Categories
ပရိုၚ်

ဒက်ပ္တန်ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်(ဗဟဵု) ပ္ဍဲဒၞာဲတိုက်ရံၚ်လိက်နာဲယှိုဲကျေန်

နာဲမာန် – ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂမၠိုၚ်တံ ပံၚ်ကောံကၠောန်သ္ပကောံဓရီု ဒၞာဲတိုက်ရံၚ်လိက် ဥက္ကဌနာဲယှိုဲကျေန်၊ ဍုၚ်မတ်မလီု ပ္ဍဲဂိတုဂျူလိုၚ် (၂၄) တုဲကၠုၚ်ဏံတုဲ ဒက်ပ္တန်ဂကောံလိက်ပတ် ယေန်သၞာၚ်မန်(ဗဟဵု) ဂကောံမန်တၟိမွဲဂကောံရ။

“ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်တံဂှ် နွံကၠုၚ်မံၚ်တုဲတုဲရ၊ဂကောံပွိုၚ်ဍုၚ်သီုဖအိုတ်ဂှ် ပံၚ်ကောံတုဲ ပံက်ကၠုၚ်ဂကောံပံၚ်ကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်ဂှ်လေဝ်တုဲအာရ။ ဆဂး လၟုဟ်ရံၚ်ကဵုအကာဲအရာ တုဲပြံၚ်ထောံနဒဒှ်ဂကောံဗဟဵုမွဲထေက်ရ” သာ်ဝွံ ဥက္ကဌကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် (ဗဟဵု) နာဲသိုက်လောန် ဟီုဏာ ဂလာန်ပ္ဍဲကောံဓရီုဂှ်ရ။

ဂကောံဍုၚ်မတ်မလီုကဵု ဍုၚ်လ္ဂုၚ်ၜါဍုၚ်ဏံဝွံ နကဵုလုပ်ဗဗွဲသၞောဝ်အလဵုအသဳတံ သ္ပလဝ်စၟတ်သမ္တီ ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် ဟီုကီုလေဝ် လၟုဟ်မ္ဂးဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် နူကဵုဂကောံအလဵုအသီတံဟွံကဵုလဝ်အခေါၚ်ဆက်အာယုက် သ္ပစၟတ်သမ္တီဂကောံ ဏီရ။

ပ္ဍဲကောံဓရီု ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်(ဗဟဵု) ဏံဂှ် နူကဵုညးစၞးဂကောံလိက်ပတ် တွဵုရးဍုၚ်မန်၊ ရးဒေသဗဂေါ၊ ရးဒေသလ္ဂုၚ်၊ရးဒေသဇၞော်တၞၚ်သဳ သီုဖအိုတ် ၜိုတ် ၁၀၀ တၠတံ တိုန်စိုပ်လဝ်ရ။

ဌာန်ဒတန် ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်(ဗဟဵု)ဂှ်စွံပ္ဍဲဒၞာဲတိုက်လိက်ဥက္ကဌဇၞော်နာဲယိှဲုကျေန် အရာပ်ၚာၚ်ဒဵု၊ဍုၚ်မတ်မလီုဒှ်တုဲ တိုက်ရံၚ်လိက်ဏံဝွံ လၟုဟ်ဟွံဆေၚ်စပ်ကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရ။

အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ ဒေံါပန်ပှော်ကၠာဟွံဂွံလီုတေံဂှ်သိုၚ်ခၞံလဝ် တိုက်ရံၚ်လိက်ဏံ နကဵု အထံက်အပၚ်အလဵုအသဳကီုသီုကဵုအထံက်အပၚ်ကောန်ဂကူမန်တံဒှ်ကီုတုဲ သွက်လိက်ပတ် ယေန်သၞာၚ်ကောန်ဂကူမန်ကေုာံ ပရေၚ်မှာဇန်နာနာတံ ဂွံဆက်ရၚ်တၠုၚ်ပရေၚ်ဂကူမာန်ရန်တၟံလဝ် ရောၚ် ဂွံတီရ။

“ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်ဗဟဵု ညံၚ်ဂွံဒှ်ဂကောံလုပ်သၞောဝ် ဂွံဆက်တန်တဴအာမာန် ဆက်ကၠောန်အာတုဲ တိုက်ရံၚ်လိက်ဏံ ညံၚ်ဂွံတန်ကြန်အာဍာ်ဇမၠိၚ်မာန်ဂှ်လေဝ် ဒးထပ်ဒက် ပတိုန်ကော်မတဳမၚ်မွဲထိၚ်ဒဝ်တံကီုရောၚ်” သာ်ဝွံ ဥက္ကဌဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်ဗဟဵု ရုဲပတိုန်လဝ်လၟုဟ် အစာသဝ်ဒံက်တာဟံၚ်ဍုၚ် ဟီုရ။

ပ္ဍဲကောံဓရီု ဂကောံပံၚ်ကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် ပ္ဍဲဂိတုမေ ၁၅ ဂှ် နဒဒှ်ဥက္ကဌရုဲစှ်ပတိုန်လဝ် အစာသဝ်ဒံက်တာဟံၚ်ဍုၚ် ဂွံတီရ။

ဥက္ကဌတြေံဂှ် အစာသဝ်ဒံက်တာမာံနဲသဝ်တုဲလၟုဟ်ဂှ်ဒှ်ဒၟံၚ်ဝန်ဇၞော်ကိုန်စဳဇန်ကေုာံပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်
ပ္ဍဲဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးမန်ရ။

ဂကောံပံၚ်ကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်ဂှ် ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂမၠိုၚ်၊ ဂကောံ လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်ဗုဒ္ဓဘာသာဥတုကညၚ် ကေုာံ ဂကောံဗ္တောန်လိက်မန်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂမၠိုၚ်၊ဂကောံ ထံက်ပၚ်ဗ္တောန်ပညာတက္ကသိုလ်၊ ဂကောံထိၚ်ဒဝ်မၚ်မွဲအာဲကၟာဲယေန်သၞာၚ်မန်၊ ဂကောံသၟတ်မန် ပံၚ်ကောံ၊ ဂဂောံတၠပညာဇာတ်မန်ကေုာံ ဂကောံဂဳတအလုံကောန်ဂကူမန်တံ ပံၚ်ကောံတုဲ စပံက်ပတိုန်လဝ် ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၀၈/၂၀၀၉) ဂွံတီရ။

 

ပရေၚ်ဒုၚ်ဝန်မှာရာ 

ပရိုၚ်စၟတ်တ္ၚဲ (၂၈) ပတိတ်လဝ် ‘ဒက်ပ္တန်ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်(ဗဟဵု) ပ္ဍဲဒၞာဲတိုက်ရံၚ်လိက်နာဲယှိုဲကျေန်’ ဒၞာဲကၠောန်ဗဒှ်ကောံဓရီုဂှ် ဗၠေတ်မှာရာ နွံတုဲ နူကဵုဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ပိုဲတအ် ဒုၚ်ဏာဂုဏ်ရ။ 

ဟိုတ်ဂှ်ရ အတို်ၚ်မွဲပရိုၚ်ဂှ် စၞး ‘တိုက်ရံၚ်လိက် နာဲယှိုဲယျေန်’ ဂှ် သွက်ဂွံဗှ် ‘ဇြပ်သဘၚ်ဓရ်မန် ဍုၚ်မတ်မလီု’ ညိဂှ် အာတ်မိက်ဏာရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.