Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်​မန် ဆန်ၜန်ဖျေံလဝ် အစဳဇန်ပရေၚ်ဂီုကၠီုတုဲဣရ

မၞိဟ်ကဵုပရိုက်ဘဲ မၞိဟ်ပလီုပရေၚ်ၜိုဟ်ဩိုဟ်​တံ ညံၚ်ဟဂွံလုပ်စိုပ် အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်​မန်ဂှ် လ္ပာ်ဍာန်ဒဵု ဍာန်ဍာ် သီုၜါလ္ပာ်တံ ဖျေံစွံလဝ် အဆန်ၜန်ပရေၚ်ဂီုကၠီု သွက်ဂွံမၚ်ရံၚ် သွက်ဂွံဂၠိုက်ဂၠာဲ သွက်ဂွံရပ်ထိၚ် မၞိဟ်ကဵုဘဲပရိုက်တံ တုဲဣရရောၚ် ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ဂီုကၠီုကေုာံပရေၚ်ပယျဵုဓနက် နူဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးမန် ဂးရ။

ပ္ဍဲအရာဖျေံလဝ် အဆန်ၜန်ပရေၚ်ဂီုကၠီုဏံဂှ် ပ္ဍဲဒေသဆက်စပ်ကဵုတွဵုရးမန် စနူရးဗဂေါ၊ တွဵုရးကရေၚ် ကေုာံရးတနၚ်သဳတံဂှ်လေဝ် ဇၟာပ်ပ်ပွိုၚ်ဍုၚ် ဂကောံပံၚ်ကောံစၟဳစၟတ်တံ ဖျေံစွံလဝ် ဗီုပြၚ်ပရေၚ်ဂီုကၠီု တုဲမံၚ်ယျ သာ်ဝွံ ပ္ဍဲသေပ်တေမ်ဗာ ရ ဏံရ သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော်ဝေန်နာၚ်ဥူ ဟီုဂးကဵု ရဲမဳယာတံရ။

သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော်ဝေန်နာၚ်ဥူ ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ဂီုကၠီု ကေုာံပရေၚ်ပယျဵုဓနက် (MNA)
“အပ္ဍဲတွဵုရးပိုဲဏံ ပွပလီုပလာ်ပရေၚ်ဂီုကၠီု ပွကဵုဒဒိုက်ပရိုက်တံ ညံၚ်ဂွိုအ်ဒှ်ကီု၊ ဒဒှ်ပြသၞာ နူတွဵုရးရခေၚ်တေံ ညံၚ်ဂွိုအ်ကၠောံလုပ် အပ္ဍဲတွဵုရးကီု ပြေၚ်ရေၚ်ဖျေံလဝ် အဆန်ၜန်ပရေၚ်ဂီုကၠီုတံ တုဲယျ။ မွဲပၠန်ဂှ် ဗက်ဆဵုကဵုဂကောံပရေၚ်ဘာသာတံတုဲ သဳကၠဳလဝ် သွက်ပရေၚ်ၜိုဟ်သို်ဟ်တွဵုရးကီုရ”သာ်​၀ွံ သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် ဝေန်နာၚ်ဥူ ဂး။

သၟာၚ်နူဂှ် လ္ပာ်ဍာန်ဍာ်တေံ ညံၚ်ဂွံဂွံပရိုၚ်ကၠာ ပြဟ်ဟ်ပြေဟ်ဟ်ဂှ် ပ္ဍဲကွာန် နွံဇိုၚ်ၚ်ၜဳ ဇၟာပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ်လေဝ် ဖျေံလဝ် ပရေၚ်ဂီုကၠီုတုဲဣရ၊ယဝ်ဂွံပရိုၚ်ထေက်ကဵုဒှ်သၠေဟ်ပၟာမ္ဂး အာစၟဳစၟတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲ လွာဲလွာဲဂှ်ဏောၚ်၊ ကောန်ဍုၚ် ကောန်ကွာန်တံပၠန်လေဝ် ပ္ဍဲကွာန် ပ္ဍဲအရာပ်ဇကု ယဝ်ဆဵုမၞိဟ်တလိၚ်မုက် တလိၚ်မတ် ဟွံသၚ်္ကာပ္ဍဲစိုတ်မ္ဂး ဒးတေၚ်ကဵု ဌာနပရေၚ်ဂီုကၠီု မဆေၚ်ကဵု ဇကုဇကုတံဂှ်ဏောၚ် သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် ဂးရ။

“ညံၚ်ဂွံဂွံ ပရိုၚ်ကၠာဂှ်လေဝ် ပိုဲစွံလဝ်အာရီုရ၊ စပ်ကဵုပရေၚ်ဂီုကၠီုတှေ် ပိုဲဖျေံလဝ်တုဲအိုတ်မံၚ်ကီုရ၊ ပရေၚ်ဂီုကၠီုဂှ် ဖျေံစွံလဝ်ပေၚ်ၚ် (တၟံကၠံပေၚ်ၚ်) ရ၊ ဇြဟတ်ၜိုတ်နွံ ညံၚ်ဂွံနွံကဵုဂွန်လၟိုန်ဂှ်လေဝ် ကဵုလဝ်သတိ သ္ပလဝ် Alert ရ” သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် ဒံက်တာအေဇြာန် ဟီုလဝ်ကဵု ရဲမဳဒဳယာတံ ပ္ဍဲသေပ်တေမ်ဗာ ၆ ဂှ်ကီုရ။

မွဲဟူဏံ ပ္ဍဲတ္ကံခၟိုၚ် လ္ပာ်ကွာန်ဆေဝ်ပလာဲတေံ ဗၚ်္ဂလဳတံ လုပ်စိုပ်ကၠုၚ် ဗၞတ်ပိဂၠုၚ်ဂးတုဲ ပရိုၚ်တိုန်ပြးဒၟံၚ် ပ္ဍဲမုက်လိက်မှာဇန် လ္တူဂၠးကျာတေံဂှ် ပရိုၚ်ကောလာဟလဏောၚ် သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် ဝေန်နာၚ်ဥူ ဂးရ။

သ္ပဟိုတ်ကဵု ပရေၚ်အဓိကိုရ် ဗၚ်္ဂလဳ ဒှ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဒေသ ပွိုၚ်ဍုၚ် (ဘူးသီးတောၚ်-မောၚ်တော) တွဵုရး ရခေၚ်တေံဂှ်တုဲ ဍုၚ်ဂလိုၚ်တံ အာရီုညံၚ်ဂွံစူကၠုၚ်ကီု၊ ARSA ဗၚ်္ဂလဳ စိုတ်သၟဵုသၟာ်တံ ကၠောန်မံၚ် ပွပကီုပရိုက်ဂှ် ညံၚ်ဂွံဂွံပရေၚ်ထံက်ဂလာန်ကီု ရန်တၟံသာ်ဂှ်တုဲ ဖန်ဇန်မံၚ် ကမၠောန်ပကီုပရိုက် သွက်ဂွံဖံက်ခတိုဟ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဇၞော်ဇၞော် မပ္တံ နေပျဳဒဝ်၊ လ္ဂုၚ်၊ မာန္တလေဝ်၊မတ်မလီုတံဣရဏောၚ်ဂှ် နူရုၚ် (တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး) တေံ လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ်ပရိုၚ် ပ္ဍဲသေပ်တေမ်ဗာ ၅ ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.