Categories
ပရိုၚ်

ညးဗြဴမန်တံ အာတ်မိက်သမ္မတ သွက်ပရေၚ်ဂီုကၠီု ဘဝညးဗြဴ

ဌာန်ပရိုၚ်ၜးမန် – နကဵုတၚ်နၚ် မပ္တံကဵု ဘဝညးဗြဴတံ သ္ဂောံနွံကဵုဂီုကၠီု၊ ကဆံၚ်ဒၟံၚ်မၞိဟ် သ္ဂောံသၠုၚ်တိုန်၊ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် အပ္ဍဲဍုၚ် သ္ဂောံမံက်တိုန် ဗွဲမပြဟ်ပြေဟ်တံဂှ် ပ္ဍဲတ္ၚဲညးဗြဴမန် မရနုက်ကဵု (၇) ဝါ၊ မကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲဂိတုဖဝ်ရဂိုဏ် ၁၂ မံက်ဏံ ညးဗြဴမန်တံ ပတိတ်လိက် လလောၚ်တြးတုဲ အာတ်မိက်ဏာ သမ္မတဥူတိၚ်သိၚ်ရ။

တ္ၚဲညးဗြဴမန်ဂှ် နူ Mon Women Network-MWN ဍိုပ်က္ဍိုပ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲကွာန်ပလိုၚ်ဂျပါန်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ပိ ကေုာံ အပ္ဍဲဍုၚ်မန်တေံကီုရ။

“ပိုဲ ဂကောံနွံပ္ဍဲပယျဵုတံဂှ် ကၠောန်သဘၚ်ကၞာ ပ္ဍဲပလိုၚ်ဂျပါန်၊ ဗီုဂှ်ကီု ပ္ဍဲဗဒိုပ်ညဳသာ ဌာနပရေၚ်ပညာတေံလေဝ် ကၠောန်၊ ပ္ဍဲမတ်မလီုကဵု ကွာန်မန် ဗွဲမဂၠိုၚ်လေဝ် ကၠောန်သဘၚ်ကၞာကီု” သာ်ဝွံ မိအာဲသြန် မဒှ်ဥက္ကဌ ဂကောံသၟတ်မန် လညာတ်တၟိ MYPO မဒှ်ကောန်ဂကောံ MWN ဂှ် ဟီုရ။

နာယကဂကောံညးဗြဴမန်မန်မွဲတၠဟီုဒၟံၚ်ဂလာန်(Photo-IMNA)
အခန်ကၞာ တ္ၚဲညးဗြဴမန်ဂှ် စပ္တံနူအခိၚ် ၁၀ နာဍဳ ကၠောန်ဗဒှ်ဏာ ၜိုတ်ပွိုၚ်မွဲနာဍဳ ပ္ဍဲဘာတန်ဒေါဝ် ကွာန်ပလိုၚ်ဂျပါန်ဂှ်တုဲ ညးမချဳဒရာၚ် ပရေၚ်ညးဗြဴမန် ကေုာံ ညးဒေသ ၜိုတ်မွဲကၠံတၠတံ တိုန်စိုပ်အိုတ်ရ။

ပ္ဍဲအခန်ကၞာဝွံ ဟီုတွံဗှ်ဏာ ဗီုတ္ၚဲညးဗြဴမန် ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိ ဨကရာဇ်ဗြဴ မိစဴဗု ဗွဲခမၞောန်၊ လိက်လလောၚ်တြး တ္ၚဲညးဗြဴမန် ကေုာံ လိက်သဝဏ် ဥက္ကဌဇၞော် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဂမၠိုၚ်ရ။

တုပ်တဴသာ်ဂှ်ကီု ပ္ဍဲတ္ၚဲဂှ်ဟေၚ် ပ္ဍဲဇြပ်သဘၚ်ဓရ် ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ဏာ အခန်ကၞာ တ္ၚဲညးဗြဴမန်တုဲ သၟတ်မန် ၜိုတ်ၜါကၠံတၠပြၚ် တိုန်စိုပ်ကီုရောၚ်ဂှ် ညးမစဳဇန် အခန်ကၞာ မိမဵုမဵု ဟီုရ။

“ဗှ်ဏာလိက်လလောၚ်တြး တ္ၚဲညးဗြဴမန် မရနုက်ကဵု ရ ဝါရ။ ဗွဲတၟေၚ် သၟတ်တံ စိုတ်လုပ်စကဵု အတ္ထုပ္ပတ္တိ ဨကရာဇ်ဗြဴ မိစဴဗု ဂၠိုၚ်ရ။ ကၠောန်အခန်ကၞာ ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ဒှ်အလန်ကၠာအိုတ်ရ” သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုရ။

အပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာမ္ဂး ဨကရာဇ်ဗြဴ မွဲဟေၚ် မၞုံပြာကဋ်ကၠုၚ်တုဲ ညးဝွံ မဒှ်ဨကရာဇ်ဗြဴမန် မိစဴဗု ကော် ဗညာထဴ ရ။ တ္ၚဲညးကတဵုဒှ်မၞိဟ်ဂှ် ကောန်ဂကူမန်တံ စၟတ်သမ္တီကၠုၚ် တ္ၚဲညးဗြဴမန်ရ။

မိစဴဗုဝွံ သၠးကၠုၚ်ဂဝ်ဂၞဴ နူမအံက် ဨကရာဇ်မန် ရာဇာဓိရာဇ် ကေုာံ မိအံက်တၠသုဒ္ဓမာယာ ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်ဍုၚ် ရ၅၇၊ ဂိတုဖဝ်ရဂိုဏ် ၁၂ မံက်ရ။ ဒုၚ်စဝ်အဘိသိက် နဒဒှ်ဨကရာဇ်ဗြဴ ဍုၚ်ဟံသာဝတဳ ပ္ဍဲအာယုက် ၅၇ တုဲ ပ္ဍဲအာယုက် ရ၆ ဂှ် စုတိစဴအာသွဝ်ရောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ် ပ္ဍဲအတ္ထုပ္ပတ္တိ ခမၞောန် နူ MWN မပရးပတိတ်လဝ်ဂှ်ရ။

တ္ၚဲညးဗြဴမန် သၞာံဏံဂှ် အပ္ဍဲဍုၚ်မန်တေံ သၠဲပတိတ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ် ဒၞာဲဗွဲမဂၠိုၚ်ကီုရောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ် နူကောန်ဂကောံ Mon Women Network-MWN တံရ။

Mon Women Network-MWN ဂှ် စဒက်ပ္တန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ပါ သၞာံ ၂၀၁၁ တုဲ ဂကောံသၟတ်မန် လညာတ်တၟိ MYPO၊ ဂကောံမၚ်မွဲရံၚ်စံၚ် ပရေၚ်ထတ်ယုက်ဒေသပယျဵု BHI၊ ဂကောံညးဗြဴမန် MWO၊ အစဳအဇန် အခေါၚ်အရာညးဗြဴ ကေုာံ ကောန်ၚာ် WCRP၊ ဂကောံပညာ ပရေၚ်ဂကူမန် ကေုာံ သွာၚ်ညးဗြဴ ဂကောံဟံၚ်ပြာ်တံ ပါလုပ်အိုတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.