ရေၚ်တၠုၚ်ကၠောန်ၜိုတ်ဒၟံၚ်ရ။ တၚ်ဒုၚ်ဝန် တၚ်ဒုၚ်လျိုၚ် သက်သဳတၞးစက္ခူ ချိုတ်ချိုတ်ပၠိုတ်ပၠိုတ် ဟွံသေၚ်ရ။
“ယဝ်အကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် အဓိက ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒေံါပန်ပှော်လီုလာ်အာမ္ဂး ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဇီုကပိုက်ကၠုၚ်မာန်ဏောၚ်၊ ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်ဂှ် နွံဒၟံၚ်သၟဝ်တဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိပေၚ်ပေၚ်ဏောၚ်၊ တန်တဴကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတအ် ပရေၚ်ဇီုဓဗတ်ၜိုတ်က ဆံၚ်လဵုဒှ်မာန်ဂှ်တှေ် ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်လေဝ် ဒးဒုၚ်ဇီုဓဗတ်နွံမာန်ဏောၚ်” ဂှ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ဟွံမိက်ဓမံက်ယၟုမွဲတၠ ညးသ္ၚဳဂၠိပ်ရ။
အခိၚ်ကာလအလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာ ကဵုဇြဟတ်ဓရိုဟ်ကုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သွက်ဂွံသၠာဲဗီုပြၚ်ဒပ် ဒပ်မၚ်ပယျဵု၊ ဒပ်မၚ်ကၚ် ကွာန် အခိၚ် (၂၀၁၀) တေံလေဝ် ဟိုတ်နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟွံဒုၚ်ကေတ် အတိုၚ်စၞောန်အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာတအ်တုဲ ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် ဗွိုၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သၠောဲပအပ်ကဵုတာလျိုၚ် ကုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပ္ဍဲဍုၚ်ရ။ နူ ဂှ်မွဲတဆံၚ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပ္ဍဲဍုၚ်တအ် ကလေၚ်သၠောဲပအပ်ကဵု ဂကောံလိက်ပတ် မွဲချိုန်ခဏရ။
ဗွဲကြဴဏံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကလေၚ်ကေတ်ဓဝ်ၜိုဟ်လလမ်ပၠန်တုဲ နူကဵုဂကောံလိက်ပတ်တအ် ကလေၚ်သၠောဲပအပ် ကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိပၠန်ရ။
အခိၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သၠောဲပအပ်လဝ် ကုဂကောံဗော်ပ္ဍဲဍုၚ်၊ ဂကောံလိက်ပတ်တအ်ဂှ် စပ်ကဵုစက်ယန်ပရေၚ်ပညာ ပ္ဍဲဍုၚ်အလုံအိုတ်သီုဂှ် ဒးဆဵုဂဗတၚ်ခက်ခုဲ တၚ်ဆိုအ်ဗ ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ရ။ ပရေၚ်ကောပ်ကာဲအုပ်ဓုပ်ဂကောံကီု၊ ပရေၚ်ကောပ်ကာဲအုပ်ဓုပ်ဘာ ကေုာံ အ္စာကီု၊ ပရေၚ်တၚ်ကေတ်လျိုၚ် ပရေၚ်တၚ်ဒုၚ်လျိုၚ် စဵုဒုၚ်မုလေဝ်ပလေဝ် ပလေတ်လဝ်ဟွံမွဲတုဲ အခိၚ်ကာလ ဒးသၠောဲပအပ်ဏာဂှ် ဂကောံဂွံလဝ်တာလျိုၚ်ဂှ် မုလေဝ်ကၠောန်ရေၚ်တၠုၚ် ကၠောန်ၜိုတ်ဟွံဒးရ။ အခိၚ်ဂှ် ဘာကောန်ဂကူမန် ဗွိုၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်ရောအ်ရေၚ်အာ တၟာဂလိုၚ်ရ။ ပရေၚ်ဆိုအ်ဗဂှ် သၞာံဟွံဂၠိၚ်မွဲသာ်တုဲ မုဟွံလအ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကလေၚ်ဒုၚ်ကေတ်တဲပၠန်ဂှ် ပြေပြံၚ်အာရ။
တၠုၚ်လအာ အကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဂၠံၚ်တရဴဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အနာဂတ်အာဂၠံၚ်လဵုရောဂှ် ဟွံတီကၠးဏီရ။ လ္တူပ္ၚံက်ဂၠံၚ်တရဴပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တ္ၚဲဏံဂှ် ညးတၠခန္ဓ ကောပ်ကာဲအုပ်ဓုပ်တအ်ဂှ်ဟေၚ် ကၠးဂၠိုၚ်ရ။ လ္တူပ္ၚံက်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အနာဂတ် အာဂၠံၚ်လဵုဂှ် ညးဖန်ဇန်ရေၚ်တၠုၚ်ဒၟံၚ်ရောၚ် ပတှေ်စိုတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.