Categories
ပရိုၚ်

သွက်ဂွံသၠုၚ်ပတိုန်အသိၚ်ညးဗြဴမန်မၞုံဍုၚ်သေံ ဒက်ပတန်ဂကောံညးဗြဴမန်မွဲ

အပ္ဍဲကောံဓရီုဇၞော်ဂကောံမန်ပံၚ်ကောံဍုၚ်သေံအလန်ပထမ (1st Conference of Mon Association of Thailand) ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ဒၞာဲခရိုၚ်သမုဟ်သာဃန် ဍုၚ်မဟာၛာဲ ဌာနဝါတ်ခေါ် ပွိုၚ် ၃ တ္ၚဲဂှ် ဖျေံလဝ်သ္ကုတ်သွာတ် သွက်ဂွံဒက်ပတန် ဂကောံညးဗြဴမန်မွဲဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“အပ္ဍဲဍုၚ်သေံဏံတှေ် သၟာကမၠောန်ညးဗြဴတံလေဝ် နွံမံၚ်တၟာဂလိုၚ်၊ ဆဂးစပ်ကဵုဂကောံညးဗြဴတုဲ မံက်က်ဂတဝ်ဝ်မွဲ ဒက်ပတန်လဝ်ဟၟဲ ကၠုၚ်ဏီ၊ လ္ပာ်ပရေၚ်လိက်ပတ် ဘာသာသနာ၊ ကဏ္ဍတၞဟ်တၞဟ်ကီု ညးဗြဴမန်တံ ဂွံလုပ်ချဳဒရာၚ်အာမာန် တုဲပၠန်မိက်ဂွံသၠုၚ်ပတိုန် အသိၚ်ညးဗြဴမန်တံ ရန်တၟံတုဲ နူကဵုဂကောံဂမၠိုၚ်တိုန်စိုပ်ကောံဓရီုတံ တုပ်စိုတ်တုဲ ဂွံတၚ်သ္ကုတ်သွာတ် သွက်ဂွံဒက်ပတန်အာ ဂကောံညးဗြဴမန် အပ္ဍဲဍုၚ်သေံမွဲဂကောံရ" သာ်ဝွံ ညးအုပ်ကာဂကောံမန် ပံၚ်ကောံဍုၚ်သေံ Μon Association of Thailand -MAT နာဲအာဲလွဳမန် ဟီုရ။

သွက်ဂွံခန်ကၞက်ရုဲစှ် ညးအာက္ဍိုပ်ဂကောံညးဗြဴမန်ဂှ် ဂွံအခိၚ်အောန်မံၚ်တုဲ ပြဟ်ဟ်ဏံ ဒက်ပတန်လဝ် ကမ္မတဳဂကောံ ရ တၠ နူဂှ်မွဲကဆံၚ် ညံၚ်ဂွံသၠဲပတိတ်ဇာဖိုၚ် Network ဂှ် ဒးဆက်သဳကၠဳအာမံၚ်ဏီရောၚ် စဳဇန်လဝ်နွံရ သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုရ။

တုပ်သာ်ဂှ်ကီု အပ္ဍဲ ကောံဓရီုဇၞော် ဂကောံမန်ပံၚ်ကောံဍုၚ်သေံအလန်ပထမသွက်ဂွံထံက်ဗၚ် သွက်စရိတ်သြန်ဂိတုအစာမန်တံရန်တၟံတုဲ ဒက်ပတန်လဝ်ကမ္မတဳ သြန်ဂအုံ သွက်ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်မွဲကီုရ။

“မွဲဂိတု ၅ လက် ဒကေဝ် ထံက်ပၚ်ကဵု သြန်ဂိတုသွက်အစာဘာမန်တံ ဟီုလဝ်ကီုလေဝ် ဟီုနူပရေၚ်ဘဏ္ဍာအောန်မံၚ်တုဲတှေ် ဒေသလ္ၚဵု ဒဵုကဵုလၟုဟ်ဍေံဟွံဒှ်ကၠုဏီနွံ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ နူကဵုဂကောံဂမၠိုၚ် နွံပ္ဍဲဍုၚ်သေံတံ ကေတ်တာလျိုၚ်ဗက်ကၠာဲကဵုသြန်ဂအုံ သွက်ဂွံထံက်ဗၚ် ကဵုသြန်ဂိတု အစာဘာမန်တံ အတိုၚ်စဳဇန်လဝ်ဂှ်ဏောၚ်"သာ်ဝွံ သဘာပတိ ဂကောံဓရီုဇၞော် ဂကောံမန် ပံၚ်ကောံဍုၚ်သေံ MAT နာဲယှိုဲတိၚ် ဟီုရ။

ကောံဓရီုဇၞော်ဂကောံမန်ပံၚ်ကောံဍုၚ်သေံအလန်ပထမဝွံ ကၠောန်ဗဒှ်လဝ်အပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၆ ကဵု ရ ပွိုၚ် ၂ တ္ၚဲကၠောန်ဗဒှ်လဝ်ရ။

ကောံဓရီုဝွံ အဓိကရန်တၟအ် သွက်ဇာဖိုၚ်ဂကောံမန် မၞံုအလုံဍုၚ်သေံတံ ဂွံဗိုန်ခိုၚ်ကၠုၚ်၊ ဂကောံမွဲကဵုမွဲ ဂွံကၠောံဍညးသကအ်မာန် ကေုာံသွက်ဂွံရီုဗၚ် သၟာကမၠောန်မန်ပိုဲ ညးဒးဒုၚ်ပ္ဍဵုဍိုက်မံၚ် ဟၟဲဗဗွဲဓဝ်တံပါလုပ်တုဲ မပတံ ဂကောံထံက်ပၚ်ကွးဘာဥတုကညၚ်၊ ဂကောံဗဂဵုလဟဵုသာသနာ၊ ဂကောံရီုဗၚ်သၟာကမၠောန်၊ ဂကောံသၚ်မန်ဍုၚ်သေံ ကေုာံ ဂကောံချဳဒရာၚ်မံၚ်ပရေၚ်ဂကူမန်လ္ၚဵုတံ အပံၚ်ဖအိုတ် ၄၂ ဂကောံ မၞိဟ်ၜိုတ် ၂၀၀ တၠပြၚ်ၚ် တိုန်စိုပ်အိုတ်ရ။

ဂကောံမန်ပံၚ်ကောံဍုၚ်သေံ Μon Associattion Thai -MAT ဝွံ နကဵုတန်ရန်တၟံ သွက်ဂကူမန် မၞံုဍုၚ်သေံတံ ဂွံပံၚ်တောဲကၠာံဍညးသကအ် မာန် တုဲပၠန်မွဲအခိၚ် ဂကူမန်တံနွံမံၚ်ဍုၚ်သေံဂှ် ၜိုန်ဆကၠောန်အာကမၠောန်မွဲသာ်ဓဝ်ဟွံသေၚ် ကောန်ဂကူမန်တံ ညးညးအဲအဲၜိုတ်ထေက် ကြိုက် သီုဂွံရေၚ်တၠုၚ်အာပရေၚ်ဂကူ စပ်ကဵုကဏ္ဍနာနာတံမာန်ဂးတုဲ အပ္ဍဲဂိတု ဒဳဇြေန်ဗာ စၟတ်တ္ၚဲ ၅ သၞာံ ၂၀၁၂ ဂှ် ဒက်ပတန်လဝ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.