Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ် ဂကောံဂွံကောပ်ကာဲရုဲစှ်သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်/အရာပ်တံ နုက်တိတ်မွဲဒမြိပ်ဓဝ်

ရုဲပ္တိုန်လဝ် သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ် (ညးဇၞော်) အရာပ်အံၚ်မေတ္တာ ဍုၚ်ရေဝ်တုဲဂှ် နူသ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ် တးပဲါထောံတုဲ ဟိုတ်နူကဵုက္လေၚ်ရုဲပ္တိုန်တၟိပၠန်ဂှ်ရ ညးပါလုပ် ပ္ဍဲဂကောံကောပ်ကာဲ (၅) တၠတံ သီုညးဖ်အိုတ် ဒဒှ်ရ နုက်တိတ်အာဣရဂှ် ဗ္စိုပ်လဝ်လိက်ကု သ္ကိုပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

လိက်နုက်တိတ် ဂကောံကောပ်ကာဲ မက္ဍိုက်ပ်ပ္ဍဲအရာပ် (Copy)
လိက်နုက်တိတ် ဂကောံကောပ်ကာဲ မက္ဍိုက်ပ်ပ္ဍဲအရာပ် (Copy)

ဂကောံကောပ်ကာဲ ၅ တၠ ထ္ပက်စၟတ်တဲတုဲ နကဵုစၟတ်တ္ၚဲ ဂျာန္နဝါရဳ ၁၄ ဗ္စိုပ်လဝ်လိက်နုက်တိတ် ကုသ္ကိုပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရ၊ ပ္ဍဲလိက်ဂှ်ဝွံ “နူကဵုဌာနက္ဍိုက်ပ် ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ကဵုလဝ်တာလျိုၚ် သွက်ဂွံကောပ်ကာဲအာ ပေဲါရုဲပ္တိုန် သ္ကိုပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ် အရာပ်အံၚ်မေတ္တာဂှ် ဆန္ဒမိက်ဂွံယိုက်ဂၠေၚ် ဟွံမွဲရဒှ်တုဲ ကဵုအခေါၚ်နုက်တိတ်ညိဂှ် ပ္တိုန်ထ်ၜးဏာရ” သာ်ဝွံ ချူလဝ်ပ္ဍဲလိက်ဂှ်ရ။

ညးပါလုပ်ဂကောံကောပ်ကာဲ ၅ တၠ အရာပ်အံၚ်မေတ္တာဂှ် ဥုညဳညဳလွေန်၊ ဥုကျဝ်သဵုတေအ်၊ ဥုသဵုနာၚ်၊ ဥု ထောန်ဠေန် ကဵု ဒဝ်မူ တံဒှ်တုဲ သွက်ဂွံရုဲပ္တိုန် ဃံၚ်သ္ၚိစှ် ကေုာံ ညးဇၞော် အရာပ်အံၚ်မေတ္တာဂှ် ရဲအရာပ်တံ ရုဲပ္တိုန်လဝ်မၞိဟ် အရၚ်ဂွံကောပ်ကာဲ ၅ တလဂှ်တုဲ နူကဵုညးဇၞော် အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ် ကဵုလဝ်တာလျိုၚ်ရ။

“ရုဲပ္တိုန်လဝ် ညးဇၞော်အရာပ်ဂှ် ဃံၚ်သ္ၚိစှ် (၃) တၠတံ ဟွံစှေ်စိုတ်ဂးတုဲ အာတေၚ်လဝ်ဂှ်ရ နူကဵုညးဇၞော် အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ် ကဵုက္လေၚ်ရုဲတၟိပၠန်ဂှ်ရ ပိုဲနုက်တိတ်ထောံ” သာ်ဝွံ ဥုသဵုနာၚ် မပါဒၟံၚ် ပ္ဍဲဂကောံကောပ်ကာဲဂှ် ဟီုရ။

ပရေၚ်ဒဒှ်ဂှ် ပ္ဍဲဒဳဇြေမ်ဗာ ၃၁၊ ၂၀၁၅ ဂှ် သ္ပပေဲါရုဲစှ် ညးဇၞော်အရာပ် ပ္ဍဲအရာပ်အံၚ်မေတ္တာရ။ ပ္ဍဲအရာရုဲစှ်ဂှ် နကဵု မာဲပၞုက် ရုဲပ္တိုန် ဃံၚ်သ္ၚိစှ် (၄၉) တၠတုဲ အပ္ဍဲဂှ် ဍံက်ပ္တိတ်မၞိဟ်ဒုၚ်ရုဲ ညးဇၞော်အရာပ် ၅ တၠပၠန်တုဲ နူဃံၚ်သ္ၚိစှ်တံ ဒးက္လေၚ်ရုဲပ္တိုန် မွဲတၠရ။ ပ္ဍဲအရာရုဲစှ်ဂှ် ဥုခေန်မိုၚ်မျေအ် ဂွံမာဲ ၂၃ မဂၠိုၚ်အိုတ်တုဲ ညးဂွံမာဲဂၠိုၚ်အိုတ် အဆံၚ်ဒုတိ ယဂှ် ပိုတ်အာ ၁၁ မာဲရ၊ ဒၟါနူဂှ်ရ ဥုခေန်မိုၚ်မျေအ် တိုန်ဒှ် သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်အရာပ်ဂှ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုအသဝ်ဂုဏ် (စရာဲဍာ်ဒ္ကေဝ်) သ္ဂောံဒှ် ညးဇၞော်အရာပ် နွံမံၚ် ၁၁ တၚ်ဂှ် “ညးဒုၚ်ရုဲ ညးဇၞော်အရာပ်ဝွံ သ္ဒးဒှ် မၞိဟ် တန်တဴကၠုၚ်ပ္ဍဲအရာပ် အောန်အိုတ်ပွိုၚ် ၁၀ သၞာံ ဟဂွံပိုတ်သ္ကုတ် (မံၚ်ကၠုၚ်ဆက်က်) ရောၚ်” ထံက် ကဵု ပိုဒ်ဏံမ္ဂး ဥုခေန်မိုၚ်မျေအ်ဂှ် ဗၠေၚ်မံၚ်ကဵု ပိုဒ်ဏံရ။ ဒၟါနူဂှ်ရ ဃံၚ်သ္ၚိစှ် (၃) တလ ဥုလှတာန်တံ ပ္တိုန်လိက် တေၚ် ဗ္စိုပ် ကုသ္ကိုပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ် ပွိုၚ်ဍုၚ်တုဲ သွက်ဂွံက္လေၚ်ခ္ဍိုဟ် လက်သန်စရာဲဍာ်ဒ္ကေဝ် (အသဝ်ဂုဏ်) ဥုခေန်မိုၚ် မျေအ်ဂှ် နူသ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ် ပွိုၚ်ဍုၚ် က္လေၚ်စၞောန်နၚ် ကုဂကောံကောပ်ကာဲရ သာ်ဝွံ ဥုသဵုနာၚ် ဂးရ။

ပ္ဍဲအရာခ္ဍိုဟ် ဍာ်ဒ္ကေဝ်ဂှ် ဥုခေန်မိုၚ်မျေအ်ဝွံ နူကဵု ဂိတုဇာန္နဝါရဳ သၞာံ ၂၀၀ရ တေံရ မံၚ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲအရာပ်ဏံတုဲ ကၠာ ဟွံစိုပ် ၂၀၀ရ ဂှ်လေဝ် မံၚ်ကၠုၚ် ပွိုၚ် ၁၀ သၞာံပြၚ်ရ။ ကာလဂတမတ်ဏံ ဒှ်ဒၟံၚ်ဥက္ကဌ ကမ္မတဳဗိုၚ်ရီုအရာပ်တုဲ ပ္ဍဲကလောန် ပရဟိတမ္ဂး ညးတေံ ဗိုၚ်ကၠောန်မံၚ် က္တိုၚ်ၚ်ကၟဟ်ဟ်ဏောၚ် သာ်ဝွံ နကဵုလိက်ထံက်ဂလာန် ညးဇၞော်အုပ်ဓုပ်အရာပ်ကီု တၞးဆာဲစရၚ်သ္ၚိကၟိန်အိန်ထံၚ်ကီု ပ္တိုန်ထ်ၜးလဝ်ကဵု ဂကောံကောပ်ကာာဲ ရ။

“သ္ဒးဒှ်မၞိဟ် တန်တဴကၠုၚ်ပ္ဍဲအရာပ် အောန်အိုတ်ပွိုၚ် ၁၀ သၞာံ ဟဂွံပိုတ်သ္ကုတ် (မံၚ်ကၠုၚ်ဆက်က်) ရောၚ်” ရံၚ်ကဵုတၚ်ဏံမ္ဂး ဟွံပေၚ်စှ်သၞာံ ဒေက်ဒၟံၚ် ၁ သၞာံကီုလေဝ် ပ္ဍဲကာလဂတမတ်ဏံ ညးတေံ ဒှ်ဒၟံၚ်ဥက္ကဌ ကမ္မတဳ ဗိုၚ်ရီုအရာပ်တုဲ သီုရေၚ်တၠုၚ်မံၚ် ကလောန်ဒ္တုဲဖဵုအရာပ်ကီု၊ မာဲထံက်ဂလာန် နူဃံၚ်သ္ၚိစှ်ဂှ်လေဝ် ညးတေံ ဂွံလဝ် ဂၠိုၚ်အိုတ်ကီု နကဵုတၚ်နၚ် မပ္တံဗီုဗီုတံဏံ ဂကောံကောပ်ကာဲ သ္ၚဳဂၠိပ်ဗ္စာရဏာ သဳကၠဳညးသ္ကံတုဲ ပူဂဵုဝွံ ထေက်ဒှ် ညးဇၞော်အရာပ် မွဲဏောၚ် နကဵုတၚ်သ္ပသမ္တီသာ်ဏံ ပ္တိုန်ထ်ၜးကဵု ညးဇၞော်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ရ။

ပ္ဍဲဇာန္နဝါရဳ ၁၄ ဂှ် ကော်ရဲဂကောံကောပ်ကာဲတံဏံတုဲ ရံၚ်ကေတ် စရၚ်သ္ၚိကၟိန်အိန်ထံၚ်မ္ဂး ဟိုတ်နူ ဟွံပေၚ် ၁၀ သၞာံဂှ်ရ တၚ်သ္ပသမ္တီ အတိုၚ် ဂကောံကောပ်ကာဲ သ္ၚဳဂၠိပ်ပ္တိုန်ထ်ၜးလဝ်ဂှ် ရံၚ်ကဵုဥပဒေမ္ဂး ဒုၚ်တဲဟွံမာန် ညးဇၞော် အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ် ဂးတဴသာ်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲတ္ၚဲဂှ်ရ ရဲဂကောံကောပ်ကာဲဂှ် ပ္တိုန်လိက် နုက်တိတ်အိုတ်ရ။

ဥပဒေ သွက်ညးဇၞော်အုပ်ဓုပ် ကွာန်/အရာပ် မက္လေၚ်ပဠေဝ်လဝ် အလန်ဒုတိယဂှ် ပ္ဍဲဂိတု ဒဳဇြေမ်ဗာ ၃၁၊ သၞာံ ၂၀၁၅ ဂှ် နူကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ် သ္ပဒ္တန်တုဲအာဂှ်ရ ကိစ္စရုဲစှ် ပအပ်တာလျိုၚ် ညးဇၞော် ပရေၚ်အုပ်ဓုပ် ကွာန်/ အ ရာပ်ဂှ် ဒိုအ်လဝ်ကၠာ ကာလစိုပ် အလဵုအသဳတၟိတေံတိုန်မှ က္လေၚ်စပၠန်ဂးတုဲ ပြဟ်ဟ်ဏံ ကလောန်ရုဲစှ် ညး ဇၞော်ကွာန် / အရာပ်တံဂှ် ဒိုအ်ဒေၚ်မံၚ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.