Categories
ပရိုၚ်

ထၟာဲဂတ်စ်ဟတိုဟ် ပ္ဍဲဍုၚ်မြဝတဳ

ဂျူရဳဆာဲ – ပွိုၚ်ဍုၚ်ကရေၚ် ပ္ဍဲလ္တူဍုၚ်မြဝတဳဂှ် စၟတ်တ္ၚဲ ၂၂ ဏံ အခိၚ်ဗ္တံ ၜိုတ် ၈ နာဍဳဂှ် ထၟာဲဂတ်စ်ဟတိုဟ်အာတုဲ သ္ၚိဒၟံၚ်ကဵု ဒၞာဲလ္ၚဵုတံ တူအာကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ထၟာဲဂတ်စ်အပ္ဍဲရုၚ်ဂမၠိုၚ် အဃောပတိုန်မံၚ်လ္တူကွဳစက်ဂှ် ဂတ်စ်ကသဟ်တိတ်မံၚ်တုဲ တၠကွဳစက်ဂှ် ဂစာန်ဗက်ပတိတ်ကွဳစက်ညး မ္ၚးဍုၚ်ရ ၜိုန်ဂှ်ကီုလေဝ် ကွဳစက်ဂှ် စိုပ်ဂွံဂတမုက် ဘာဗ္တောန်လိက် တန်သၠုၚ် စၟတ် (၁) ဂှ် ဟတိုဟ်အာဟဂှ်ရောၚ် ညးဆဵုလဝ် နမတ်မွဲတၠ ဟီုရ။

“ဗီုရမျာၚ်ဗမ်ဒတုံစှေ်ရဗြူတိုန်၊ စခတိုဟ်မွဲမဗက်ဂှ် သၟေဟ်နူဂှ်လေဝ် ဆက်ခတိုဟ်အာရလေဝ်၊ ခတိုဟ်အာတုဲ မၞိဟ်ချိုတ်ဂှ်ဟွံမွဲရ” ဂှ် ညးဟီုရ။

လ္တူကွဳစက်ဂှ် ထၟာဲဂတ်စ် အောန်အိုတ် ၜိုတ် ၅၀ မ ပါမံၚ်ရောၚ်ဆိၚ်ဆကေတ်ရ။ ဟတိုဟ်အာတုဲဂှ် သၟာဒဳကွဳစက်ဂှ်လေဝ် ဂြိပ်ထောံရ။

ဟိုတ်နူဟတိုဟ်အာတုဲ သၟာပၠိုတ်ပၟတ် ပိတၠလေဝ် ဒးအာပသာန်ပၟတ်တုဲ ဒးအာဝပ်ညိကီုရ။ ဒၞာဲပွဳပွူဂှ်လေဝ် သ္ၚိမံၚ်ၜါမကဵု တာဲလ္ၚဵုလေဝ်တူအာကီုရ၊ ကွဳစက်ဖဍိုက်လဝ် ထၟာဲဂတ်စ်ဂှ် တူအိုတ်အာတုဲ ဘာဗ္တောန်လိက် တန်သၠုၚ်စၟတ် (၁) ဂှ်လေဝ် တူအာညိညကီုရောၚ်ဂှ် ညးဆက်ဟီုရ။

ဒၞာဲဂတ်စ်ဟတိုဟ်ဂှ် လ္တူဍုၚ်မြဝတဳ အကြာအရာပ် စၟတ် (၄ ကဵု ၅) မဒှ်ရ။ အခိၚ်ဟတိုဟ်ဂှ် ရဲနွံ လ္ပာ်မာဲဆံက်တံလေဝ် ရမျာၚ်ဟတိုဟ်ကီု ပၟတ်တူကီုဂှ် မိၚ်၊ ညာတ်မံၚ်ရောၚ် ရဲမာဲဆံက်မွဲတၠ ဟီုရ။

“ထေၚ်ကေတ်တှေ် ဍေံကၠုဟ်ဟပၠုပ်ဗမ် ဗီုလကၠာတေံပၠန်ဏေါၚ်၊ လက်ကြဴမှ ဂွံတီကေတ်ဂတ်စ်ဟတိုဟ်ဂှ်” သာ်ဏံ ညးဟီုရ။

ဂတ်စ်ဝွံ သွက်ဂွံပလံၚ်ဟပၠုပ်ဍုၚ်ဗၟာမဒှ်တုဲ တၠဂတ်စ်ဂှ် နာဲဝေန်လှာၚ်မဒှ်ရ။ ညးဝွံ ဟိုတ်နူဂတ်စ်ဟတိုဟ်တုဲ ကေၚ်ဒးလဝ်ထံၚ်ပွိုၚ်မွဲသၞာံရ။ လၟုဟ်လေဝ် ဂြိပ်ပါဲအာ လ္ပာ်မာဲဆံက်တေံရောၚ် အဖဝ်ညးဂှ် သၟာဒဳကွဳစကကလေဝ် ပါကီုအာရောၚ် ညးကြပ်ကဵု နာဲဝေန်လှာၚ်မွဲတၠ ဟီုရ။

လောန်ကၠုၚ် သၞာံ ၂၀၀၈ တေံလေဝ် ဂတ်စ်ဟတိုဟ်အာလဝ် အလန်ပထမနွံကၠုၚ်တုဲ အလန်ဏံဝွံ မဒှ်အလန်ဒုတိယရောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.