Categories
ပရိုၚ်

ဗော် NLD လုပ်ပေဲါရုဲမာဲဂှ် ဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ထံက်ဂလာန်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ဗော်ဂအုပ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ကောန်ဂကူ (NLD) ပတိုန်စရၚ်ယၟုဗော် လုပ်သၞောဝ်တုဲ လုပ်ပေဲါရုဲမာဲဂှ် နကဵုဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒုၚ်တၠုၚ်ထံက်ဂလာန်ရောၚ်ဂှ် ကာလဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ်ကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ညးဟီုပတိတ်ရ။

ပီု - eleven media group
ပီု - eleven media group

ဗော် NLD ဂှ် ပ္ဍဲကောံဓရီုဂကောံဍိုက်က္ဍိုပ်ဗဟဵု မကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲတ္ၚဲနဝ်ဝေမ်ပါ ၁၈ တေံ စပ်ကဵုကိစ္စ ပတိုန်စရၚ်ယၟုဗော် လုပ်သၞောဝ်တုဲ လုပ်ပေဲါရုဲမာဲအကြာဂှ် မၞိဟ်ဒစဵုဒစး ဟွံမွဲ၊ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် သ္ပဒတန်ရ။

“လတူအကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပြံၚ်လှာဲကၠုၚ်ညိညဂှ် ဗီုဗော် NLD ချဳဒရာၚ်မံၚ် အပ္ဍဲဍုၚ်တံ ဂွံပၞော်ချဳဒရာၚ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တှေ် ဒးလုပ်ချဳဒရာၚ်ရ။ ဣဏံဂှ် ကမၠောန်သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံရ။ ကၠောန်လေဝ် ဒးကၠောန်ထေက်ဏောၚ် အဲညာတ်ကေတ်” သာ်ဝွံ ဥက္ကဌဇၞော် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုရ။

ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ဗော် NLD ဂှ် လတူအကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကတဵုဒှ်ဒၟံၚ်လၟုဟ်တုဲ ဗီုပြၚ်လဵု နဲကဲရော ချဳဒရာၚ်ထေက်ဂှ် ထေက်ကဵုဒးချပ်ဗစာရောၚ်လေဝ် ညးဆက်ဟီုရ။

“မွဲသာ်ပၠန် ကာလ ဗော် NLD ချဳဒရာၚ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တှေ် ပံၚ်တောဲကဵု ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မၞုံအပ္ဍဲဍုၚ်တံတုဲ ချဳဒရာၚ်အာထေက်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ နာဲထဝ်မန် ဟီုရ။

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဝွံ ဒစဵုဒစးကၠုၚ် ပေဲါရုဲမာဲ ၁၉၉၀ ကဵု ၂၀၁၀ ကီုလေဝ် ကြဴနူအလဵုအသဳတၟိ တိုန်ကၠုၚ်တုဲ တန်တဴကဵုအကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပကတိ ပြံၚ်လှာဲကၠုၚ်ညိဂှ်တုဲ ထံက်ဂလာန်ကဵု ဗော် NLD လုပ်ပေဲါရုဲမာဲရ။

ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲအကြာဏံ ဒေသဆန္ဒမာဲ မၞုံ ၄၈ ဒၞာဲရောၚ်ဂှ် ကဝ်မရှေန်ပေဲါရုဲမာဲ လလောၚ်လဝ်တုဲ ဗော် NLD လုပ်ပြိုၚ် သီုဒၞာဲဖအိုတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ကြဴနူသမတ ဥူတိၚ်သိၚ် ပလေဝ်ပလေတ် သ္ပဒတန် သၞောဝ်ပလေဝ်ပလေတ် ကုသၞောဝ်ပတိုန်စရၚ်ယၟု ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တုဲ နကဵုဗော် NLD ကူချပ်ကၠုၚ် သွက်သ္ဂောံလုပ်ပေဲါရုဲမာဲရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.