Categories
ပရိုၚ်

ဟိုတ်နူဓဝ်ပတှေ်အောန်လ္တူပေဲါရုဲမာဲတုဲ စန္ဒက်ကောန်ဗော်ဝါတ်

ဥက္ကဋ္ဌ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် နာဲဇၞူမန်

နာဲမာန် –  ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၀) ဏံ ဒဵုတ္ၚဲဏံ အခိၚ်လဵုကၠောန်ဂှ် ဟွံလလောၚ်ဏီကီု ညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်တအ် ဗက်စအလိုက် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အစာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် လုပ်လ္ပာ်ဟွံစှေ်စိုတ်ဂှ်ကီုတုဲ ဂကောံဗော်မန်တၟိ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန်တအ် ဂွံစန္ဒက်ကောန်ဗော်ဂှ် ဒှ်ပရေၚ်အခက်အခုဲတၟာဂလိုၚ်ရောၚ် ညးမစှေ်ချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ် ပရေၚ်စန္ဒက် သ္ကိုပ်စန္ဒက် ကဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်မွဲတၠဟီုထ္ၜးရ။

ညးဍုၚ်ကွာန် စနူဂကောံမှာဇန်နာနာတအ် မၚ်ရံၚ်သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ညးဝှ်ကြံၚ်တြေံမၞုံပ္ဍဲဒေ သတအ်ဂှ်တုဲ မုဟိုတ်သာ်လဵု သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ် ဟွံလုပ်ချဳဒရာၚ် ပ္ဍဲကဵုပ္ၚံက်ပေဲါရုဲမာဲဏံရောဂှ် ညးဂမၠိုၚ်တအ် ခါတ်အကာဲကေတ်လ္တူသၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်တအ်တုဲ ညးမၞုံကဵုသြဇာဒေသနာ နာတအ် သ္ကိုပ်စန္ဒက်ဂကောံဗော်တၟိဏံ စန္ဒက်ကောန်ဗော်ဝါတ်ဒှ်အာရ။

“ဗီုကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်အပံၚ်ဂှ်တှေ် ကျာ်ဇၞော်လ္ၚဵုဂှ် စိုတ်လုပ်စနွံဖိုဟ်လေဝ် ဆဂး ညးဍုၚ်ကွာန်ဟလိုၚ် တအ်ဂှ်တှေ် ညးမၚ်ရံၚ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် မန်ဒဳမဝ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တုဲကၠုၚ်တေံ ညးတအ် မုလေဝ်ဟွံချဳ တှေ် ညးဍုၚ်ကွာန်လေဝ် မုလေဝ်ဟွံချဳဗက်ရ ဟိုတ်ဂှ်ရ ရဲဗော်တၟိတအ် စန္ဒက်ဒေသအပံၚ်တအ် ဂွံဝါတ်အာ” သာ်ဏံ သ္ကိုပ်စန္ဒက် ဒေသမတ်မလီုမွဲတၠ ဟီုရ။

စပ်ကဵုပရေၚ်ညးတာလျိုၚ်ဗော်မန်တၟိတအ် စှေ်စန္ဒက်ဒေသ ဗက်ပကောံကောန်ဗော်ဂှ်ဝွံ ဒေသလ္ၚဵု၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်လ္ၚဵု စှေ်စိုတ်နွံ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်လ္ၚဵု ဟွံစှေ်စိုတ်လေဝ်ဟွံဟီု စှေ်စိုတ်လေဝ်ဟွံဟီုနွံ၊ ဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်လ္ၚဵု ဗီုကဵုဒေသအပံၚ်ဂှ်မ္ဂး ဟွံစှေ်စိုတ်ပေၚ်ၚ်လေဝ်နွံရ။ သ္ကုတ်ဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သၠုၚ်ကျာကဵု သၟဝ် ကျာဂှ်မ္ဂး သီုၜါသ္ကုတ်စှေ်စိုတ်ကဵုဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန်တုဲ သွက်ဂွံလုပ်ပြိုၚ်ပေဲါရုဲမာဲဂှ်လေဝ် သီု ကဵုဂကောံသၚ် ဂကောံနာနာ ကဵုဇြဟတ်ထံက်ဂလာန်ရ။

ညးယိုက်ဝန်အလဵုအသဳတြေံကဵု အစာသဝ်လ္ၚဵုတအ် ပကောံပကေဝ်လဝ်ရဲလညာတ်တုပ်တအ်တုဲ ပံက်လဝ်ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိမုဟွံဟီုကၠာလေဝ် ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ကောန်ဂကူမန်ဇၞးလဝ်မာဲ (၁၉၉၀) ဂှ် ညိဓဝ်လေဝ် ဟွံစှေ်စိုတ်ကဵု ရဲပံက်လဝ်ဗော်တၟိတအ်ဂှ်ရ။

“ပ္ဍဲဒေသဘာအၚ် ကံကြိက်ပိုဲဂှ် ရဲဗော်တၟိတအ် စန္ဒက်ဂွံမၞိဟ်ညိကီု ဆမၞိဟ်လညာတ်ကဆံၚ်သၟဝ်ရဂွံ၊ ရဲညးလညာတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်သၠုၚ်ညိ ဆဵုထ္ဗပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်နွံညိတအ် ဟွံလုပ်ဗော်ညးတအ်ပုဟ် ညးကဆံၚ်သၟဝ်တအ်သၟးရ ညးတအ်စန္ဒက်ဂွံ” သာ်ဏံ အစာဘာမန် ညးချဳဒရာၚ်ပရေၚ် ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် ဒေသရးကရေၚ်မွဲတၠ လဴကဵုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.