Categories
ပရိုၚ်

ဟိုတ်ဗြဲဂူအောန်တုဲ သၟာဗ္ၚတအ် ဒှ်အခက်ခုဲကဵုဍာ်

ဗညာဆာန်၊ ဂျောန် ၁၂၊ ၂၀၂၀

ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်တမ်သၞာံဏအ် ဟိုတ်နူကဵု ဗြဲဂူအောန်လောန်အာတုဲ သွက်ရဲသၟာဗ္ၚမန်တအ် ဒှ်အခက်ခုဲကဵု ဍာ်တုဲ မသြောံတံ လီုလာ်ဂၠိုၚ်ရောၚ် တၠဝါဗ္ၚတံ ဟီုရ။
“ဟိုတ်ဍာ်ဗြဲအောန်တုဲ မဗဝ်လဝ်တအ်ဂှ် လီုလာ်အာဟွံအောန်ရ။ ညးလ္ၚဵုတုၚ်လဝ်မဂှ် ဒးကလေၚ် ပြးထောံ (ကဟဲမ) တုဲ ညးလ္ၚဵုဂှ် ၜါန လ္ၚဵုဂှ် ပိန လီုသီုညးဖအိုတ်။ တိဧကဇၞော်တှေ် မ လီုဂၠိုၚ်ရ။ ညးမွဲ တၠမ္ဂး မ လီုလာ်အာ ဟွံအောန်နူကဵုၜါနတုဲ ဒးကလေၚ်တုၚ်တၟိရ။ သွက်ဂွံဗဝ်မတၟိဂှ်ပၠန်လေဝ် ဒးက လေၚ်ဂၠာဲမတၟိတုဲ မၚ်မံၚ်ဍာ်ဗြဲကီုတုဲ ဟွံဂွံစကမၠောန်ဏီရ” သာ်ဝွံ နာဲထောန်ယှိုဲ တၠဝါဗ္ၚ ဒေသကွာန် ထုၚ်မၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ဟီုရ။
ဟိုတ်နူဗြဲဂူအောန်တုဲ တၠဝါဗ္ၚတံ ဂြာတ်လဝ်မ (ဒကှ်) နူကၠာဍာ်ဟွံဒှ်ကီု၊ ဗြဲဂူတုဲ ဂြာတ်လဝ်မတုၚ် လဝ်တုဲဂှ်ကီု၊ သီုၜါသာ်ဂှ် ဍာ်ဇတ်ကှ် မသြောံတံ ချိုတ်ကှ်အာ သီုၜါသာ်ရ။
“ဂြာတ်လဝ်မတုဲတုဲဂှ် ဟိုတ်နူဗြဲဂူအောန်တုဲ ဂစေံၜံက်ပလီုဂှ်တၞဟ်၊ ကၞိကိတ်ပလီုဂှ်တၞဟ် သြောံ ဂြာတ်လဝ်ပ္ဍဲခံက်ဂှ် လီုလာ်အိုတ်တး” သာ်ဏံ နာဲကျဝ်တာန် တၠဝါဗ္ၚနူကွာန်ခဗုဲဂှ် ထပ်ဟီုပၠန်ရ။
တိဗ္ၚဂြာတ်ဖျေံလဝ်မသြောံတုဲလ္ၚဵု တိခံက်စုက်မံၚ်ကဵု ကၟိုန်ဍာ်ဝၚ်ဖၞုၚ်တုဲ ဒှ်ဓဝိၚ်ကဵု မသြောံချိုတ်ကှ်တုဲ တၠဗ္ၚလ္ၚဵု ဇြောတ်တံၚ်ပၠောပ်ဍာ် ပ္ဍဲခံက်လေဝ်နွံရ။
လၟေၚ်သၞာံမ္ဂး ဥတုကာလတ္ၚဲဏံမ္ဂး အဃောဖျေံမသြောံ ပ္ဍဲခံက်တုဲ လၟုဟ်ဂှ် ဟိုတ်နူဗြဲအောန်ဂှ်ရ တၠဝါ ဗ္ၚတံ ဒှ်မံၚ်အခက်ခုဲကဵု ပရေၚ်ဍာ်ရ။ ဟိုတ်နူဂှ်တုဲ နူကဵုဌာနပရေၚ်တဵုလွဳ (အလဵုအသဳ) တံ ဆဝ် ဗ္ၚုဟ်ကဵုလဝ်သတိ ကုသၟာဝါဗ္ၚတံ ညံၚ်ဂွံတဵုဂကူမသြောံ နကဵုအခိၚ်ဂၠေံဂၠေံဂှ်လေဝ် ဖတိုက်ဖၟောဝ်လဝ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.