Categories
ပရိုၚ်

ကၠောန်အခန်ကၞာ ဗှ်ဗၞုဟ်ဒုဥက္ကဌနာဲရဿ

သမ္ဘာကေုာံကောန်ဗၠာဲနာဲရဿစၟတ်သမ္တီလဝ်ဒၞာဲဂိုဟ်(Facebook)
သမ္ဘာကေုာံကောန်ဗၠာဲနာဲရဿစၟတ်သမ္တီလဝ်ဒၞာဲဂိုဟ်(Facebook)
ဂျူရဳဆာဲ – ဒုဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲရဿ တ္ၚဲစုတိအာပေၚ်မွဲသၞာံဂှ် ကၠောန်အခန်ကၞာဗှ်ဗၞုဟ်ကီု သီုကဵုဌာပနာပၠောပ်ဂိုဟ်ကုဇုတ်ညး ဒၞာဲဘာဝၚ်စိန်(ကျောက်တစ်လုံး)၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲဂိတုဂျုန် စၟတ်တ္ၚဲ ၁၅ ဂှ် ကဵုဒါန်ဖာပ်သၚ် ကုခမဳသၚ်တံတုဲ ဌာပနာဇုတ်နာဲရဿ အပ္ဍဲဂိုဟ်ရ သာ်ဝွံ ကောန်ဂကောံ သၟတ်မန်လညာတ်တၟိ MYPO မ္ၚှံာန်ဟီုလဴကဵု IMNA ရ။

“သၟတ်မန်တံ နကဵုကယျိုၚ်မန် ဗုဍာဲကီု၊ သီုကဵု ကောန်ဂကောံ၊ ညးတီညာတ်နာဲရဿကီု ဗွဲမဂၠိုၚ် အာစိုပ်သ္ပဂါရဝဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ” သာ်ဝွံ န္ၚှဲာန် ဟီုရ။

အပ္ဍဲအခန်ကၞာဂှ် ကၟိန်အိန်ထံၚ်ကောန်ဇာတ်ညးကီု၊ သ္ဂံၚ်/ညးတာလျိုၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံကီု၊ ရဲဗော် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံကီု၊ ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိ ကေုာံ ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်တံ သီုဖအိုတ်ၜိုတ် ၅၀၀ တၠ တိုန်စိုပ်လဝ်ဂးရ။

တုဲပၠန် ဂကောံကမ္မတဳကေၚ်ကာဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ညးတာလျိုၚ်ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် နာဲဝေန်လှ ဗှ်ထ္ၜးအထ္တုပ္ပတ္တိနာဲရဿကီု တၠရမျှာၚ် ပါမောက္ခဆာန်လေဝ် ဒယှေ်လဟိၚ်ပူဇဴဏာဒွက်အောန်စိုတ် မွဲပိုဒ်ကီုရဂှ် ညးဆက်ဟီုလဴရ။

သမ္ဘာနာဲရဿ မိတၞာၚ်ဗၠဲဂှ်“ရဲကၟိန်သ္ၚိပိုဲ၊ ၝဲဒေံမသတံကဵု ကောန်ကွးညးတံ ပံၚ်တောဲတုဲ ကၠောန်အခန်ကၞာဏံရ၊ သၞာံဂတတေံလေဝ် စိုပ်ကၠုၚ်အခိၚ်ဏံတှေ် ညံၚ်ဂွံကၠောန်အခန်ကၞာ ဗီုဏံမာန်ပၠန်ဂှ် စၟဳလဝ်ရ” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

ဂိုဟ်နာဲရဿဂှ် ဒက်စွံလဝ်ကရပ် ဂိုဟ်ဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ညးမစုတိအာလဝ် နာဲယှိုဲကျေန် ကေုာံ နာဲထေန်တံ ဂွံတီရ။

ညးက္ဍိုက်ပ်ရေၚ်တၠုၚ်ထမံက်လဝ်ရုပ်ရဴ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်အကြာဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု အလဵုအသဳ နာဲရဿဂှ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၃ ဂိတုဂျုန် ၁၅ ဂွံအာယုက်(၆၇)သၞာံတုဲကၠုၚ်တေံ နကဵုယဲကေန်သာ စုတိအာ ဒၞာဲရုၚ်ဂဥုဲဍုၚ်သၚ်ခလပူရဳ(ဝၚ်က) ဍုၚ်သေံရ။

နာဲရဿဝွံ အပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၇၀ ဂှ် စလုပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတုဲ နဒဒှ် ကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာဗဟဵု၊ ညးအုပ်ကာနာနာဗဟဵု ကေုာံ ဒုဥက္ကဌဗဟဵု ကေၚ်ကေတ်ကၠုၚ်လဝ်တာလျိုၚ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.