Categories
ပရိုၚ်

ပွိုၚ် ၁၀ မဏေတ်ဟေၚ် ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ကၠောန်သ္ပကောံဓရီုကာတၟေၚ်

မာံသုတ – ကောံဓရီုကာတၟေၚ် ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်(၁/၂၀၁၁) ဝွံ နူကၞေအ်ဏံလံပွိုၚ် ၁၀ မဏေတ်ဟေၚ် ကၠောန်သ္ပဏာ ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုရဂှ် လိခ်ပရိုၚ်အလဵုအသဳတြးပတိတ်လဝ်တ္ၚဲဏံရ။

တုပ်ကဵုသဘဴကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်တွဵုရးတၞဟ်ဟ်ကီု သွက်ဂွံပြံၚ်သၠာဲပလေဝ်ပလေတ်ဏာဌာနဝန်ဇၞော်ဂမၠိုၚ်တံတုဲ ကၠောန်သ္ပကောံဓရီုဏံဂှ် ဂွံတီရ။

လိက်ပရိုၚ်အလဵုအသဳဗၟာ
လိက်ပရိုၚ်အလဵုအသဳဗၟာ

နကဵုဥက္ကဌဗော်အလုံဒေသရးမန် နာဲဇၞူမန်ဂှ် “အပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ညးတံ မုညးတံဟီုဂးသဳကၠဳဒၟံၚ်ဂှ် ဝန်ဇၞော်ရဲဗော်ပိုဲတံ အခေါၚ်ကလေၚ်လဴထ္ၜးသောၚ်ကလးလေဝ်ဟၟဲ၊ နကဵုအဲလေဝ် ဝန်ဇၞော်နူဗော်ပိုဲတံ မုကၠောန်သ္ပရေၚ်တၠုၚ်ဒၟံၚ်ဂှ်လေဝ် အဲကေတ်ဟွံဒး” သာ်ဝွံ ဟီုလဴရ။

ဝန်ဇၞော်တွဵုရးညးမဒှ်ကောန်ဂကောံ ဗော်အလုံဒေသရးမန် ကၠာတေံဒှ်ကၠုၚ်ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ကေၚ်ကာမၞိဟ်ကဵု ယေန်သၞာၚ် ဒံက်တာမာံနဲသိုဝ်ဂှ် နဒဒှ်ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ဘဏ္ဍာကဵုအခေါန်ကီု၊ ဝန်ဇၞော်ဓါတ်လလဳနာဲလွဳအံၚ်ဂှ် နဒဒှ်ဝန်ဇၞော်ဓါတ်လလဳကဵုကွတ်တဲကွတ်စက်ကီု တာလျိုၚ်ဒၞာဲတၟိပြံၚ်သၠာဲအာဂှ် ၜိုန်ရဂွံတီကေတ်နူရဲပွဳဗွိုၚ်ဝန်ဇၞော်မန်တံကီုလေဝ် တၞဟ်ခြာသ္ပဒတန်ဟွံမာန်ဏီရ။

တ္ၚဲဏံမ္ဂး အယုက်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန် ပေၚ်ကၠုၚ်(၉၈) တ္ၚဲဒှ်တုဲ ဒံက်တာမာံနဲသိုဝ်ဂှ် ကေၚ်ဒှ်ကၠုၚ်ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ကေၚ်ကာမၞိဟ်ကဵုယေန်သၞာၚ် ကေုာံ နာဲလွဳအံၚ်ဂှ် ကေၚ်ဒှ်ကၠုၚ်ဝန်ဇၞော်ဓါတ်လလဳတံကီုရ။

နူဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်ဏံ ကေတ်အဆက်ကုဝန်ဇၞော်မန် ၂ တၠဏံကီုလေဝ် ဟိုတ်နူညးတံကၟာတ်ကၠေံလဝ်ဖုၚ်တဲညးတံတုဲ ဟွံဂွံအဆက်လးလးရ။

အပ္ဍဲကောံဓရီုကာတၟေၚ်ကၠောန်သ္ပကၠုၚ်နူကၞေအ်တေံ ပြံၚ်သၠာဲဏာလဝ်ဌာနဝန်ဇၞော်တံဂှ် ဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ဂီုကၠီုကဵုဒေသပယျဵု၊ ဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ဘဏ္ဍာကဵုအခေါန်၊ ဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်တဵုကဵုလွဳ၊

ဌာနဝန်ဇၞော်ဂြိုပ်ဆုကဵုသတ္တု၊ ဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ကဵုဖျေံအစဳဇန်၊ ဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ဂၠံၚ်ဍာန်၊ ဌာနဝန်ဇၞော်ဓါတ်လလဳကဵုကွတ်တဲကွတ်စက်၊ ဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ပြုပြေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကေုာံ ဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ကေၚ်ကာမၞိဟ် သီုဖအိုတ်မၞုံဌာနဝန်ဇၞော်(၉)ဌာနရောၚ် အတိုၚ်လိခ်ပရိုၚ်ချူလဝ်ဂှ် ဂွံတီရ။

တ္ၚဲဏံပၠန်လေဝ် နဒဒှ်တ္ၚဲဒုတိယ ဆက်ကၠောန်သ္ပဒၟံၚ်ကောံဓရီုကာတၟေၚ် ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ပၠန်ဂှ်လေဝ် ညးစုက်လုက်ကဵုဝန်ဇၞော်မွဲတၠ ဟီုရ။

နကဵုပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၀ တုဲကၠုၚ်တေံ အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်တံဏံ မံက်တိုန်ကၠုၚ်တုဲ လောန်ကၠုၚ်ဂိတုမာတ် ၃၀ တေံ ယဵုလဝ်သစ္စာအပ္ဍဲကၠတ်ဓဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်တုဲ စနူဂိတုအေဗရဴ ၁ ဂှ် စပ္တံယိုက်ဂၠေၚ်ကၠုၚ်တာလျိုၚ်ညးတံရောၚ် အပ္ဍဲလိခ်စၟတ်သမ္တီပရိုၚ်နာနာတံ ချူပတိတ်လဝ်နွံရ။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.