Categories
ပရေၚ်ဒုၚ်ဝန်မှာရာ

ပရေၚ်ဒုၚ်ဝန်မှာရာ

ပရိုၚ်စၟတ်တ္ၚဲ (၂၈) ပတိတ်လဝ် ‘ဒက်ပ္တန်ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်(ဗဟဵု) ပ္ဍဲဒၞာဲတိုက်ရံၚ်လိက်နာဲယှိုဲကျေန်’ ဒၞာဲကၠောန်ဗဒှ်ကောံဓရီုဂှ် ဗၠေတ်မှာရာ နွံတုဲ နူကဵုဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ပိုဲတအ် ဒုၚ်ဏာဂုဏ်ရ။

ဟိုတ်ဂှ်ရ အတို်ၚ်မွဲပရိုၚ်ဂှ် စၞး ‘တိုက်ရံၚ်လိက် နာဲယှိုဲယျေန်’ ဂှ် သွက်ဂွံဗှ် ‘ဇြပ်သဘၚ်ဓရ်မန် ဍုၚ်မတ်မလီု’ ညိဂှ် အာတ်မိက်ဏာရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.