Categories
ပရိုၚ်

ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠဝၚ်စိၚ် ဘဒ္ဒန္တကေသရ ကလိလောန်စဴအာသွဝ်

ကျာ်ဇၞော်အ္စာဝၚ်စိၚ်ဘဒ္ဒန္တကေသရ ညးမကလိဂွံလဝ်တဆိပ်တြာကၟိန်ဍုၚ် အဘိဓဇ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဝွံ ပ္ဍဲဂိတုဧပြဳ ၂၆ သၞာံ ၂၀၁၅ အခိၚ်တ္ၚဲစေၚ် ၁ နာဍဳ ကဝက်ပြၚ်ပြၚ်ဂှ် ကလိလောန်စဴအာသွဝ် ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲ အာယှဒဝ်ဝေန် (အာရှတော်ဝၚ်ဆေးရုံ) ဍုၚ်လ္ဂုၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူ ဒါယကာကျာ်ဇၞော်မွဲတၠရ။

ရုပ်ကလာပ်ကျာ်ဇၞော်သှေ်မံၚ်ဂှ်  အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲ ၄ နာဍဳ ဂှ် ကလေၚ်ဖျဴနၚ်ဘာတုဲ ဒါယကာသ္ၚောဲကြပ်တအ်ဗွဲမဂၠိုၚ် မၚ်ဒုၚ်မံၚ်တၠုၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။                                                                           
                           
“ပိုဲမိၚ်မံၚ်ဂှ် စိုပ်မံၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုယျ ၜိုတ် ၂၀ မိနေတ်ပၠန်တှေ်စိုပ်ကၠုၚ်ဝၚ်စိၚ်ရဏောၚ်” သာ်ဏံ ညးအာဒုၚ်ရုပ်ကလာပ်ကျာ်ဇၞော် နူကဵုမုဟ်ဍုၚ် မမဝ် ဟီုရ။

မၞိဟ်ကၠုၚ်ဒုၚ်တၠုၚ် ကလအ်ပူဇဴရုပ်ကလာပ်ကျာ်ဇၞော်တံ နူကဵုဂၠံၚ်ဇၞော် သကဲဂၠံၚ်ကွဳစက်ၜါလ္ပာ် စဵုကဵုစိုပ်ဘာဝၚ်စိၚ်ဂှ် ပေၚ်ကၟိုဟ်မံၚ်ဟဂှ်ရ သာ်ဏံ မမော်ဆက်ဟီုရ။ 

နူကဵုအခိၚ် ၄ နာဍဳ သဝ်တ္ၚဲ ကညဒုၚ်ဖျဴနၚ် ရုပ်ကလာပ်ကျာ်ဇၞော်တုဲ အခိၚ်ၜိုတ် ၉ နာဍဳဗ္တံဂှ် မၞိဟ်တံ မၚ်ဒုၚ်တၠုၚ်မံၚ် ပ္ဍဲကွာန်မျာၚ်ကုၚ် ( မြိုၚ်ကုန်းကျေးရွာ ) ရဂှ် ဒါယကာ ကျာ်ဇၞော်မွဲတၠ ဟီုရ။

နူကဵုစၟတ်တ္ၚဲ၂၅ အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲ ၃ နာဍဳဂှ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာဍောၚ် ယီုဂြေက်တိုန်တုဲ ဟရေက်ပတိုန်ဏာ လ္ဂုၚ်လဝါဲဂှ်ရ သာ်ဏံ ဒါယကာညး ဆက်ဟီုရ။

ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၄ ဂှ် နူကဵုကၟိန်ဍုၚ် ပအပ်ပြပ်ကဵုတဆိပ်တြာ အဘိဓဇ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိက ကုကျာ်ဇၞော်အ္စာရ။

ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠဝွံ ပ္ဍဲကဵုသၞာံ ၁၉၉၂ ဂှ် ဒက်လဝ်ကျာ်နိဗ္ဗာန်သတိက် ဇၞော်အိုတ်အပ္ဍဲဂၠးတိ (ဇိနသုခရန်အောၚ်) ဇမၠိၚ် ၄၀၀ ဟတ်ဂှ် မွဲဇကု၊ ပ္ဍဲကဵုသၞာံ ၂၀၁၀ ဂှ် ထပ်ဒက်လဝ် ကျာ်နိဗ္ဗာန်သတိက်ဇမၠိၚ် ၆၀၀ ဟတ်မွဲဇကုပၠန် သာ်ဏံ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဖျေံလဝ်ရိုဟ်ကၞက်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုသၞာံ ၂၀၁၅ ဂိတုဂျာန်နဝါရဳ ၁၄ ဂှ် ကၠောန်သ္ပလဝ် တ္ၚဲကျာ်ဇၞော်ပေၚ်အယုက် ၉၄ သၞာံတုဲ အခိၚ်ကလိလောန် စဴအာသွဝ်ဂှ် ကလိဂွံဝှ် ၄၅ ဝှ် ရောၚ်ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.