Categories
လိက်ပရေၚ်

မုဟိုတ်ဂကောံသၚ်သၟတ်တံ ဟွံထံက်ဂလာန် ဗော်ဒီမဝ်ကရေဇြဳ အလုံရးမန် ဒုၚ်ရုဲမာဲရော?

ကြက်နာဲ – ပေဲါရုဲမာဲဏံဂှ် ဟွံတပ်တးပုဟ်၊ အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာတံ ၜိုတ်သၠာဲထောံ ကယျိုၚ်ရရောၚ် ပတှေ်ကေတ်တုဲ သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံဗွဲမဂၠိုၚ် ဟွံထံက်ဂလာန် ဟွံပံၚ်တောဲကဵု ဗော်ဒီမဝ်ကရေဇြဳ အလုံရးမန်ရ။
ဒၟာနူကဵုဓရ်ပတှေ်ဏံတုဲ အကြာအလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာတံ ကၟာတ်လဒဵု ကရေပ်ဓရတ်မံၚ် ပရေၚ်ချဳဒရာၚ်ဂှ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံ ဟွံပံၚ်တောဲကဵု ဗော်ဏံပၠန်မ္ဂး ပရေၚ်ချဳဒရာၚ်ဗော်ဏံ အသိၚ်ဍိုန်လျတုဲ ဒးဒှ်ဓဝိၚ် ဂွိၚ်ဖေက် ဇၞးမာဲအောန်ရ။

မုဟိုတ်သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံ ဟွံထံက်ဂလာန်ဗော်ဏံရော။ တၚ်ယုတ်ဒေက် ပ္ဍဲကဵုဗော်ဏံ မုနွံရော။ ဟိုတ်နူကဵုပါလုပ် ဒုၚ်ရုဲမာဲကု အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာဟာ။ ဟိုတ်နူကဵု မၞိဟ်က္ဍိုက်ပ်ဗော်တံဏံဂှ် ဒှ်မၞိဟ်ဒေံါဇူ နူဌာနဝန်ဇၞော် အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာ ဂၠိုၚ်ဟာ။

ညးတံဂှ် ဒှ်မၞိဟ်ဍိုန်ၜတ်ပ္ဍဲကဵု လဂံါပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟာ။ ညးတံ ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ကေၚ်ဒှ်လဝ်ညးယိုက်ဝန် အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာ ကဆံၚ်ဒေါဝ်တုဲ ဒှ်ညးဍိုန်ၜတ် ပ္ဍဲကဵုဒတူလိုၚ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဟီုဂွံကၠာလေဝ် မုဟိုတ် ဟွံထံက်ဂလာန်ညးတံရော။

အကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တ္ၚဲဏံဂှ် ကိတ်ညဳအိုတ် ဂွံပံၚ်တောဲကဵုအလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာတံတုဲ ဒုၚ်ရုဲမာဲဟီုဂှ် ဒှ်ဂကောံညးတံဏံရ။ ပဲါနူကဵုဂကောံညးတံတုဲ ဂကောံဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူမန် မဇၞးလဝ်မာဲ ပ္ဍဲကဵု ၁၉၉၀ တေံလေဝ် ဒှ်ဟွံမာန်။ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလေဝ် ဒှ်ဟွံမာန်။ ပရေၚ်ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်ကဵု ဒတူဒလိုၚ် ဟွံတုပ်။ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဒစဵုးဒစးတွဵုရ။ တော်ကဵုသၞောဝ်အလဵုအသဳပၞာန်တုဲ ဒုၚ်တဲဟွံမာန်ဂှ် ဒှ်အလုံဂၠးတိရ။ ဗီုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံကောန်ဂကူမန်ကီု ဗော်အေန်အေလ်ဒဳတံလေဝ် ဒုၚ်တဲဟွံမာန်ရ။

ဗီုဂှ်ကဵု အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာလေဝ် “ကေတ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ပေၚ်ဍာ်ကၠံ” ဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်ပုဟ်။ ဍေံလေဝ်ကဵုဟွံမာန်။ ယဝ်ရ ဍေံကဵုထောံဍာ်ကၠံတှေ် ဍေံလေဝ်ချိုတ်ဏောၚ်။ ဍေံဟွံကဵုမွဲသာ် ကေမ်ဓရတ်လဝ်အဝဵု ဗီုကၠာတေံလေဝ် ဍေံမံၚ်ဟွံဂွံပုဟ်။

အခိၚ်ဏံဂှ် ဒှ်အခိၚ် “ညးဒုၚ်ယှအ် အဲဒုၚ်ယှအ်ရ။” အခိၚ် “ဒးညှိညးသ္ကအ်ရ။” ရဲပၠန်ဂတးတံ ဂွံဗတိုက်ဖအးထောံ အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာဂှ်လေဝ် ဒှ်ဟွံမာန်။ အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာလေဝ် ပတိတ်က္ၜၚ်ကျာ၊ ကာခရောပ်တံတုဲ ဂွံဖအးထောံ ရဲသပုန်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ်လေဝ် ဍေံကၠောန်ဟွံထေက်တုဲ ပၞော်တိတ်ဟီုဂှ် ပေဲါရုဲမာဲဏံမွဲဟေၚ်ရ။

နကဵုအလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာတံ ဣဏံ အဝဵုဂွံ ပုံစွံကဵုညးဍုၚ်ကွာန်မွဲတဲဓရ်ဂှ် ဍေံဒှ်ဟွံမွဲတုဲ ၜိုတ်ဍေံထိၚ်ဂွံဂှ် ဍေံထိၚ်လဝ်ကၠာရ။

အခိၚ်ဏံဂှ် ဍေံလေဝ်ဗလးလဝ် မၞိဟ်သ္ပစၞးကဵုဍေံတံ၊ ဇကုလေဝ် ဒးဗလးလဝ် မၞိဟ်သ္ပစၞးကဵုဂကူဇကုတုဲ တက်ကျာ ဝေၚ်ဒုၚ်ရုဲမာဲထေက်ရ။ ပ္ဍဲကဵုအလဵုအသဳတိုန်တၟိ သၞာံဂတဏံကဵု ကၠတ်ထဝ် ကဆံၚ်ကဆံၚ်တံ ဝေၚ်ကဵုကေတ် အဝဵုအာဏာဒးရး စှေ်စိုတ်မ္ဂး ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲမသုန်သၞာံဂတတေံ ပရေၚ်ယှအ်ဖျေံနူကဵုသွာၚ်ပၞာန်ဂှ် ဍေံဂၠိုၚ်တိုန်မာန်ရ။

အခိၚ်တ္ၚဲဏံ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ အလုံရးမန်ဂှ် တုပ်တဴ မၞိဟ်စၞးအာဂတတုဲ လ္ပာ်အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာဂှ် ဂကောံဗော်ခိုၚ်ကၠိုက် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တုၚ်ဇြုၚ်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ်စၞးအာဂတ လ္ပာ်အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာရ။
ပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲ နူကဵုအလဵုအသဳပၞာန် ဂွံစိုပ်အလဵုအသဳ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂှ် ဒးအာကဆံၚ်ကဆံၚ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုအေန်ဒဝ်နဳယှာဂှ်လေဝ်ကီု၊ ကမ်ဗဝ်ဒဳယျာကီု၊ ဗဳယာပ်နာမ်ကီုဂှ် ဗီုဏံရ ဍေံတံပြံၚ်လှာဲအာလဝ်နဲကဲဏံရ။

မုဟိုတ်ပိုဲတံဟွံစွံစိုတ် ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ အလုံရးမန် နကဵုမၞိဟ်စၞးပၠတရဴပိုဲရော။ ယဝ်ရ ပိုဲတံစွံစိုတ် နကဵုညးစၞးပိုဲတံမ္ဂး ပိုဲတံကဵုမာဲကဵုညးတံဟွံမာန်ပုဟ်ဟာ။ ပိုဲဟွံထံက်ဂလာန်ညးတံဟွံမာန်ဟာ။
ပိုဲတံဟွံကဵုမာဲကဵုဗော်ဒီမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန်တုဲ ပိုဲကဵုမာဲကဵုကျဖောအ်ဟာ။ ကဵုကျဖောအ်ဂှ်လေဝ် ဟွံမိက်ကဵုမာဲ။ ကဵုမာဲကဵုညးဂှ်ရော။

ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲအလန်ဏံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံ၊ ဂကောံညးဍုၚ်ကွာန်မန် ကြပ်ကဵုဂကောံသၚ်သၟတ်တံကီု၊ ဂကောံမန်စိုပ်ဍုၚ်မ္ၚးတံလ္ၚဵုကီု ဟွံမိက်သ္ပစၟတ်သမ္တီ၊ မိက်ဂွံဗကပ်ဗဗေၚ်ကဵု ပေဲါရုဲမာဲဏံရ။ ပဲါနူကဵုဂကောံသၚ်သၟတ်မန်၊ ဂကောံညးဍုၚ်ကွာန်၊ ဂကောံသၚ်ဗၟာ၊ ဂကောံညးဍုၚ်ကွာန်ဗၟာ၊ ကေုာံ ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံကီု အလဵုအသဳဍုၚ်သၟာၚ်တံကီု ဂလိုၚ်လဵုကဵုဒြဟတ်ဒရိုဟ်လေဝ် အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာဂှ် ဍေံကေတ်ဂၠံၚ်ဟွံသေၚ်ရ။

ယဝ်ရပိုဲဟီု ချဳညိတှေ် ခိုဟ်ညိဂှ် ဍေံဟွံဗၠေတ်ပုဟ်။ ဆဂး ချဳနဲကဲလဵုရောဂှ် ဒးလ္ၚတ်ကၠာရ။ တုပ်တဴညံၚ်ရဴ ဗညာဓရာံကီု ဂွံဂွံဆဵုထောၚ်ပၞော်ပဠောံခရောပ် သရာဲသဂံၚ်ကြုက်ထောၚ်စါ်ဂှ် ဒးလှေ်ပတှေ်ဗက်ဍေံဂှ်လေဝ် လ္ပဝိုတ်ထောံညိ။

ပ္ဍဲကဵုမ္ၚံက်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လၟုဟ်ဏံဂှ်လေဝ် ဗၟာပန်တှေ်ဇကုပန်ကီု၊ ဗၟာလှေ်တှေ် ဇကုလှေ်ကီု။ ဍေံရုဲမာဲတှေ်ဇကုလေဝ် ဒုၚ်ရုဲမာဲကီု။ အကာဲအရာဲလၟုဟ်ဂှ် သီုဍာ်သီုပၟတ် ဒးရပ်လဝ်တုဲ သွာၚ်ပၞာန်ဂှ်လေဝ် ဒးနွံ သွာၚ်ဒုၚ်ရုဲမာဲဂှ်လေဝ် ဒးနွံတုဲ နကဵုဂကောံ ဗော်ဒီမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် ဒုၚ်ရုဲမာဲဂှ် ဒှ်လက်သြန်ခိုဟ်မွဲတုဲ တုပ်တဴညံၚ်ကဵုဍာ်ရ။ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ဗော်ဒီမဝ်ကရေဇြဳအလုံကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဒစဵုဒစး စံၚ်တုဲ ဗော်အလုံရးမန်ဏံ နကဵုရဲ ဒးသြိုဟ်ပလိုတ်ဟေၚ် ပရေၚ်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ဒတူဒလိုၚ်အာဗီုဏံထေက်ရ။ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဗၟာတ္ၚဲဏံဂှ် ဒးခွလဝ်ထေက်ရောၚ်။ ခွလဝ်ဂှ် ဒှ်အကာဲအရာခိုဟ်အိုတ်ရောၚ်။

နကဵုဂကောံသၚ်မန် ဂကောံညးဍုၚ်ကွာန်မန်တံဂှ် မွဲလ္ပာ်ဂှ် ဒစဵုဒစးကဵု ပေဲါရုဲမာဲတုဲ မွဲလ္ပာ်ဂှ် ဒးထံက်ဂလာန်ဘိုၚ်စန်ဒက်ကဵု ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန်ထေက်ရောၚ်။ ဒစဵုဒးစကဵုအလဵုအသဳဗၟာတုဲ လ္ပဒစဵုဒစးကဵု ဗော်အလုံရးမန်ညိ။ ဒးဘိုၚ်စန်ဒက်ကဵု ချဳဒရာၚ်ကဵု ဗော်အလုံရးမန်ထေက်ရောၚ်။ ထက်ဂလာန်ဗော်အလုံရးမန်ဂှ် ဒးကဵုလှုဲဟွံသေၚ်ပုဟ်။ ချၜိုတ်စုတ်မာဲကဵုညးတံဂှ် ဒှ်ထံက်ဂလာန်ကဵုညးတံရောၚ်ဂှ် ပတိုန်ဏာလညာတ်ပါ်ပဲါရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.