Categories
ပရိုၚ်

သ္ဂံၚ်ပၠန်ဂတးမန်တြေံ နာဲမျတဳစုတိ

ဂျူရဳဆာဲ – သ္ဂံၚ်ပၠန်ဂတးမန်တြေံ နာဲမျတဳ အာယုက် ၈၅ ဝွံ ဂိတုသိတ်တေန်ပါ ၄၊ အခိၚ်တ္ၚဲစေၚ် ၁ နာဍဳ ၁၅ မဏေတ်ဂှ် စုတိကလိလောန်အာ ဒၞာဲရုၚ်ဂဥုဲ Kawi River Christian Hospital ကွာန်ဆၚ်လော်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်သၚ်ခလပူရဳ၊ ခရိုၚ်ကာန်မရဳ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်သေံရ။

နာဲမျတဳ ( ဗီု - ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်)
နာဲမျတဳ ( ဗီု - ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်)

ညးဝွံ ညးမကလိလောန်အာ ဥက္ကဌဇၞော်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲယှိုဲကျေန် က္ဍိုက်ပ်ဒက်ပတန်လဝ်ဂကောံသၠးပွးမန် ပ္ဍဲကဵု ၁၉၄၇ သၞာံဂှ် ကေတ်ကၠုၚ်တာလျိုၚ် နဒဒှ်ညးတာလျိုၚ်ပရေၚ်စန်ဒက် ကေုာံ ညးအုပ်ကာပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ရ။

ပၠန်ဂတးမန်ရပ်လွဟ်ကာလက္တဵုဒှ်ကၠုၚ်ကၠာအိုတ် ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၁၀ သၞာံ၊ ဂိတုခ္ဍဲသဳပေၚ် (၁၉၊ ၈၊ ၁၉၄၈) တေံ အပ္ဍဲကဵုသၟတ်မန်ၜိုတ် ၂၀ တံ လုပ်ပၠံၚ်ၜးကေတ်လွဟ် ဒၞာဲကဵုဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ် ကွာန်ထဝ်ပၠၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဘာအၚ်ဂှ် နာဲမျတဳ ပါလုပ်ကၠုၚ်ကီုရ။

စပ္တံနူတ္ၚဲဂှ်တုဲ သ္ပစၟတ်သမ္တီတ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ်သ္ဘာၚ်ကၞာ ဒဵုကဵုစိုပ်ကၠုၚ် မရနုက်ကဵု ၆၄ ဝါ ပ္ဍဲသၞာံဏံရ။

နာဲမျတဳဝွံ ပ္ဍဲကဵု ၁၉၅၇ သၞာံ ခေတ်ပါလဳမာန်ဂှ်ပၠန် ကေၚ်ယိုက်ဂၠေၚ်ကၠုၚ်လဝ်တာလျိုၚ် ဒၞာဲဌာန်ဗလးရမျာၚ်ဗမာ ပ္ဍဲဍုၚ်လ္ဂုၚ်ရ၊ ဟိုတ်နူချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ်ပရေၚ်ကောန်ဂကူမန်တုဲ ကေၚ်ဒးဒုၚ်ကၠုၚ်လဝ် အချုက်ထံၚ် (၂) အလန်ဂှ်လေဝ် ညးကေၚ်လဴထ္ၜးလဝ်နွံရ။

သက္ကရာဇ် ၁၉၅၈ သၞာံ ဗော်ပၠတရဴဍုၚ်မန် ပအပ်ထောံလွဟ် ကုအလဵုအသဳဖဆပလတုဲ နာဲမျတဳပြံၚ်စိုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်သေံ တန်တဴအာဒဵုကဵုညးစုတိအာဏံရ၊ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်သေံပၠန် နကဵုနာယကညးရေၚ်တၠုၚ်ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲဂကောံမန်နာနာကီုရ။

အခိၚ်ညးစုတိအာဂှ် သမ္ဘာညး မိၜါန်အံၚ်၊ ကောန်ဇာတ် ၃ တၠကဵု ကောန်စဴ ရ တၠ သှေ်သၟေဟ်ဒၟံၚ်ရ။

နာဲမျတဳဝွံ ဒှ်ဇာတိကွာန်တၟံကၞေၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်၊ မိမညးၜါတၠဂှ် နာဲဖျေန်ကဵု မိဏှေန် ဒှ်တုဲ ကေၚ်ကတ်ကၠုၚ်လဝ်ပညာဒဵုကဵုတန်သတ္တမဂွံတီရ၊

ဂိတုသိတ်တေန်ပါ ၈ အခိၚ်တ္ၚဲစေၚ်မ္ဂး စံၚ်ဇွဂြဇုတ်ကုနာဲမျတဳ ပ္ဍဲဍုၚ်သၚ်ခလပူရဳ ဒၞာဲဘာလကျာ် ဝါတ်ဇြဳရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူကောန်ဇာတ်ညးတံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.