Categories
သၟာန်သွဟ်

ဒုတိယပေန်လုၚ်ဏံ ယဝ်ထမံက်ရုပ်ရဴမာန်မ္ဂး ဒှ်ဂုဏ်ဖဵု အလုံဍုၚ်မွဲရောၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဟီု

ကေၚ်ကာဗဟဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲတၠညး

စပ်ကဵု သွက်ဂွံထမံက်ရုပ်ရဴ ဒုတိယပေန်လုၚ်ဂှ် ဂကောံပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဗွဲမဂၠိုၚ်တံ ဒုၚ်တဲထံက်ဂလာန်နွံကၠုၚ်ဒၟံၚ်ကီုရ ဗီုဂှ်ကီု လ္ပာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလေဝ် ဗီုလဵုလစွံစိုတ် လတူပေန်လုၚ်ဏံနွံရော ဂွံတီကေတ်မာန်ဂှ် မိရိုၚ်မြဟ် သၟာန်သွဟ်လဝ်ကဵု ကေၚ်ကာဗဟဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲတၠညဳမဒှ်ရ။

သၟာန် ။ ။ စပ်ကဵု တၚ်အာတ်မိက် ဒုတိယပေန်လုၚ်ဂှ် နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဗီုလဵုညာတ်ရော။

သွဟ် ။ ။ ဒုတိယပေန်ဏံဂှ် ပရေၚ်ကမၠောန်ညးတံ ဒုၚ်လဝ်သဇိုၚ်ကဵု ပရေၚ်ဒဳမဝ်မရေဇြဳဏောၚ်၊ ဒုၚ်လဝ်သဇိုၚ်ကဵု ပရေၚ်ကံကုသဵုဇကု ဇကုဖန်ကေတ်ဏောၚ် ဒုၚ်လဝ်သဇိုၚ်ကဵုပရေၚ်ကလေၚ်ဆာန်ကၟိန်ညးသကအ်ဏောၚ်ဒှ်တုဲ နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိပိုဲ ဒုၚ်တဲရောၚ်။

သၟာန် ။ ။ လ္တူ ဒုတိယပေန်လုၚ်ဏံ နကဵုအလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာတံဟီုကၠုၚ်လဝ် အပ္ဍဲလိက်ပရိုၚ်ဍေံတံဂှ် ဒုတိယပေန်လုၚ်ဏံ ဒှ်ဂၠံၚ်တရဴခိုဟ်မွဲဟွံသေၚ်ပုဟ် နကဵုချပ်လပအ်သက်က်ဟေၚ်ရဂှ် ချူထမံက်ကၠုၚ်လဝ်နွံမံၚ် လတူဂှ်ရော နကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဗီုလဵုညာတ်ရော။

သွဟ် ။ ။ အလဵုအသဳပၞာန်တံဂှ် ဍေံတံရပ်လဝ်ဝါဒမဟာဂကူဏောၚ်၊ ရပ်လဝ်သၞောတ်တၠအဝဵုပၞာန်ဏောၚ်ဒှ်တုဲတှေ် ပရေၚ်ကမၠောန်ပေန်လုၚ်ဏံဂှ်လေဝ် ဒစဵုဒစးမံၚ်ကဵု ဍေံတံပေၚ်ၚ်ဏောၚ် ဟိုတ်ဂှ်ရ နကဵုအလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာတံ ဟီုဗီုဂှ်ဏောၚ် ပိုဲညာတ်ကေတ်ဗီုဂှ်ရ။

သၟာန် ။ ။ စိုတ်ဓာတ်ပေန်လုၚ်ဂှ် မုရော၊ မုအဓိပ္ပါယ်ရော။

သွဟ် ။ ။ စိုတ်ဓာတ်ပေန်လုၚ်ဟီုဂှ် ကောန်ဂကူတံကဵု ဗမာတံ ကေတ်ဗၠးၜးမွဲစွံဏောၚ် ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု ကံကုသဵုညး ညးဖန်ကေတ်တုဲတှေ် ဒက်ပတန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ (ဖက်ဒရယ်) တုဲ မံၚ်အာမွဲစွံဏောၚ်။

သၟာန် ။ ။ ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဂွံကလေၚ်ဆာန်ကၟိန်ရောၚ်သကအ်ဂှ် ဒုတိယပေန်လုၚ်ဏံ ဒှ်ဂၠံၚ်ခိုဟ်မွဲရဟာ။

သွဟ် ။ ။ ပထမပေန်လုၚ်တေံဂှ်လေဝ် ပတဝ်လဝ်က္ဍိုပ်ခိုဟ်မံၚ်ဏောၚ်၊ ဒုတိယပေန်လုၚ်ဏံလေဝ် ပတဝ်လဝ်က္ဍိုပ်ဂှ်တှေ် သီုပရေၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဏောၚ်၊ သီုပရေၚ်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဏောၚ် သီုပရေၚ်ဆာန်ကၟိန်ဏောၚ်တှေ် သွက်ကောန်ဂကူတံဟီုတှေ် ဒုတိယပေန်လုၚ်ဏံဂှ်တှေ် ဒှ်ဂၠံၚ်တရဴခိုဟ်မွဲဏောၚ် ညာတ်ကေတ်ဗီုဂှ်လေဝ်။

သၟာန် ။ ။ ပထမပေန်လုၚ်တုဲကၠုၚ်တေံဂှ် မုထမံက်ရုပ်ရဴ မုဂုဏ်ဖဵုနွံကၠုၚ်ကီုရော။ လတူဒုတိယပေန်လုၚ်ဏံရော ဗီုလဵုစၟဳညာတ်စလဝ်နွံမံၚ်ကီုရော။

သွဟ် ။ ။ အခိၚ်တေံ လက်ထက် (ဖဆပလ) ကၠာဟွံဂွံဗၠးၜးတေံဂှ် ဗိုလ်ချူပ်အံၚ်သာန်တံ အာတ်မိက် ပရေၚ်ဗၠးၜး ပ္ဍဲကဵု ဍုၚ်အၚ်္ဂလိက်တေံဏး အခိၚ်ဂှ် အၚ်္ဂလိက်တံ ဗီုလဵုဟီုရောဟီုတှေ် ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ကေတ်ဗၠးၜးကီုဟာ အလုံမွဲဍုၚ်ဂွံဗၠးၜးတှေ် ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ တုပ်စိုတ်မှ ဗၠးၜးဏောၚ် ဟိုတ်ဂှ်ရတှေ် ဟိုတ်နူကဵု ပထမပေန်လုၚ်ဏောၚ် ဍုၚ်ပိုဲ အလုံမွဲဍုၚ် ဗၠးၜးကၠုၚ်လဝ်၊ အေဂှ်ရတှေ် ဂုဏ်ဖဵုပေန်လုၚ်ဂှ်တှေ် အဓိကဂှ်တှေ် ဂွံကၠုၚ်ဗၠးၜးရ။ ယဝ်ရ ပေန်လုၚ်ဒုတိယဏံ ဂွံကၠောန်အာခိုဟ်ဟ်ဏောၚ် ယဝ်ရဍေံအံၚ်ဇၞးအာဏောၚ်ဒှ်တှေ် သွက်ကောန်ဂကူတံကီု သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်တံဖအိုတ် သီုသွက်အလဵုသဳပၞာန်တံဂှ်တှေ် ဂုဏ်ဖဵုဇၞော်ဇၞော်ဂှ် ဍေံဒှ်မွဲဏောၚ်လေဝ်။

သၟာန် ။ ။ သဘၚ်သဳကၠဳ ဒုတိယပေန်လုၚ်ဏံဂှ် တၚ်ပွမကော်ချဴ (စိန်ခေါ်မှု) ဂှ် မုရော၊ မုနွံရော။

သွဟ် ။ ။ အဓိကဂှ်တှေ် ဒုတိယပေန်လုၚ်ဏံဂှ် တၚ်ကော်ချဴဟီုဟီု (စိန်ခေါ်မှု) ဟီုဟီုရလေဝ် အဓိကဂှ်တှေ် ဒှ်အလဵုသဳပၞာန်ရဏောၚ် မုဒှ်ဟီုတှေ် လၟုဟ်ဟီုဂှ်တှေ် ဇြဟတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂမၠိုၚ်ကီု ဂကောံကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်ကီု ဒုၚ်မံၚ်တုဲသီုဖအိုတ်ရ သွက်လပါ်ၜါသွာၚ်ဏံဂှ် ခက်ခုဲဟွံမွဲဟီုစဂွံမံၚ်ကီုရ။ ဆဂး အလဵုအသဳပၞာန်တံဂှ် ဟွံဒုၚ်တဲတွဵုတုဲ အလဵုအသဳပၞာန်ဂှ်ဂှ် ဒှ်တၚ်ပွမကော်ချဴရ။

သၟာန် ။ ။ ဒုတိယပေန်လုၚ်ဏံဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပါလုပ်မံၚ်ကီုဟာ။ ဗီုလဵုပါလုပ်မံၚ်ကီုရော။

သွဟ် ။ ။ အရာဏံဂှ်တှေ် ဆေၚ်စပ်ကဵု ဒုတိယပေန်လုၚ်ဏံဂှ်တှေ် ရဲထမံက်ရုပ်ရဴတံဂှ် အဓိက ရဲသွာၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဗွိုၚ်နွံပ္ဍဲဍုၚ်တေံဏောၚ်ဏး တ္ၚဲဏံ ဟီုဂှ်တှေ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိပိုဲဂှ်တှေ် ပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော်ဂှ်လေဝ် ဟွံမွဲရပုဟ် ပိုဲဂှ် ဂွံစိုပ်ပ္ဍဲဗွိုၚ်ချဳဒရာၚ်ဟီုဂှ် ဟွံလောဲရပုဟ် ဆဂး မုဒှ်ဒှ်ရ ယဝ်ရအကာဲအရာကဵု ပါလုပ်ဂွံဏောၚ်တှေ် ဗော်ပိုဲဂှ်တှေ် ပါလုပ်ဏောၚ်။ တန်တဴကဵုအကာဲအရာတုဲတှေ်လေဝ် ကဏ္ဍလဵုပါလုပ်ဂွံဂှ် နွံဏောၚ် ပြဟ်ဟ်ဏံဂှ်တှေ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဟီုဟွံမာန်ဏီပုဟ်။

သၟာန် ။ ။ ဒုတိယပေန်လုၚ်ဏံဂှ် သွက်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ မုအဓိပ္ပါယ်နွံမံၚ်ကီုရော။

သွဟ် ။ ။ အဓိကဂှ်တှေ် တ္ၚဲဏံကောန်ဂကူပိုဲ ရပ်လွဟ်တုဲ လုပ်မံၚ်ပေါဲဗတိုက် နကဵုဗော်၊ နကဵုဗော်ပိုဲ ရပ်လွဟ်တုဲ လုပ်မံၚ်ပေါဲဗတိုက်ကီု အဓိက ကောန်ဂကူပိုဲ နွံမံၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်တေံ ချဳဒရာၚ်မံၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဖအိုတ် သီုဖအိုတ်ဂှ်တှေ် အဓိက ကံကုသိုလ်ပိုဲ ပိုဲညံၚ်ဂွံဖန်ဖက်ကေတ်မာန် ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ်ညံၚ်ဂွံမံက်ဂှ်ရ ပိုဲစၟဳစမံၚ် ဟိုတ်ဂှ်ရတှေ် ဒုတိယပေန်လုၚ်ဏံလေဝ် ပတဝ်လဝ်က္ဍိုပ်ကဵုအေဂှ်ရတှေ် ယဝ်ရဒုတိယပေန်လုၚ်ဏံ ဍေံပြေပြံၚ်ဏောၚ် ဍေံတုဲဒှ်အာခိုဟ်ဟ်ဏောၚ်တှေ် ဂုဏ်ဖဵုဂကူဂှ်တှေ် ဍေံဒှ်ပေၚ်ပေၚ်ဏောၚ် ကောန်ဂကူသၟးဟွံသေၚ် သီုအလုံမွဲဍုၚ်မွဲ ဒှ်ဂုဏ်ဖဵုဇၞော်ဇၞော်မွဲဏောၚ်။

သၟာန် ။ ။ ပထမပေန်လုၚ်တုဲကၠုၚ်တေံဂှ် မန်ပိုဲလေဝ် ဟွံပါလုပ်လဝ်ပုဟ် ကာလစိုပ် ပ္ဍဲကဵု သဘၚ်သဳကၠဳ တၚ်ကျဳ (တောၚ်ကြီးညီလာခံ) ဂှ်မှ မန်တံပါလုပ်ကၠုၚ် ဟိုတ်ဂှ်ရ အပ္ဍဲ ဒုတိယပေန်လုၚ်ဏံဂှ် နကဵုမန်တံ တၚ်စၟဳညာတ်ကေတ် ဗီုလဵုနွံမံၚ်ကီုရော။

သွဟ် ။ ။ ဆေၚ်စပ်ကဵု ပထမပေန်လုၚ်တှေ် ရံၚ်ကေတ်အကာဲအရာအခိၚ်တေံဂှ်တှေ် မန်သၟးဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ကရေၚ်၊ ရခါၚ်တံလေဝ် ဟွံပါလုပ်ကၠုၚ်လဝ်ပုဟ်၊ ဗီုဂှ်နွံကၠုၚ်လဝ် ဆဂး မုဒှ်ဒှ်ရ အေပ္ဍဲကဵု တၚ်တုပ်စိုတ် ပေန်လုၚ်ပထမဂှ်တှေ် ကောန်ဂကူ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်သှေ်တံဂှ်လေဝ် အခေါၚ်ဂွံထေက်တှေ် ညံၚ်ဂွံဂွံအာ ပါမံၚ်မွဲတၚ်ဏောၚ် အေဂှ်ရတှေ် ယဝ်ရ အတိုၚ်ပေန်လုၚ်ပထမတေံ ယဝ်ရရုပ်ရဴမံက်ကၠုၚ်တှေ် ကောန်ဂကူပိုဲလေဝ် အခေါၚ်ဂွံထေက်ဂှ် ဂွံကၠုၚ်ဏောၚ် ညာတ်ဟဂှ်လေဝ် ၜိုန်ရဟကုဟွံပါလုပ်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲကဵုတၚ်ရန်တၟံတေံဂှ် အရၚ်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်သှေ်မံၚ်တံဂှ် ပါလုပ်မံၚ်တုဲတုဲရလေဝ်။

သၟာန် ။ ။ လတူဒုတိယပေန်လုၚ်ဏံ နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ သာ်လဵု မိက်ဂွံဟီု ထပ်ဗပေၚ်စုတ်နွံမံၚ်ဏီရော။

သွဟ် ။ ။ တ္ၚဲဏံ ဟီုတှေ် ဆေၚ်စိုပ်ကဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ပိုဲ ဂွံၜိုဟ်သြိုဟ်အာဏောၚ် ပြဿနာဍုၚ်ပိုဲ ဍေံဂွံတုဲဒှ်အာဏောၚ်ဂှ် အခိၚ်တေံ နူကုလသမဂ္ဂတံလေဝ် နူသၞာံ ၁၉၉၄ တေံရ ဖျေံလဝ် ဍုၚ်ပိုဲဏံဂှ် နကဵု ဂကောံဒဳမဝ်ကရေဇြဳတံကီု ဂကောံ ကောန်ဂကူ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံကီု နကဵုအလဵုအသဳပၞာန်တံ ပိသွာၚ် တက်ကျာသဳကၠဳတုဲမှလေဝ် ပရေၚ်ဍုၚ်ပိုဲဏံ ဍေံပြေပြံၚ်မာန်မံၚ်ဏောၚ် အေဗီုဂှ် ဍေံနွံမံၚ် ဗီုဂှ်ကီုရ ပ္ဍဲကဵု ဒုတိယပေန်လုၚ်ဏံလေဝ် ဇြဟတ်ပိက္ဍိုပ်ဏံ ပါလုပ်တုဲ ယဝ်ထမံက်ရုပ်ရဴမာန်ဏောၚ်ဒှ်တှေ် ခိုဟ်ဂှ် သက်ဟီုဟွံမွဲရ။ အကာဲအရာတ္ၚဲဏံဟီုဂှ်တှေ် ဍုၚ်ပိုဲ ဂွံကၠုၚ်ဗၠးၜးဂှ်တှေ် ၆၀ သၞာံပြၚ်ကၠုၚ်ယျ ဆဂး ဟိုတ်နူကဵု ရဲဂွံလဝ်အဝဵုတံ ရဲအုပ်ဓုပ်ကၠုၚ်လဝ်ဍုၚ်အဆက်က်တံ ဟိုတ်နူ ရပ်လဝ်ဝါဒမဟာဂကူဏောၚ် ရပ်လဝ်သၞောတ်တၠအဝဵုဏောၚ်တုဲတှေ် ဍုၚ်ပိုဲ ဂြုဲစှေ်မံၚ် သက်ဟီုဟွံမွဲရ လၟုဟ်ဂှ်တှေ် ဍုၚ်ပိုဲ သွက်ဂွံပြံၚ်လှာဲဟီုတှေ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံကီု ကောန်ဂကူတံကီု သီုဖအိုတ်ဂှ် နွံပၟိက်မံၚ်ရဏောၚ်တှေ် ယဝ်ရ အကာဲအရာတ္ၚဲဏံ ဆေၚ်စပ်ကဵု ပရေၚ်ကော်ချဴပေန်လုၚ်ဂှ်တှေ် ဒှ်အလဵုအသဳပၞာန်ရဏောၚ် ယဝ်ရအလဵုအသဳပၞာန်တံလေဝ် စိုတ်ဓာတ်ညးတံပြံၚ်အာတုဲတှေ် ယဝ်ညးတံပါလုပ်မာန်ဏောၚ်တှေ် ပရေၚ်ဍုၚ်ပိုဲဏံဂှ်တှေ် သွက်ဂွံၜိုတ်သြိုဟ်အာဏောၚ် ပြဿနာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂွံတုဲဒှ်အာဂှ်လေဝ် ဒှ်လဂါံပထမဏောၚ် အေဂှ်ရတှေ် ဒုတိယပေန်လုၚ်ဏံ နကဵုရှ်သာနွံနွံ ယဝ်ကၠောန်အာမာန်တှေ် သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်တံကီု သွက်ကောန်ဂကူကီု ဍေံဒှ်ဂုဏ်ဖဵုဇၞော်ဇၞော်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.