Categories
ပရိုၚ်

ကောန်ဍုၚ်ဗၟာ ပတိုန်လဝ်စရၚ် ညးဒဒိုက်တအ် လၟိဟ်ကဵုဠက် ကလိဂွံ UN Card ဏောၚ်

မိလျးထဝ် – သွက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ညးပတိုန်လဝ်စရၚ် ကုရုၚ်သၟိၚ်ဇၞော်ကုလသမဂ္ဂဆေၚ်စပ်ကဵုရဲဒဒိုက် UNHCR သၞာံ ၂၀၁၂ တအ်ဂှ် အပ္ဍဲဂိတုသေပ်တမ်ဗာ ၂ စဵုစိုပ် ဂိတုဂျာန္နဝါရဳ သၞာံ ၂၀၁၄ တေံ နူကဵု UNHCR နဒဒှ်ပွိုၚ်ဍုၚ် ကၠောန်အာကဵု ကာဒ် “ဌာန်မစ္ဇုဲစ္ၜော်” ဌာန်ဟၟဲကဵုဘဲ Asylum-Seekers Card ရောၚ်။

ကာဒ်နူကဵု ဂကောံ UN ဂကောံမန်စိုပ်ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ(ဟံၚ်ပြာ်မန်)
ကာဒ်နူကဵု ဂကောံ UN ဂကောံမန်စိုပ်ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ(ဟံၚ်ပြာ်မန်)
UNHCR ကဵု ဂကောံက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မချဳဒရာၚ်မံၚ် ပရေၚ်ရဲဒဒိုက်တံ ဆဵုဂဗညးသ္ကံ အပ္ဍဲ Chinese Assembly Hall လ္တူဍုၚ် ကွာလာလာမ်ဗူ ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ အပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် စၟတ်တ္ၚဲ ၈ တုဲကၠုၚ်ဂှ် ဖျေံဏာသ္ကုတ်သွာတ် သွက်ဂွံကၠောန်အာကာဒ်တံဂှ်ရ။

“Asylum-seekers Card ဏံဂှ် အခိၚ်ရဂိယဲ ဒးအာရုၚ်ဂဥုဲ လ္တူဍုၚ်မ္ဂး ဒးကဵုကဝက်ၚုဟ်၊ ဂွံဒုၚ်စသိုၚ် အခေါၚ်အရာတုပ်ကဵု ရဲဂွံလဝ်ကာဒ် ရဲဒဒိုက်တံကီု၊ ကာဒ်ဏံဂှ် ကၠာတေံ ညးတံကၠောန်လဝ်ကဵု ဗီုပြၚ်တၞးစက္ခူ A4 ဆဂး သၞာံဏံဂှ် ကၠောန်ထောံကာဒ်ယျ” သာ်ဏံ ဥက္ကဌဂကောံဟံၚ်ပြာ်မန် ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ နာဲသာၚ်ဝဏ္ဏ ဟီုလဴကဵုရ။

နူကၠာဟွံဂွံ ကာဒ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် Refugee Card ဏီဂှ် ညးတံကၠောန်ကဵု Asylum-Seekers Card ဏံကၠာရ၊ ရဲဂွံလဝ်ကာဒ်ဏံ မွဲဂိတုမွဲအလန် ဒးဒုၚ်စၟဳစၟတ်တုဲ တန်တဴကဵုမၞိဟ်တံ လ္ၚဵုလအ် ၃ ဂိတု၊ လ္ၚဵု ၆ ဂိတု၊ လ္ၚဵုဂှ် ဒဵုကဵုမွဲသၞာံလေဝ်နွံရ သာ်ဏံ ညးဆက်ဟီုရ။

အပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၂ တုဲကၠုၚ်ဏံ အပ္ဍဲဍုၚ်မလေဝ်ယှာဝွံ နူကဵု UNHCR တံ ကၠုၚ်တက်လဝ်ဗီုရုပ် ကေုာံ ယၟု ဒၞာဲမံၚ် ရဲဒဒိုက်တံတုဲ လၟုဟ်ဏံ တက်ကဵုမံၚ် Asylum-Seekers Card ဏံရ။

“နူကဵု ရုၚ် UNHCR တံ ပတိုန်ထ္ၜးလဝ် လၟိဟ်ရဲဒဒိုက်တံဂှ်တှေ် ၜိုတ် ၄ ဠက် မသုန်လ္ၚီ ပြၚ်ၚ်နွံမံၚ်၊ အပ္ဍဲဂှ် ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ၜိုတ်လဵုပါဂှ် ပိုဲဟွံဂွံတီလဝ်စရၚ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်ပုဟ်” သာ်ဏံ နာဲသာၚ်ဝဏ္ဏ ဆက်ဟီုရ။ ရဲဒဒိုက်ဂမၠိုၚ်တံဂှ် ကောန်ဂကူမန်၊ ရခေၚ်၊ သေံဇၞော် ကေုာံ ကရေၚ်တံ ပါလုပ်ရ၊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.