Categories
ပရိုၚ်

ရဲကၠအ်ထၜိုတ်ဍုၚ်ကျာ်ပိ ကလေၚ်ဗၠးကၠုၚ် နူရဲတံၚ်ရပ်မၞိဟ် အာတ်မိက်သြန်တံ

မိလျးထဝ် – ရဲကၠောန်မံၚ်ကၠအ်ခၜိုဟ်ပိတၠ ပ္ဍဲဗ္ဒါဲကရပ်ဍုၚ်ကျာ်ပိတံဂှ် ဂကောံရဲရပ်လွဟ်ဟွံတီယၟု ၉ တၠတံ တံၚ်ရပ်အာတ်သြန်(ပြန်ပေး) ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် ၈ လောန်ကၠုၚ်တေံဒှ်ကၠုၚ်တုဲ ဟိုတ်နူကလေၚ်နုက်ကေတ်နၚ်ကဵုသြန်ဂှ်ရ ကလေၚ်ဗၠးတိတ်ကၠုၚ်ရောၚ် ရဴသာ်ဝွံမၞိဟ်ကြပ်ကဵုရဲဒးဒုၚ်ရပ်ဏာတံ ဟီုလဴကဵုရ။

 

ကၠအ်ထၜိုတ်ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိ ( ဗီု-ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် )
ကၠအ်ထၜိုတ်ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိ ( ဗီု-ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် )

ပ္ဍဲကဵုကရပ်အရာပ်ထဝဲါ၊ ဍုၚ်ကျာ်ပိ အဃောညးတံကၠောန်မံၚ်ကမၠောန် အခိၚ်ဒေါဝ်တ္ၚဲဂှ် တၠကၠအ်ခၜိုတ်နာဲမိုၚ် ကဵု ကောန်ကမၠောန်ညး ၂ တၠတံ ဒးဒုၚ်တံၚ်ရပ်ဏာရ။ တ္ၚဲယးဂှ်ကလေၚ်ဗၠးတိတ်ကၠုၚ် ဟီုကီုလေဝ် စိုတ်ညးတံ ဖောက်လကိုတ်ယောၚ်ယာမံၚ်ရောၚ်ဂှ် ရဲတီညာတ်ညးတံ ဟီုလဴနၚ်ရ။

ဒးဒုၚ်ရပ်ဏာသာ်ဏံတုဲ ရဲဂကောံရပ်လွဟ်တံ ၜိုန်ရအာတ်မိက်လဝ်သြန်သေံ ၈ လက်ၜါတ်ကီုလေဝ် ဟိုတ်နူသဂုတ်ဂွံသြန် ၅ လက်ၜါတ်တုပ်စိုတ်ညံသ္ကံတုဲ ဗလးကဵုနၚ်ရောၚ် ဂွံတီရ။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် တၠခန္ဓပူဂဵုဆေၚ်စပ်တံဂှ် ဟွံမိက်ဟီုလဴပရေၚ်ဏံရ။

“ရဲအာတ်မံၚ်လှုဲဗီုဏံဂှ် လၟုဟ်မှဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ နူကၠာတေံရ လတူဍုၚ်ကျာ်ပိဂှ်အကြာအရာပ်ကီု၊ အကြာကွာန်ကီုအာတ်မံၚ်သြန်ဖိုအ်ေဏာဝ်၊ ကဵုမၞိဟ်ဇၞော်အရာပ်တံကီု မၞိဟ်မၞံုကဵုပိုန်ဒြပ်တံကီုဂှ် ဍေံတံ ဆက်ဖုၚ်အာတ်မံၚ်လှုဲ မွဲနှေအ်မွဲနှေအ်ရဏောဝ်” သာ်ဝွံ ရဲလတူဍုၚ်ကျာ်ပိမွဲတၠ ဟီုရ။

ဟိုတ်နူပရေၚ်ရပ်မၞိဟ်အာတ်သြန်ဏံဒှ်တုဲ တၠကၠအ်ခၜိုတ် ရဲဍုၚ်ကျာ်ပိတံလေဝ် ဟွံဂံၚ်အာ ကၠအ်ညးတံဏီရောၚ် တၠကၠအ်ထၜိုတ်မွဲတၠ ဟီုရ။

“ဍေံတံ အာတ်လဝ်လှိုဲ ပ္ဍဲအဲကီုဏောဝ်၊ အဲဟွံဂံၚ်ကဵုပုဟ်၊ ဂံၚ်လေဝ် ဟွံဂံၚ်ဆက်ဆောံကဵု ဂကောံဍေံတံပုဟ်၊ ဆက်ကဵုဍေံတံတှေ် ဒှ်ပြသၞာကဵု ပလိက်ဗၠာဲသၟိၚ်တံဏောဝ်၊ ပ္ဍဲဒေသပယျဵုဏံဂှ် မုကၠောန်ကၠောန် ပရိုၚ်တိတ်ပြဟ်မံၚ်ဏောဝ်” သာ်ဝွံ တၠကၠအ်ဂှ် ဆက်ဟီုရ။

ခြာဟွံလအ်ဏံ ဂကောံရပ်လွဟ်ဟွံတီယၟုတံ အာတ်လဝ်သြန် ပ္ဍဲသ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်အရာပ် (၃) ဂှ်လေဝ် ပရိုၚ်တိတ်မံၚ်ရ၊ ညးအုပ်ဓုပ်အရာပ်လ္ၚဵုတံ ဟွံဂံၚ်တိက်မံၚ်ပ္ဍဲသ္ၚိရောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဂိတုဂျောန်တုဲကၠုၚ်တေံဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ်ကၟာတ်လဝ်မုက်မတ်တံ အခိၚ်ဒေါဝ်တ္ၚဲလုပ်ကၠုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ပိ ၂ ဝါဂှ် စရဖမွဲကဵုကောန်ကွာန်တံ ဒးဒုၚ်ချိုတ်၊ ဒးဝပ်ဘဲလွဟ်ကေၚ်နွံကၠုၚ်ရ။ သၟာၚ်နူဂှ်ပၠန် သီုဆေၚ်ထဝ်မွဲလေဝ် ဒးဒုၚ်စံၚ်ပလီုထောံကီုရ။

တ္ၚဲပေဲါရုဲမာဲသၞာံ ၂၀၁၀ တုဲဗက် ဒပ်ဒဳကေဘီအေ (DKBA) ဟွံဒုၚ်တဲဒပ်ပၞာန်မၚ်ပယျဵုတံ စပ္တံပန်ပှော်ကဵု ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳ ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိဏံဂှ် ဒဵုကဵုလၟုဟ် ဂကောံဂီုကၠီုအလဵုအသဳတံ စဵုဒၞာမၚ်မွဲဟွံမာန် ဒှ်မံၚ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.