Categories
ပရိုၚ်

ကွးဘာမန်တအ် သှ်လိခ်ဘာအလဵုအသဳ ၈ တန်တုဲမှ ဂွံအခေါၚ်တိုန် ၉ တန်

ပ္ဍဲသၞာံဗ္တောန်ပညာ ၂၀၁၆/၁၇ ဏံ ကွးဘာဌာနပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်တအ် လုပ်သှ်လိခ်ပုစ္ဆာအလဵုအသဳ ၈ တန်တုဲမှ ဂွံအခေါၚ်ပြံၚ်တိုန်ဘာအလဵုအသဳ ၉ တန်ဒှ်တုဲ ကွးဘာမန်လ္ၚဵုဒှ်ကၠုၚ်အခက်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဘာတန်သၠုၚ်ညဳသာ(MNA)
ဘာတန်သၠုၚ်ညဳသာ(MNA)

စပ္တံနူသၞာံ ၁၉၉၅ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကေုာံ အလဵုအသဳပၞာန် နဝတတံ ကာလတုပ်စိုတ်ပရေၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော်တေံ ကွးဘာဌာနပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်တအ် ဂွံအခေါၚ်လုပ်သှ်ဘာအလဵုအသဳ ၁၀ တန်ကီုလေဝ် လက္ကရဴ ဂွံလုပ်သှ် ၁၀ တန်မာန်ဂှ် ၉ တန်လေဝ် ဒးထပ်လုပ်သှ်ကီု၊ လၟုဟ်ပၠန် သီု ၈ တန်ဒးသှ်လိခ်ပုစ္ဆာအလဵုအသဳဏောၚ်ဟီုကၠုၚ်တုဲ နူကဵုဌာနပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် ဟွံဒုၚ်တဲဂှ်ရ ဒှ်မံၚ်အခက်အခုဲဖိုဟ်ရောၚ် သာ်ဝွံ ညးတာလျိုၚ်ဌာနပရေၚ်ပညာမန် ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် နာဲရတ်ဂကူ ဟီုရ။

နာဲရတ်ဂကူ ဂှ် “အဓိက ဂွံဒှ်ကၠုၚ်အခက် ဗီုဏံဂှ် ကမ္မတဳပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတအ် ညးတအ်ဟီု ဟိုတ်နူ ဒးလုပ်သှ် သီု ၈ တန်တုဲ ညးတအ်ဟွံဒုၚ်တဲ ဍေံစခက်နူဂှ်ရ၊ လ္ပာ်အလဵုအသဳဂှ် ညးတအ်ကဵုနၚ်သၟာန်ဏောၚ်၊ ကေတ်ပုစ္ဆာဍေံတုဲ သှ်ကေတ် ဒၞာဲဇကု ၊ တုဲတှေ် ဇကုရ ပတိတ်စရၚ်အံၚ် ၊ စရၚ်အံၚ်ဂှ် ပအပ်ညးတအ်တှေ် ညးတအ် သ္ပကဵုဒတန်ဏောၚ် ညးတအ် ဒုၚ်စဗီုဂှ်၊ ဆဂး လပါ် ကမ္မတဳ ပရေၚ်ပညာ ဟွံဒုၚ်တဲ၊ အာခက်ကဵုဒၞာဲဏံရ” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

ဟိုတ်နူ ဒးလုပ်သှ်သီု ၈ တန်ဂှ်ရ နကဵုကမ္မတဳပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် ဒှ်သၠေဟ်ပၟာ ညံၚ်ရဴလုပ်အုပ်ဓလီုဍိုက်လုပ်မံၚ် ဌာနပရေၚ်ပညာမန်ကီု၊ သ္ပကၠုၚ်ပခက်ကဵုပရေၚ်ကွးဘာ ဒးပြံၚ်လုပ်ဘာအလဵုအသဳတံ နွံကၠုၚ် သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုရ။

ယဝ်ရ ဟွံလုပ်သှ်လိခ်အလဵုအသဳ ၈ တန်မ္ဂး ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳ ၉ တန်ဂှ် နကဵုကွးဘာမ္ၚးဟေၚ် အခေါၚ်ဆက်ကတ်ပညာနွံ သာ်ဝွံလျိုၚ်ဌာနပရေၚ်ပညာတွဵုရးမန် ဟီုဂးလဝ်ဂှ် နာဲရတ်ဂကူ သောၚ်ကလးလဝ်ကီုရ။

နာဲရတ်ဂကူဂှ် “ပ္ဍဲကဵုဘာတန်သၠုၚ်ကောန်ဂကူမန် ၃ ဘာဂှ် ဘာတန်သၠုၚ်ညဳသာကဵု ဘာတန်သၠုၚ်အၚ်ဒၚ်တအ် လုပ်သှ်မံၚ် ၉ တန် နကဵုသွာၚ်မ္ၚးဘာရ၊ အံၚ်နူသွာၚ်မ္ၚးဘာဂှ်တုဲ ဆက်တိုန် ၁၀ တန် ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳလေဝ်ဂွံ ဆက်တိုန်ပ္ဍဲဘာမန်လေဝ်ဂွံ၊ ကျအာ ၉ တန် သှ်သွာၚ်မ္ၚးဘာဂှ်လေဝ် လုပ်တိုန် ၉ တန် ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳဂွံ” သာ်ဝွံ ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုဂိတုဂျောန်စမံက်တေံ ကွးဘာနူကဵုဘာကောန်ဂကူမန်တံ လုပ်အပ်ဘာတန်သၠုၚ်အလဵုအသဳ လ္တူဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ပရေၚ်ဒးဒုၚ်တးပဲါလဝ်နွံကၠုၚ်လဝ်ဂှ် ပတိုန်ထ္ၜး သဳကၠဳအာ ပ္ဍဲကောံဓရီုဇၞော် ပရေၚ်ပညာဂကူမန် ရောၚ် နာဲရတ်ဂကူ ဟီုရ။

လက်ထက်အလဵုအသဳပၞာန် စနူသၞာံဒေါအ်ပန်ပှော် ၁၉၉၅ တေံမွဲဒမြိပ် ၜိုန်ရကေၚ်ဒှ်ကၠုၚ်အခက်အခုဲဗီုလၟုဟ်ဟၟဲကီုလေဝ် စိုပ်လက်ထက်အလဵုအသဳသမ္မတဥူတိၚ်သိၚ်တုဲကၠုၚ်တေံ ပ္ဍဲသၞာံဗ္တောန်ပညာ ၂၀၁၅/၁၆ ဂှ် သၞောတ်ပရေၚ်ပညာအလဵုအသဳပြံၚ်လှာဲအာကီုတုဲ ဒှ်ပရေၚ်ခက်ခိုအ်အာဗီုဏံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

သၟဝ်တဲ ကမ္မတဳပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်ဂှ် ညဳသာ၊ ဝၚ်သပဝ်၊ အၚ်ဒၚ် တန်သၠုၚ် ၃ ဘာ၊ တန်ဒေါဝ် ၁၃ ဘာ၊ မူလောန်၂၃ ဘာ၊ မူလ ၁၀၄ ဘာနွံတုဲ ကွးဘာၜိုတ် ၃ ဠက်ပြၚ်ၚ်ကတ်မံၚ်ပညာရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.